Program wykładów i seminaria


REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2020/2021
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Investigation of multifunctional materials Shape Memory Alloys, Polymers, Composites and innovative Ti alloy named Gum Metal
Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
20540103Monday,
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2020/2021
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2019/2020
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2019/2020
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2018/2019
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2018/2019
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2017/2018
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Numerical Algorithms in Mechanics with Computer Implementation
Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
603060156Monday,
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2017/2018
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2016/2017
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2016/2017
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2015/2016
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
323052Tuesday, 1000-1200
V fl.
2Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3040103Tuesday, 1000-1200
IV fl.
3Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3040154Wednesday, 0900-1100
III fl.
4Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
15Wednesday, 1100-1200
III fl.
5Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, Ph.D.
30Thursday, 1230-1400
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2015/2016
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2014/2015
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
323052Wednesday, 1000-1200
V fl.
2Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
301540154Thursday, 0900-1100
III fl.
3Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Thursday, 1100-1200
III fl.
4Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, Ph.D.
Friday, 1230-1400
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2013/2014
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3040153Tuesday, 1000-1200
V fl.
2Introduction to Scalar Wave Processing in Sonic Systems
Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
283052Tuesday, 1200-1300
V fl.
3Fundamentals of Tensor Calculus
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
301540154Wednesday, 0900-1100
III fl.
4Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, Ph.D., Eng.
8815202Wednesday, 1300-1500
IV fl.
5Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Wednesday, 1100-1200
III fl.
6Differential Equations in Natural Sciences
Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
3015102Thursday, 1100-1300
V fl.
7Basic Mathematics in Engineering Science (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Friday, 1330-1500
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2013/2014

Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2012/2013
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2012/2013
PERMANENT TEACHING OFFER
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPDF
ABCD
1Atomistic-continuum Modelling of Defects in Crystal Structures
Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
202060305
2Basic mathematics in engineering science
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
606090308
3Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3040103
4Differential Equations in Natural Sciences
Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
3015102
5Elements of mathematical statistics by the use of programming language R
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
303045154
6Experimental Investigation of Shape Memory Materials
Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
20540103
7Filozofia i Metodologia Nauki
Analizy Danych i Modelowania Układów

Andrzej Ossowski, Ph.D., Eng.
8Fracture Mechanics of Materials
Prof. Michał Basista, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
300
9Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
10Fundamentals of Vibration Theory for Discrete and Continuous Systems
Prof. Tomasz Szolc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3060154
11Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, Ph.D., Eng.
8815202
12Introduction to Modelling of Multiphysics Problems
Tomasz Zieliński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30445153
13Introduction to Quantum Methods in the Physical Sciences
Toby Young, Ph.D.
2060204
14Introduction via Applications to Calculations Using High Performance Computers
Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30860154
15Mechanics of Continuum
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
301540154
16Mechanika płynięcia materiałów granulowanych
Irena Sielamowicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30030153
17Microhydrodynamics
Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
3060154
18Numerical methods for solving ordinary and partial differential equations
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
303045154
19Numerical Methods in Mechanics
Prof. Czesław Bajer, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3060154
20Optical Waves at Nano-photonic Planar Structures
Prof. Wojciech Nasalski, Ph.D., Dr. Habil.
60890206
21Partial differential equations of mathematical physics
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
303045154
22Polymers and their applications in tissue engineer
Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30530203
23Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
3040153
24Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
323052
25The physical basis of experimental methods used in mechanics
Prof. Wiera Oliferuk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30040103
26Ultrasound in Medicine
Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30680205
27Visual Communication for Computer Aided Design
Prof. Ewa J. Grabska, Ph.D., Dr. Habil.
306004
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Propozycja wykładów (broszura informacyjna 2013)
Kurs "Python - narzędzie dla każdego naukowca"
Wykład nt. równoległego solwera układów równań rozproszonych - dr Eligiusz Postek
Filozofia i Metodologia Nauki
Lista seminariów w roku akademickim 2013/2014
Plan godzinowy seminariów w roku akademickim 2013/2014