Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Oferta i usługi

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN przywiązuje dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. W wyniku badań naukowych w Instytucie opracowano szeroki wachlarz nowoczesnych technologii o dużym potencjale wdrożeniowym, znaczną liczbę oryginalnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, tak inżynierskich jak i medycznych, oraz szereg nowatorskich programów komputerowych.

 

Oferta IPPT PAN w wybranych sektorach gospodarki:

 

Specjalistyczna oferta poszczególnych jednostek IPPT PAN dla klientów zewnętrznych:

 

Kontakt w zakresie współpracy IPPT PAN z przemysłem:

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, Z-ca Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy,
tel.: +48 22 826 89 11 / +48 22 826 12 81 wewn. 112,
email:

Cweti Czyżycka, Pełnomocnik Dyrektora ds. komercjalizacji, Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii,
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 145,
email:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023