Informacje i ogłoszenia

W nawiązaniu do sugerowanego w Regulaminie Studiów Doktoranckich w IPPT PAN wymogu odbywania przez doktorantów zajęć fakultatywnych bądź staży zawodowych, za uczestnictwo w 1-tygodniowym międzynarodowym kursie szkoleniowym organizowanym przez CISM w Udine (Włochy) Studium Doktoranckie IPPT PAN przyznaje 3 punkty ECTS. Warunkiem koniecznym do uzyskania ww. liczby punktów ECTS za odbycie takiego kursu jest złożenie w Sekretariacie Studium Doktoranckiego IPPT PAN odpowiedniego potwierdzenia wystawionego przez CISM oraz co najmniej 3-stronnicowego raportu podsumowującego nabyte umiejętności i zebrane doświadczenia w zakresie tematyki szkolenia.

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2018-09-21

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2018-06-22

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2017-09-18

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2017-06-23

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2016-09-23

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2016-06-28

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2015-09-22

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2015-06-23

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN, 2014-06-27


DOKTORAT W IPPT PAN - TO GWARANCJA SUKCESU ZAWODOWEGO!