Konsorcjum Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk rozpoczęło działalność w dniu 1 stycznia 2008 roku i powstało z inicjatywy sześciu instytutów badawczych, działających na terenie Kampusu Ochota w Warszawie.

Założycielami i członkami Konsorcjum są:

  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w członkowskich Instytutach, w celu przygotowywania dużych projektów badawczych wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN. Realizacja wyznaczonych zadań pokrywa się z obszarem statutowych działań Instytutów, opartym głównie na zagadnieniach bioinżynierii, biologii i medycyny.

Eksperci Instytutów, wchodzących w skład Biocentrum Ochota, są wysoko cenionymi specjalistami na arenie krajowej i międzynarodowej. Świadczą o tym szeroko zakrojona współpraca naukowa z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz liczne zaproszenia do udziału w projektach, sympozjach, konferencjach, a także ogrom publikacji na temat dorobku naukowego.

Działalność Biocentrum Ochota nadzoruje Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą szefowie członkowskich Instytutów. Funkcję Prezesa Rady pełnią kolejno, w systemie rotacyjnym - co 6 miesięcy, wszyscy dyrektorzy, w ramach przyznawanej Instytutom półrocznej Prezydencji.

Obecnie, czyli w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 października 2019 roku działalności Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN przewodniczy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełni prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński.