List of projects proposed for PhD students


# Subject Supervisor
1 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads Prof. Czesław Bajer, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 265
cbajer
2 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
3 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
4 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych Bartłomiej Dyniewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 427
bdynie
5 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych Bartłomiej Dyniewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 435, phone 427
bdynie
6 Microhydrodynamics of soft matter Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
7 Dynamics of flexible microfibers in fluids Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
8 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. Barbara Gambin, Ph.D., Dr. Habil.
room 222, phone 251
bgambin
9 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Michał Glinicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
10 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego Jacek Hoffman, Ph.D., Dr. Habil.
room 030/034, phone 236/235
jhoffman
11 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
12 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
13 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
14 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
15 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
16 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
17 Non-linear thermo-mechanical behaviour of polycrystalline shape memory alloys undergoing complex loadings Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 036, phone 205
zkowalew
18 Thermo-mechanical fatigue characterization of metallic tubular structures fabricated by selective laser melting Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 036, phone 205
zkowalew
19 Thermo-mechanical response of 9Cr-1Mo-V-Nb (P91) steel under multi-axial loading: Experiments and numerical modelling Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 036, phone 205
zkowalew
20 Thermo-mechanical responses of fibre-reinforced composites subjected to multi-axial loading conditions: Experimental characterization and numerical life-time prediction Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 036, phone 205
zkowalew
21 Yield Surface Identification of Functional Materials and Its Evolution Reflecting Deformation History under Complex Loadings Prof. Zbigniew Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 036, phone 205
zkowalew
22 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
23 Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
24 Sprzężenie mechanizmów deformacji plastycznej w pojedynczych kryształach w mikro- i w mezo-skali Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
25 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów Tamara Kujawska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 519, phone 178
tkujaw
26 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
27 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
28 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Tomasz Lipniacki, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
29 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
30 Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
31 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
32 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
33 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms Mirosław Meissner, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 124, phone 317
mmeissn
34 Light interactions with nano-meta-materials Prof. Wojciech Nasalski, Ph.D., Dr. Habil.
room 337, phone 189
wnasal
35 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 117, phone 454
znowak
36 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 117, phone 454
znowak
37 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 510, phone 315
anowicki
38 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia Prof. Ryszard Pęcherski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 209, phone 210
rpecher
39 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
40 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
41 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
42 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 409, phone 183
epostek
43 Analiza dynamiczna materiałów kompozytowych Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 409, phone 183
epostek
44 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
45 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
46 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
47 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
48 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
49 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
50 Multiscale modelling of contact interactions Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
51 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych Prof. Tomasz Szolc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 436, phone 319
tszolc
52 3D/4D Ultrasonography Jurij Tasinkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 521, phone 285
yurijtas
53 Obrazowanie ultradźwiękowe 3D/4D Jurij Tasinkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 521, phone 285
yurijtas
54 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 512, phone 253
jwojcik
55 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych Tomasz Zieliński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 443, phone 241
tzielins