Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 • 08.06.2020 – rozpoczęcie rekrutacji
 • 08.06.2020 – 30.06.2020 – składanie wymaganych dokumentów (I etap)
 • 01.07.2020 – 31.07.2020 – rozmowy kwalifikacyjne (II etap)
 • 07.08.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca – WRZESIEŃ 2020:

 • do 14.09.2020 – składanie dokumentów rekrutacyjnych (I etap)
 • od 15.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne (II etap)
 • 27.09.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Propozycje tematów badawczych: http://tib.ippt.pan.pl/obszary-tematyczne-rozpraw-doktorskich/

 • Wysokość stypendium w pierwszym roku wynosi 3500 zł brutto.
 • Kandydaci do Szkoły Doktorskiej TIB składają następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wskazujące między innymi wybrany obszar tematyczny i promotora (podanie.docx, podanie.pdf)
 2. list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (kwestionariusz.docx, kwestionariusz.pdf)
 4. życiorys, dwa zdjęcia; życiorys powinien między innymi opisywać szczegółowo historię edukacji kandydata i wykształcenie uzyskane dotychczas przez kandydata
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej
 • Sposób dostarczania dokumentów (dotyczy kandydatów do wszystkich tematów badawczych):
  • pocztą tradycyjną na adres: IPPT PAN, ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, z dopiskiem Szkoła Doktorska TIB PAN
  • e-mailem na adres: tib@ippt.pan.pl, a następnie w formie papierowej nie później niż w dniu rozmowy kwalifikacyjnej
  • sobiście w siedzibie Instytutu, ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, w sekretariacie Szkoły Doktorskiej TIB PAN, pok. 28

Dokumenty, regulaminy:
http://tib.ippt.pan.pl/dokumenty/
Decyzja_Dyrektora_rekrutacja_TIB PAN_2020_21