Urząd Patentowy - wyszukiwanie
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
436060
2020-11-24
-
-
Faraj R., Gabryel D. M., Kowalski T. M.
Układy wykrywania i sygnalizacji gotowości do przyjęcia uderzenia poduszki powietrznej, zwłaszcza skokochronu oraz poduszka powietrzna zawierająca te układy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
435749
2020-10-21
-
-
Pierini F., Nakielski P., Rinoldi C., Pawłowska S., Ding B., Li X., Si Y.
Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
20200454.5
2020-10-07
-
-
Faraj R., Kowalski T. M., Wołejsza Z., Mikułowski G., Pawłowski P., Hinc K., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
An adaptive emergency landing device for a flying object, especially for an unmanned aerial vehicle
EPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
435602
2020-10-07
-
-
Krajewski M., Cichacki Ł.
Stanowisko do syntezy indukowanej polem magnetycznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
435320
2020-09-16
-
-
Schabowicz K., Ranachowski Z., Dębowski T., Szymków M., Krawczyk E.
Urządzenie do oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo-kartonowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
434830
2020-07-28
-
-
Knap L., Świercz A., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
Rozkładalna, modułowa, cięgnowo-prętowa konstrukcja wsporcza aerostatu z elastyczną powłoką o zmiennym kształcie i objętości
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
434723
2020-07-20
-
-
Knap L., Świercz A., Holnicki-Szulc J.
System stabilizacji poziomej aerostatu wypełnionego gazem lżejszym od powietrza
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
20186282.8
2020-07-16
-
-
Holnicki-Szulc J., Świercz A., Kostro S.
A concept of the SDT (Self-Deployable Tensegrity) structure for the rapid and precise lifting of helium aerostats, especially into the stratosphere
EPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
434024
2020-05-21
-
-
Zawidzki M., Wołejsza Z.
Zasadniczo cylindryczna konstrukcja modułowa do zabezpieczania obiektu na dnie akwenu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
433858
2020-05-11
-
-
Pisarski D., Konowrocki R., Faraj R.
Urządzenie do dokowania obiektów o budowie modułowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
433559
2020-04-16
-
-
Konowrocki R., Pisarski D., Szmidt T.
Dwukierunkowy aktywny tłumik drgań skrętnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
433289
2020-03-18
-
-
Szmidt T., Konowrocki R., Pisarski D.
Aktywne urządzenie wiroprądowe do tłumienia drgań skrętnych w ruchu obrotowym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
433276
2020-03-17
-
-
Wołejsza Z., Holnicki-Szulc J.
Adaptacyjny układ utwierdzenia na uwięzi zwłaszcza aerostatu oraz zawierający go statek powietrzny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
433100
2020-02-28
-
-
Marijnissen M.J., Konowrocki R., Szolc T.
Sposób intensyfikacji procesu rozdrabniania surowców mineralnych oraz urządzenie do rozdrabniania surowców mineralnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
20156826.8
2020-02-12
-
-
Knap L., Wołejsza Z., Graczykowski C., Faraj R., Holnicki-Szulc J.
Tethered helium kite gas replenishment device and gas replenishment method
EPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
431859
2019-11-20
-
-
Jarząbek D.M., Milczarek M., Dziekoński C.
Sposób wytwarzania sond pomiarowych do mikroskopów sił atomowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
431750
2019-11-08
-
-
Jarząbek D.M., Jenczyk P.
Urządzenie do zastosowania jako łożysko lub prowadnica liniowa, sposób jego wykonania oraz jego zastosowanie jako siłomierza
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
431425
2019-10-09
-
-
Faraj R., Kowalski T. M., Wołejsza Z., Mikułowski G., Pawłowski P., Hinc K., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
Adaptacyjne urządzenie awaryjnego lądowania obiektu, zwłaszcza dla bezzałogowego statku powietrznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
431047
2019-09-04
-
-
Szelążek J., Ranachowski Z., Mackiewicz S., Katz T., Dębowski T.
Głowica ultradźwiękowa w postaci falowodu do pomiaru współczynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem akustycznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
430802
2019-08-02
-
-
Gadomska-Gajadhur A., Budnicka M., Ruśkowski P., Kołbuk-Konieczny D.
Sposób otrzymywania polilaktydowego substytutu kości gąbczastej
PL, Politechnika Warszawska
-
-
-
430705
2019-07-24
-
-
Holnicki-Szulc J., Świercz A., Kostro S.
Koncepcja struktury SDT (Self-Deployable Tensegrity) wspomagającej szybkie i precyzyjne wynoszenie aerostatów helowych, w szczególności do stratosfery
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
430191
2019-06-10
-
-
Knap L., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J., Wołejsza Z.
Sterowiec o zmiennej objętości oraz sposób zmiany położenia sterowca w pionie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
429902
2019-05-10
BUP 24/20
2020-11-16
Holnicki-Szulc J., Świercz A., Knap L.
Samo-rozkładalna, cięgnowo-prętowa struktura wsporcza
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
429504
2019-04-03
BUP 21/20
2020-10-05
Libura T., Rusinek A., Kowalewski Z.L., Bouslikhane S.
Stanowisko do badań perforacji płyt z materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza płyt cienkich
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
429111
2019-02-28
BUP19/20
2020-09-07
Konowrocki R., Pisarski D., Faraj R.
Autonomiczny moduł sprzęgający do stabilizacji drgań konstrukcji
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
429108
2019-02-28
BUP19/20
2020-09-07
Konowrocki R., Pisarski D., Faraj R.
Sposób zmiany efektywnej sztywności konstrukcji z wykorzystaniem autonomicznych sprzęgnięć i inteligentna konstrukcja wspornikowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
428979
2019-02-19
BUP 18/20
2020-08-24
Glinicki M.A., Sobczak M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Dąbrowski M.
Urządzenie służące do przeprowadzenia pomiaru zmiany długości elementów zawierających kruszywo, w szczególności betonowych, podlegających reakcji alkalia-kruszywo oraz sposób pomiaru
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
428956
2019-02-18
BUP 18/20
2020-08-24
Knap L., Wołejsza Z., Graczykowski C., Faraj R., Holnicki-Szulc J.
Urządzenie uzupełniające ubytki gazu w latawcu helowym na uwięzi oraz sposób uzupełniania ubytków gazu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
428526
2019-01-08
BUP 15/20
2020-07-13
Faraj R., Graczykowski C., Jankowski Ł., Holnicki-Szulc J.
Absorber śrubowy o zmiennym skoku gwintu tocznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
428426
2018-12-28
BUP 14/20
2020-06-29
Konowrocki R., Pisarski D.
Tłumik liniowo-rotacyjny o charakterystyce dylatancyjnej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
428406
2018-12-27
BUP 14/20
2020-06-29
Zawidzki M.
Modularny system do tworzenia sztywnych struktur rurowych o dowolnym kształcie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
427853
2018-11-21
BUP 12/20
2020-06-01
Olszewski R., Krupienicz A.
Elektroda wewnątrzsercowa/cewnik do stymulacji serca i podawania leków
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
PCT/IB2018/058809
2018-11-09
WO/2019/092641
2019-05-16
Zrodowski L., Ralowicz R. Rozpendowski J., Czarnecka K., Lacisz W., Ostrysz M., Kaczynski K., Tyszko B., Stroz A., Zebrowska B.
Device for manufacturing of spherical metal powders by an ultrasonic atomization method
WO, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
426830
2018-08-28
BUP 06/20
2020-03-09
Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Wrzecionek M., Kołbuk-Konieczny D., Jeznach O., Budnicka M., Szymaniak M.
Sposób otrzymywania poli(bursztynianiu glicerolu)
PL, Politechnika Warszawska
-
-
-
426131
2018-06-29
BUP 01/20
2020-01-02
Zawidzki M.
Modularny system do tworzenia pochylni o dowolnym rzucie i o stałym stopniu nachylenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
425049
2018-03-27
BUP 21/19
2019-10-07
Kołbuk-Konieczny D., Urbanek-Świderska O., Przybysz S., Gloc M.
Sposób obróbki powierzchni oraz implant wytworzony z wykorzystaniem obróbki powierzchni
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
424869
2018-03-13
BUP 20/19
2019-09-23
Łacisz W., Ostrysz M., Czarnecka K., Kaczyński K., Rałowicz R., Żrodowski Ł.
Urządzenie do atomizacji ultradźwiękowej materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
424870
2018-03-13
BUP 20/19
2019-09-23
Żrodowski Ł., Żrodowski C., Wróblewski R., Czarnecka K., Wysocki B., Rałowicz R.
Sonotroda z wewnętrznym systemem chłodzenia
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
424702
2018-02-27
BUP 06/20
2020-03-09
Frąś L.J., Jarząbek D.M., Pręgowska A., Chrzanowska-Giżyńska J.
Przyrząd pomiarowy do mikroskopowej obserwacji i pomiaru deformacji materiałów w czasie rzeczywistym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
235566
WUP 13/20
2020-09-07424514
2018-02-05
17/19
2019-08-12
Żołek N., Janusek D., Miklaszewski R.
Sposób pomiaru wysięku opłucnowego
PL, Sensoriumlab Sp. z o.o.
234299
01/20
2020-01-31
423865
2017-12-13
BUP 13/19
2019-06-17
Suwalski G., Sajkiewicz P., Dulnik J., Denis P.
Biodegradowalny stent zewnętrzny przeznaczony do nakładania na naczynia krwionośne oraz sposób jego wytwarzania
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
423442
2017-11-13
BUP 11/19
2019-05-20
Wysocki B., Żrodowski Ł., Chmielewska A., Święszkowski W., Supeł A., Kurzydłowski K., Czarnecka K.
Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów
PL, Politechnika Warszawska
233190
WUP 09/19
2019-09-30
423410
2017-11-09
BUP 11/19
2019-05-20
Żrodowski Ł., Rałowicz R., Rozpendowski J., Czarnecka K.
Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
41383
2017-10-31
-
2017-10-31
Rusinek A., Libura T., Klósak M., Kowalewski Z.L.
Chambre thermique - sarcophage pour essais de perforation a chaud
MA, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Universiapolis (Agadir)
MA 41383 A1
-
2019-05-31422789
2017-09-08
BUP 06/19
2019-03-11
Kujawska T., Dera W., Dziekoński C.
Bimodalne urządzenie ultradźwiękowe do nieinwazyjnego niszczenia litych guzów nowotworowych u małych zwierząt
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
233294
WUP 09/19
2019-09-30421696
2017-05-24
BUP 25/18
2018-12-03
Frąś L.J., Kołbuk-Konieczny D., Pręgowska A.
Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta Hopkinsona oraz sposób pomiaru zachowania materiału, w którym stosuje się Dzielony Pręt Hopkinsona
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
234657
WUP 03/20
2020-03-31421123
2017-03-31
BUP 21/18
2018-10-08
Glinicki M.A., Dąbrowski M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Sobczak M., Brandt A.M.
Mieszanina do impregnacji kruszywa mineralnego, kruszywo mineralne łamane i beton osłonowy konstrukcyjny, zwłaszcza na osłony radiologiczne
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
420876
2017-03-16
BUP 20/18
2018-09-24
Konowrocki R., Pisarski D., Szmidt T.
Sposób mocowania aktywnych, warstwowych materiałów inteligentnych, zwłaszcza w dynamicznej ortezie kończyny górnej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
233524
WUP 10/19
2019-10-31
420831
2017-03-13
BUP 21/18
2018-10-08
Faraj R., Wołejsza Z.
Konstrukcja mechanizmu do pre-rotacji wirnika nośnego oraz sposób wprawiania wirnika nośnego w stan wstępnej rotacji z zastosowaniem mechanizmu z kołem zamachowym, zwłaszcza do kapsuł zrzutowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
233225
WUP 09/19
2019-09-30420748
2017-03-06
BUP 19/18
2018-09-10
Libura T., Kowalewski Z.L., Moćko W.
Urządzenie do dynamicznych badań materiałów konstrukcyjnych przy rozciąganiu w zakresie dużych wartości prędkości odkształcenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
234759
WUP 03/20
2020-03-31
419786
2016-12-13
BUP 13/18
2018-06-18
Holnicki-Szulc J., Faraj R., Pawłowski P., Wołejsza Z., Kaźmierczak K., Hinc K.
Rozkładana konstrukcja sterowca stratosferycznego i sposób zmiany objętości, zwłaszcza rozkładanej konstrukcji sterowca stratosferycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
233353
WUP 10/19
2019-10-31419571
2016-11-23
BUP 12/18
2018-06-04
Jarząbek D.M., Dera W., Dziekoński C.
Urządzenie do pomiaru lepkości cienkich warstw materiałów lepkosprężystych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
230958
WUP 1/19
2019-01-31419285
2016-10-28
BUP 19/19
2019-09-09
Faraj R., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
Absorber pneumatyczny o adaptowalnej charakterystyce odpowiedzi, wypełniony powietrzem atmosferycznym, zwłaszcza do łagodzenia przyziemienia zrzucanych ładunków
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
234219
WUP 01/20
2020-01-31417777
2016-06-30
BUP 02/17
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/17
2017-10-31201610141896
2016-03-10
105651537A
2016-06-08
An Y., Błachowski B., Ou J.
High-damage-sensitivity truss structure damage real-time monitoring system
CN, Dalian University of Technology
201610141896.4
-
2018-04-24415443
2015-12-21
BUP 14/17
2017-07-03
Doerffer P., Flaszyński P., Mikułowski G., Holnicki-Szulc J.
Zespół płyt zaworowych
PL, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Doerffer Piotr, Flaszyński Paweł, Mikułowski Grzegorz, Holnicki-Szulc Jan, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228288
WUP 03/18
2018-03-30415131
2015-12-04
BUP 12/17
2017-06-05
Holnicki-Szulc J., Knap L., Faraj R., Seńko J.
Amortyzator śrubowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
229926
WUP 9/18
2018-09-28414970
2015-11-26
BUP 12/17
2017-06-05
Holnicki-Szulc J., Knap L., Faraj R., Seńko J.
Amortyzator śrubowo-rotacyjny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
230102
WUP 9/18
2018-09-28414367
2015-10-14
BUP 09/17
2017-04-24
Holnicki-Szulc J., Knap L., Seńko J., Faraj R.
Urządzenie do tłumienia udaru i sposób tłumienia udaru
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
235554
WUP 13/20
2020-09-07414374
2015-10-14
BUP 09/17
2017-04-24
Mróz A., Biczyk J., Holnicki-Szulc J.
Sterowalne sprzęgło oraz jego zastosowanie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
230890
WUP 12/18
2018-12-31414353
2015-10-13
BUP 09/17
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228884
WUP 05/18
2018-05-30413628
2015-08-12
BUP 04/17
2017-02-13
Skłodowski M., Pawłowski P.
Urządzenie pomiarowe do monitorowania stanu technicznego obiektów inżynierskich i dzieł sztuki
PL, Skłodowski Marek, Pawłowski Piotr
230137
WUP 9/18
2018-09-28411421
2015-02-27
BUP 18/16
2016-08-29
Kowalczyk T., Noszczyk B.H.
Sposób otrzymywania elektroprzędzonych materiałów zawierających natywne białko oraz ich zastosowanie, zwłaszcza jako materiałów opatrunkowych i systemów uwalniania leków
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
-
-
-
411237
2015-02-11
BUP 17/16
2016-08-16
Holnicki-Szulc J., Mróz A., Faraj R.
Tłumik bezwładnościowy drgań
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
227058
WUP 10/17
2017-10-31410275
2014-11-27
BUP 12/16
2016-06-06
Holnicki-Szulc J., Faraj R., Mróz A.
Opakowanie amortyzujące uderzenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
225398
WUP 04/17
2017-04-2814895015.7
2014-06-17
WO2015193930
2015-12-23
Ario I., Tanaka Y., Chikahiro Y., Nakatani S., Tanikura I., Ono S., Akamatsu T., Sato T., Hanaki S., Nakamura S.
Scissors-type retractable structure
EPO, Hiroshima University, Sankyo Tateyama, Inc., Hoshikei Kinzoku Kogyo Co., Ltd., Japan Construction Machinery and Construction Association, Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Science
EP3147407
Bulletin 19/32
2019-08-07407763
2014-04-01
BUP 21/15
2015-10-12
Holnicki-Szulc J., Mróz A., Biczyk J.
Półaktywny węzeł zwłaszcza do tłumienia drgań
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
228141
WUP 02/18
2018-02-28404667
2013-07-12
BUP 02/15
2015-01-19
Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Nakielski P.
Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu
PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
225858
WUP 05/17
2017-05-31402175
2012-12-21
BUP 13/14
2014-06-23
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Przyrząd do mocowania cienkościennych próbek rurkowych w uchwytach maszyny wytrzymałościowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
223676
WUP 10/16
2016-10-31399026
2012-04-27
BUP 22/13
2013-10-28
Ranachowski Z., Glinicki M.A., Knor G., Dębowski T., Ossowski A.
Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
220335
WUP 10/15
2015-10-30398776
2012-04-10
BUP 21/13
2013-10-14
Rokicki E., Spychała J., Kaźmierczak K., Szczepanik R., Rządkowski R., Kowalski M.
Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
223671
WUP 10/16
2016-10-31
398448
2012-03-14
BUP 19/13
2013-09-16
Mróz A., Grzędziński J.
Sposób zabezpieczenia mechanizmów turbiny wiatrowej przed skutkami nagłych, nadmiernych obciążeń i układ do zabezpieczenia łopat turbiny wiatrowej.
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
221129
WUP 02/16
2016-02-29398245
2012-02-27
BUP 18/13
2013-09-02
Dietrich L., Kowalewski Z.L., Socha G.
Układ do badań wytrzymałościowych cienkich elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza blach
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
231688
WUP 03/19
2019-03-29397310
2011-12-09
BUP 12/13
2013-06-10
Świercz A., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P.
Sposób wyznaczania obciążeń w górotworze
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
222132
WUP 07/16
2016-07-29397312
2011-12-09
BUP 12/13
2013-06-10
Świercz A., Mikułowski G., Wiszowaty R., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P., Graczykowski C.
Sposób generowania wstępnie zaprojektowanego udarowego obciażania konstrukcji oraz urzadzenie do generowania wstępnie zaprojektowanego obciążania konstrukcji
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
221709
WUP 05/16
2016-05-31396560
2011-10-06
BUP 08/13
2013-04-15
Raunmiagi Z., Ranachowski Z., Meissner M.
Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa, do silnika z samoczynnym zapłonem
PL, Akademia Morska w Szczecinie
217570
WUP 07/14
2014-07-31395894
2011-08-08
BUP 04/13
2013-02-18
Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A.
Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym
PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
226479
WUP 07/17
2017-07-31394709
2011-04-28
BUP 23/12
2012-11-05
Rokicki E., Spychała J., Majewski P., Szczepanik R., Przysowa R., Kaźmierczak K., Dąbrowski W.
Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
224361
WUP 12/16
2016-12-30
394452
2011-04-05
BUP 22/11
2011-10-24
Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P.
Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych
PL, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
214214
WUP 06/13
2013-06-28393947
2011-02-16
BUP 18/12
2012-08-27
Radziejewska J.
Sposób powierzchniowego przetapiania metali i stopów wiązką laserową
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
218438
WUP 12/14
2014-12-31392368
2010-09-13
BUP 07/12
2012-03-26
Mikułowski G., Rogoźnicki W., Wiszowaty R.
Zawór płytowy
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
214668
WUP 08/13
2013-08-30
391758
2010-07-06
BUP 02/12
2012-01-16
Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P.
Sposób ultradźwiękowego pomiaru obwodu elementów o kołowym przekroju, zwłaszcza rur grubościennych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221605
WUP 05/16
2016-05-31391633
2010-06-26
BUP 01/12
2012-01-02
Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
219986
WUP 08/15
2015-08-31
391629
2010-06-25
BUP 01/12
2012-01-02
Kołakowski P., Sala D., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania wycieków w sieci dystrybucji do transportu cieczy
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
218470
WUP 12/14
2014-12-31391485
2010-05-18
BUP 24/11
2011-11-21
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym
PL, Instytut Transportu Samochodowego
224035
WUP 11/16
2016-11-30391486
2010-05-18
BUP 24/11
2011-11-21
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu momentu skręcającego oraz siły osiowej
PL, Instytut Transportu Samochodowego
224036
WUP 11/16
2016-11-30390625
2010-03-05
BUP 19/11
2011-09-12
Glinicki M.A., Rafalski L., Bebłacz D., Czagowiec Z., Kamiński P., Kowalski P.
Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych i studni kanalizacyjnych
PL, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
216566
WUP 04/14
2014-04-30
390194
2010-01-28
BUP 16/11
2011-08-01
Wiszowaty R., Graczykowski C., Sekuła K., Holnicki-Szulc J.
Sposób identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę i urządzenie do identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
219996
WUP 08/15
2015-08-31
390193
2010-01-28
BUP 16/11
2011-08-01
Kokot M., Holnicki-Szulc J.
Sposób monitorowania uszkodzeń w elementach konstrukcji i czujnik uszkodzeń w elementach konstrukcji
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
217993
WUP 09/14
2014-09-30390206
2010-01-18
BUP 20/10
2010-09-27
Małolepszy J., Deja J., Łagosz A., Mróz R., Śliwiński J., Tracz T., Kańka S., Zybura A., Domagała K., Czarnecki L., Woyciechowski P., Radomski W., Mossakowski P., Brandt A.M., Glinicki M.A., Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M.
Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego
PL, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
215644
WUP 01/14
2014-01-31
390140
2010-01-07
BUP 15/11
2011-07-18
Kowalewski T.A., Lamparska D., Zembrzycki K., Kowalczyk T.,
Sposób wytwarzania mat z nanowłókien
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
222733
WUP 08/16
2016-08-31390904
2010-01-04
BUP 15/11
2011-07-18
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki turbiny wirnikowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego dla otoczenia powyżej temperatury Curie
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
219271
WUP 04/15
2015-04-30
389833
2009-12-08
BUP 13/11
2011-06-20
Szelążek J.
Zestaw głowic ultradźwiękowych do monitorowania zmian naprężeń
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
217985
WUP 09/14
2014-09-30389634
2009-11-20
BUP 11/11
2011-05-23
Szelążek J.
Ultradźwiękowa głowica mozaikowa na fale poprzeczne
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
218778
WUP 01/15
2015-01-30389600
2009-11-17
BUP 11/11
2011-05-23
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki z półką wirnika i drgań tarczy wieńca łopatek z półkami turbinowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
217099
WUP 06/14
2014-06-30
387994
2009-05-11
BUP 24/10
2010-11-22
Kowalewski Z.L., Kowalewski J., Klasik A., Sobczak N.
Przyrząd do badania wytrzymałości na ścinanie próbki połączenia różnorodnych materiałów
PL, Instytut Transportu Samochodowego
215374
WUP 11/13
2013-11-29387685
2009-04-02
BUP 21/10
2010-10-11
Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania delaminacji struktur kompozytowych i układ do wykrywania delaminacji struktur kompozytowych
PL, Adaptronica Sp. z o.o., Contec A. Holnicki W. Szała Sp. J.
214723
WUP 09/13
2013-09-30
387534
2009-03-18
BUP 20/10
2010-09-27
Graczykowski C., Mikułowski G., Mróz A., Sekuła K.
Sposób dyssypacji energii uderzenia obiektu i absorber pneumatyczny
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
214845
WUP 09/13
2013-09-30
387115
2009-01-24
BUP 16/10
2009-01-24
Kołakowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A.
Sposób monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu i układ do monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
218294
WUP 11/14
2014-11-28385086
2008-05-02
BUP 23/09
2009-11-09
Ostrowski M., Graczykowski C., Pawłowski P.
Zawór sterowany zwłaszcza do poduszki gazowej
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
212619
WUP 10/12
2012-10-31
378862
2006-02-01
BUP 16/07
2007-08-06
Kurzydłowski K., Michalski J., Mikołajek J., Spychalski M., Karniłowicz J., Kukla D., Zagórski A., Spychalski W., Paradowski K.
Urządzenie do miejscowego zamrażania medium w rurach
PL, Materials Engineers Group Sp. z o.o.
209367
WUP 08/11
2011-08-31
378103
2005-11-21
BUP 11/07
2007-05-28
Dacko P., Sobota M., Adamus G., Kowalczuk M., Dzwonkowski J., Gołębiewski J., Czerniawski B., Żakowska H., Nowacki W.K., Gadaj S.P.
Biodegradowalny wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego wytwarzania
PL, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowodorów PAN, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, KB Folie Polska Sp. z o.o., UNIPACO Sp. z o.o.
207974
WUP 02/11
2011-02-28
363831
2003-12-02
BUP 12/05
2005-06-13
Kowalewski Z.L., Malinowski J.Z., Kowalewski J.
Urządzenie do badania dynamicznej wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
200896
WUP 02/09
2009-02-27
362101
2003-09-11
BUP 06/05
2005-03-21
Łaszkiewicz B., Kowalewski T.A., Kulpiński P., Niekraszewicz B., Czarnecki P., Rubacha M., Pęczek B., Jedrzejczak J.
Sposób wytwarzania nanowłókien
PL, Politechnika Łódzka
197202
WUP 03/08
2008-03-31
359944
2003-04-30
BUP 22/04
2004-11-04
Socha G., Dietrich L.
Samocentrujący uchwyt do mocowania przedmiotów zaopatrzonych we współosiowe gwintowane końcówki
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
199326
WUP 09/08
2008-09-30
359943
2003-04-30
BUP 22/04
2004-11-02
Socha G., Dietrich L.
Sposób określania stopnia uszkodzenia materiału konstrukcyjnego wywołanego obciążeniami eksploatacyjnymi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
204561
WUP 01/10
2010-01-29
357761
2002-12-13
BUP 12/04
2004-06-14
Holnicki-Szulc J., Chmielewski R.
Sposób i układ sterowania sztywnością i zdolnością do dyssypacji energii cienkościennej belki wielomodułowej oraz cienkościenna belka wielomodułowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
210382
WUP 01/12
2012-01-31
319170
1997-03-25
BUP 20/98
1998-09-28
Zawadzki Z., Sajkiewicz P., Wasiak A.
Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182309
WUP 12/01
2001-12-31
316888
1996-11-07
BUP 10/98
1998-05-11
Holnicki-Szulc J.
Układ do aktywnego korygowania deformacji toru kolejowego na mostach
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182393
WUP 12/01
2001-12-31
308212
1995-04-18
BUP 22/96
1996-10-28
Łapiński Z., Kółkowski Z., Kasprzak H., Ranachowski Z., Ryll-Nardzewski J.
Układ do wydzielania sygnałów sterowania progiem napięciowym
PL, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
176527
WUP 06/99
1999-06-30
308065
1995-04-10
BUP 21/96
1996-10-14
Królikowski J., Płowiec R.
Przyrząd do pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej oraz współczynnika tłumienia w ośrodku ciekłym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
177510
WUP 11/99
1999-11-30738712
1994-03-21
WO94/21402
1994-09-29
Frąckiewicz H., Mucha Z., Gradoń R., Kalita W.
Sposób gięcia metalowych przedmiotów z wiązką energii laserowej
US, Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,719,374
-
1998-02-17
185887
1992-07-22
WO93/03361
1993-02-18
Brokowski A., Szelążek J.
Set of ultrasonic probeheads for measurements of times of flight of ultrasonic pulses
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,549,001
-
1996-08-27
292648
1991-12-05
BUP 12/93
1993-06-14
Mączyński J.F.
Sposób i układ do pomiaru różnicy ciśnień z kompensacją elektromechaniczną
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
168103
WUP 01/96
1996-01-31
292039
1991-10-15
BUP 08/93
1993-04-19
Szelążek J.
Sposób i głowica do pomiaru prędkości impulsów fal poprzecznych w ultradźwiękowych badaniach własności materiałów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
167941
WUP 12/95
1995-12-30773767
1991-10-10
-
-
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,228,324
-
1993-07-20
290830
1991-06-27
BUP 01/93
1993-01-11
Brokowski A., Szelążek J.
Układ głowic ultradźwiękowych do pomiaru czasu przejścia impulsów fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
166109
WUP 03/95
1995-03-31
287067
1990-09-27
BUP 07/92
1992-04-06
Ranachowski J., Lotański S.
Urządzenie do poszukiwań ratunkowych, zwłaszcza wykrywania osób zasypanych w wyniku katastrof obsunięcia gruntu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
164169
WUP 06/94
1994-06-30
285870
1990-06-29
BUP 26/91
1991-12-30
Jackowski A.
Ultradźwiękowa głowica wahliwa
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
162855
WUP 01/94
1994-01-31
285297
1990-05-23
BUP 24/91
1991-12-02
Ranachowski J., Adamczyk E.
Układ równoważenia mostka tensometrycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
162533
WUP 12/93
1993-12-31
482076
1990-02-16
-
-
Frąckiewicz H.
Sprężyna o dwóch stanach równowagi stałej
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,080,333
-
1992-01-14
282296
1989-11-14
BUP 10/91
1991-05-20
Śmigielski J.
Przetwornik wydatku
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT"
160560
WUP 03/93
1993-03-31
282297
1989-11-14
BUP 10/91
1991-05-20
Śmigielski J.
Przepływomierz wirnikowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT"
161568
WUP 07/93
1993-07-30
282081
1989-10-30
BUP 10/91
1991-05-20
Wasiak A., Zawadzki Z., Sajkiewicz P.
Urządzenie do badań przemian strukturalnych polimerów pod naprężeniem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT"
161567
WUP 07/93
1993-07-30
281837
1989-10-13
BUP 08/91
1991-04-22
Cybulski A., Kalita W.
Skaningowe urządzenie do wizualizacji cząstek tworzących aerozol
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
161563
WUP 07/93
1993-07-30
277718
1989-02-14
BUP 17/90
1990-08-20
Frąckiewicz H.
Sprężyna z dwoma stanami równowagi trwałej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157979
WUP 07/92
1992-07-31
277401
1989-01-28
BUP 16/90
1990-08-06
Secomski W.
Urządzenie do obliczania ilości przepływającej cieczy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
159887
WUP 01/93
1993-01-29
277279
1989-01-20
BUP 15/90
1990-07-23
Marciniak A., Nowicki A., Secomski W., Karłowicz P., Piechocki M., Liwski J.
Ultradźwiękowa głowica sektorowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157977
WUP 07/92
1992-07-31
290319
1988-12-23
-
-
Toczyski Z., Kruczyński S.W., Frąckiewicz H., Łoziński J., Chłopek Z., Danilczyk W., Ranachowski J., Janula J., Wolski L.
Sposób i urządzenie do zasilania silników z zapłonem iskrowym o średniej paliwa
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Warszawska
4,984,550
-
1991-01-15
276244
1988-12-07
BUP 12/90
1990-06-11
Pajewski W., Szalewski M., Korczak-Branecki A.
Ultradźwiękowy przetwornik pierścieniowy promieniujący do powietrza
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157598
WUP 06/92
1992-06-30
276245
1988-12-07
BUP 12/90
1990-06-11
Pajewski W., Szalewski M., Korczak-Branecki A.
Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny o charakterystyce promieniowania bez listków bocznych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157599
WUP 06/92
1992-06-30
276246
1988-12-07
BUP 12/90
1990-06-11
Cybulski A., Mucha Z.
Przyrząd do badania przepływu aerozoli cieczy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
158776
WUP 10/92
1992-10-30
88118683.7
1988-11-09
-
1992-09-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
EU, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
317830
-
-
268662
1988-11-04
-
-
Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
1990-05-22
275142
1988-10-07
BUP 08/90
1990-04-17
Babut R., Jaworski J., Kiedrzyński Z.
Izolacja termiczna o małej masie
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
160151
WUP 02/93
1993-02-26
269816
1987-12-30
BUP 14/89
1989-07-10
Galiński G., Kozłowski Z.
Selektywny wzmacniacz odbiorczy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155896
WUP 01/92
1992-01-31
269773
1987-12-29
BUP 14/89
1989-07-10
Toczyski Z., Frąckiewicz H., Ranachowski J., Łoziński J. , Kruczyński S.
Sposób wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej oraz urządzenie do rozpylania paliwa płynnego w silnikach spalinowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
158052
WUP 07/92
1992-07-31
269774
1987-12-29
BUP 16/89
1989-08-07
Kruczyński S., Chłopek Z., Danilczyk W., Łoziński J., Frąckiewicz H., Januła J., Wolski L.
Urządzenie do przygotowywania mieszanki paliwowo-powietrznej do zasilania silników o zapłonie iskrowym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Warszawska
160046
WUP 02/93
1993-02-26
269039
1987-11-26
-
1989-05-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Sposób gięcia przedmiotów metalowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155358
-
1992-02-28268658
1987-11-06
BUP 10/89
1989-05-16
Tuszyński W.
Sposób akumulacji energii cieplnej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157250
WUP 05/92
1992-05-29
267678
1987-09-10
-
1989-03-20
Lewandowski J.
Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do określania ułamka masowego uszkodzonych nasion
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Agrofizyki
153518
-
1991-11-29
267471
1987-08-28
BUP 05/89
1989-03-06
Różański S., Pająk R.
Obudowa głowicy ultradźwiękowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157236
WUP 05/92
1992-05-29
266676
1987-07-06
BUP 02/89
1989-01-23
Ranachowski J., Adamczyk E., Ranachowski Z.
Urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej próbek materiałów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155864
WUP 01/92
1992-01-31266235
1987-06-12
-
1989-01-05
Filipczyński L., Etienne J., Kowalski H., Szkóp H.
Urządzenie do nieinwazyjnego kruszenia kamieni nerkowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
149842
-
1990-04-30
266056
1987-06-03
-
1988-12-08
Filipczyński L., Etienne J., Szkóp H.
Urządzenie do nieinwazyjnego kruszenia kamieni w ciele pacjenta za pomocą fal uderzeniowych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151203
-
1991-01-31
265022
1987-04-06
BUP 23/88
1988-11-10
Ranachowski J., Rzeszotarska J., Adamczyk E., Pęski Z.
Spektometr fotoakustyczny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
156679
WUP 04/92
1992-04-30
264562
1987-03-11
BUP 21/88
1988-10-13
Michalski B., Lietz J.
Sposób pomiaru odkształceń za pomocą, liniowego elastooptycznego czujnika odkształceń
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
156164
WUP 02/91
1991-02-28
261299
1986-09-05
-
1988-06-09
Gutkiewicz P., Pawłowski Z.
Urządzenie do automatycznego pomiaru szybkich zmian czasu przejścia fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
154711
-
1992-01-31
261061
1986-08-14
-
1988-05-26
Pejsak Z., Włodkowski B., Woźniak Z.
Sposób wczesnego wykrywania ciąży zwierząt i urządzenie do wczesnego wykrywania ciąży zwierząt
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
148680
-
1989-12-31
260181
1986-06-20
-
1988-03-31
Szelążek J.
Urządzenie do ultradźwiękowych, nieniszczących badań przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
154550
-
1992-02-28
260182
1986-06-20
-
1988-07-21
Toczyski Z.
Generator drgań elektrycznych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151758
-
1991-03-30
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
1991-08-30
257950
1986-02-13
-
1987-10-19
Szelążek J.
Sposób i urządzenie do badania doczołowych połączeń spawanych cienkich przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
153336
-
1991-08-30256532
1985-11-29
-
1987-07-13
Szelążek J.
Sposób wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń w przedmiotach walcowych o wielostopniowych średnicach oraz przyrząd do ultradźwiękowych badań przedmiotów walcowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151652
-
1991-05-31255681
1985-10-08
-
1987-05-18
Karłowicz P., Liwski J., Nowicki A.
Sposób określania kierunku przepływu w cyfrowym pomiarze prędkości przepływu z zastosowaniem impulsowego przepływomierza dopplerowskiego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
149954
-
1990-07-31
254093
1985-06-20
-
1987-01-12
Kuźnicki Z.T.
Sposób określania grubości rzeczywistych warstw w epitaksjalnych strukturach wielowarstwowych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
148156
-
1989-12-31
253467
1985-05-17
-
1987-07-13
Łowicki J., Nowicki A., Szygendowski S.
Sposób i urządzenie do pomiaru momentu wtrysku paliwa z pompy wtryskowej do cylindra pracującego silnika wysokoprężnego, wykonywanego za pomocą ultradźwiękowego układu rejestrującego zjawisko Dopplera
PL, Łowicki J., Nowicki A., Szygendowski S.
149018
-
1990-04-30
252929
1985-04-15
-
1986-10-21
Ranachowski J., Ranachowski Z.
Sposób i urządzenie do wykrywania naprężeń w górotworze
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151015
-
1990-12-31252505
1985-03-22
-
1986-09-23
Szelążek J.
Przyrząd do pomiaru prędkości propagacji powierzchniowych fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
150769
-
1990-11-30252506
1985-03-22
-
1986-09-23
Kuźnicki Z.T., Ranachowski J., Strażyńska H.
Sposób określania strukturalnego obszaru przejściowego w skokowych strukturach półprzewodnikowych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
147576
-
1989-11-30
249658
1984-09-20
-
1986-03-25
Karaś T., Stefanek W., Meresta W.
Głowica ultradźwiękowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
146825
-
1989-04-29
249058
1984-08-03
-
1986-02-25
Filipczyński L., Szkóp H.
Urządzenie przenoszące ruchy wiązki ultradźwiękowej na ekran lampy obrazowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
141295
-
1988-06-30
247801
1984-05-23
-
1985-12-03
Karłowicz P., Nowicki A., Piechocki M., Secomski W.
Ultradźwiękowy przepływomierz dopplerowski do rejestracji maksymalnej prędkości cieczy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
144601
-
1989-04-29
245206
1983-12-19
-
1985-07-16
Gutkiewicz P., Pawłowski Z.
Sposób i układ do automatycznego pomiaru czasu przejścia fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
142458
-
1988-11-30
243572
1983-08-31
-
1985-12-17
Skłodowski M., Lietz J., Michalski B.
Elastooptyczny czujnik do pomiaru naprężeń w ośrodkach skalnych lub betonowych
PL, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu
141106
-
1988-01-20
242616
1983-06-21
-
1985-01-02
Różycki A., Izydorczak Z.
Obudowa głowicy ultradźwiękowej zwłaszcza głowicy wirującej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
143627
-
1989-02-28
240247
1983-01-21
-
1984-07-30
Buczyński J., Filipczyński L., Izydorczak Z.
Urządzenie do wizualizacji serca
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
139564
-
1988-06-30
239790
1982-12-28
-
1984-07-02
Jaroszewska A.
Sposób pomiaru odległości między dwoma otworami wiertniczymi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
139531
-
1988-05-31
239349
1982-12-03
-
1984-06-18
Gutkiewicz P., Mazurek J.
Układ do numerycznej rejestracji kształtu impulsu elektrycznego wytwarzanego przez głowicę ultradźwiękową
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
136959
-
1986-11-15
239097
1982-11-18
-
1986-11-15
Filipczyński L., Karłowicz P., Nowicki A.
Sposób i urządzenie do rozpoznania zaburzenia przepływu cieczy, zwłaszcza krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
136932
-
1984-12-03
249124
1982-11-18
-
1985-03-12
Filipczyński L., Karłowicz P., Nowicki A.
Sposób i urządzenie do rozpoznania zaburzenia przepływu cieczy, zwłaszcza krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
142585
-
1989-08-31
238789
1982-10-29
-
1984-05-07
Mączyński J.F.
Sposób gazyfikacji węgla pod ziemią
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
137902
-
1986-12-05
236466
1982-05-17
-
1983-11-21
Bąk L., Kiliszek M., Zabłotniak A.
Generator mocy z zespołem drgającym, zwłaszcza do ultradźwiękowej dezintegracji mikroorganizmów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
137461
-
1987-08-31
236468
1982-05-17
-
1984-04-09
Kiliszek M., Bąk L., Zabłotniak A.
Sposób i układ pomiaru amplitudy przemieszczeń podłużnych powierzchni radiacyjnej małostratnych koncentratorów ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
137099
-
1987-10-31
236467
1982-05-17
-
1983-11-21
Bąk L., Kiliszek M., Zabłotniak A.
Regulowany zasilacz mocy do automatycznej stabilizacji amplitudy drgań koncentratorów ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
136330
-
1987-02-20
236193
1982-04-28
-
1983-11-07
Kiliszek M., Owczarek M., Bąk L., Zabłotniak A.
Urządzenie do przenoszenia energii fali ultradźwiękowej do ośrodków ciekłych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
134924
-
1987-05-30
235656
1982-03-26
-
1983-10-10
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K., Stańczyk W.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30
234801
1982-01-22
-
1983-08-01
Witakowski P.
Zintegrowany podkład kolejowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
135458
-
1987-06-30
232815
1981-08-26
-
1983-02-28
Rożycki A., Rysiński B., Momot Z.
Podpora ustalająca położenie instalowanych maszyn i urządzeń
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
134549
-
1986-09-30
231234
1981-05-19
-
1982-12-06
Deputat J.
Sposób oceny jakości połączeń wciskowych i skurczowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
133316
-
1986-09-30
230617
1981-04-10
-
1982-10-11
Rożycki A., Rysiński B., Momot Z.
Podkładka wibroizolacyjna
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
132620
-
1986-04-30
230405
1981-03-30
-
1982-10-11
Zabłotniak A.
Miernik amplitudy drgań, zwłaszcza do ultradźwiękowych koncentratorów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
128596
-
1985-07-31
229562
1981-02-06
-
1981-12-11
Skłodowski M., Lietz J.
Układ optyczny do eliminowania izochrom z obrazu interferencyjnego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
126777
-
1984-06-30
224942
1980-06-13
-
1982-01-04
Dobrzański M., Aleksiejuk M., Larecki W.
Układ do pomiaru widma fononów w badanej próbce ciała stałego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
129466
-
1986-04-15
222791
1980-03-18
-
1981-10-02
Wawrzyniak R.
Czujnik wibracyjny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
128101
-
1985-09-30
221061
1979-12-31
-
1981-07-24
Rułka R., Gutkiewicz P.
Miernik szumu magnetycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
128220
-
1985-11-30
218006
1979-08-29
-
1981-03-13
Kuźnicki Z.T.
Sposób określania położenia międzypowierzchni skokowych złącz 1-h oraz pomiaru grubości warstw epitaksjalnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
122087
-
1984-01-20
216262
1979-06-11
-
1981-01-16
Wleciał A.
Urządzenie do pomiaru kąta przesunięcia fazowego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
123906
-
1984-10-02
214565
1979-03-31
-
1980-11-03
Kiełczyński P.
Akustoelektroniczne urządzenie do autokorelacyjnej analizy dwuwymiarowych obrazów optycznych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
119873
-
1985-04-30
214564
1979-03-31
-
1980-11-03
Kiełczyński P.
Akustoelektroniczne urządzenie do korelacyjnej analizy dwuwymiarowych obrazów optycznych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
119948
-
1983-08-08
214566
1979-03-31
-
1980-11-03
Kiełczyński P.
Sposób i urządzenie do skaningu dwuwymiarowych obrazów optycznych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
121815
-
1984-01-31
214435
1979-03-28
-
1980-10-06
Żukowski S., Zawalski K.
Ekstensometr mechaniczny do pomiaru odkształceń próbek poddawanych rozciąganiu lub ściskaniu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
121814
-
1984-01-31
214005
1979-03-09
-
1980-12-15
Kołtoński W., Zienkiewicz B.
Sposób pomiaru czasu przejścia i amplitudy fali akustycznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
127742
-
1985-06-28
213954
1979-03-07
-
1980-10-06
Filipczyński L., Krawczykowa Z., Czajkowski J., Etienne J.
Ultradźwiękowe urządzenie do pomiaru przepływu i ciśnienia krwi zwłaszcza w naczyniach krwionośnych gałki ocznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
118899
-
1983-04-15
210517
1978-10-26
-
1980-06-16
Ranachowski J., Włosiński W., Mikiel W., Ryll-Nardzewska H.
Sposób i urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej połączeń metal-ceramika
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
120576
-
1984-01-31
210193
1978-10-11
-
1980-06-16
Kiełczyński P., Kiełczyński P., Pajewski W.
Sposób skanowania dwuwymiarowych obrazów optycznych oraz urządzenie do skanowania
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117476
-
1983-02-25
209742
1978-09-21
-
1980-05-05
Filipczyński L.
Ultrasonograf
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117337
-
1983-03-24
209744
1978-09-21
-
1980-04-21
Filipczyński L., Etienne J.
Ultradźwiękowe urządzenie do badania wewnętrznych struktur anatomicznych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117441
-
1984-03-30
208218
1978-07-06
-
1980-03-24
Ranachowski J., Dobrzański M., Rzeszotarska J.
Sposób generacji i detekcji akustycznych drgań gigahercowych w polimerach
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117902
-
1983-02-20
206955
1978-05-20
-
1983-03-15
Etienne J., Filipczyński L., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowe urządzenie dopplerowskie zwłaszcza do pomiaru przepływu krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117416
-
1980-01-28
203534
1977-12-30
-
1979-08-13
Adamczyk E.
Układ kompensacji fazy mostka tensometrycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
116972
-
1984-02-15
200708
1977-09-07
-
1978-07-17
Filipczyński L., Sałkowski J.
Urządzenie do rejestracji obrazów z ekranu oscyloskopowego lub kineskopowego ultradźwiękowego urządzenia do wizualizacji ciała ludzkiego, zwłaszcza ruchomych struktur serca
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
105204
-
1981-12-30
196471
1977-03-07
-
1979-08-30
Filipczyński L., Nowicki A.
Sposób oraz urządzenie do wizualizacji naczynia krwionośnego i wyznaczania kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej względem naczynia krwionośnego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
103608
-
1978-01-16
194133
1976-12-03
-
1981-01-31
Nowicki A.
Urządzenie do rejestracji ech ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
108773
-
1978-06-05
193553
1976-11-08
-
1978-05-22
Luber A., Kołodziej K.
Urządzenie do pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
105166
-
1979-11-15
192685
1976-09-27
-
1978-03-28
Kołtoński W., Zienkiewicz B.
Sposób wykrywania i lokalizacji uszkodzeń rur okładzinowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
115422
-
1982-09-20
190082
1976-06-03
-
1977-04-25
Filipczyński L., Sałkowski J., Szkóp H., Soroka S.
Ultradźwiękowe urządzenie do wizualizacji narządów ciała ludzkiego, zwłaszcza serca
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
98364
-
1980-11-29
188532
1976-04-06
-
1977-11-07
Pleśniak I., Janura T., Kołtoński W., Niedziński L., Pałka Z., Przygodzka B., Zienkiewicz B.
Sposób oraz urządzenie do kontroli stanu płaszcza mrożeniowego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi
107452
-
1982-06-30
187021
1976-02-04
-
1977-09-12
Powałowski T.
Sposób wyznaczania kąta między kierunkiem fali nadawanej i odbieranej a kierunkiem przepływu krwi oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
111011
-
1982-02-27
186184
1975-12-31
-
1977-07-18
Mikiel W., Jakubowicz J., Drzewiecki J., Kupczyk W., Kupczyk I.
Logarytmiczny konwerter analogowo-cyfrowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
103187
-
1979-09-29
182535
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107747
-
1980-08-30
182534
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107631
-
1980-11-29
180033
1975-04-29
-
1976-11-20
Holnicki-Szulc J.
Sposób sprężania konstrukcji prętowych oraz urządzenie do sprężania konstrukcji prętowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
109991
-
1981-08-20179911
1975-04-24
-
1976-11-20
Holnicki-Szulc J.
Sposób sprężania zginanych ustrojów belkowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
101074
-
1979-03-31179156
1975-03-28
-
1976-10-23
Filipczyński L., Nowicki A., Borodziński K.
Impulsowy ultradźwiękowy miernik przepływu i profilu prędkości cieczy zwłaszcza krwi płynącej w naczyniach krwionośnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
99449
-
1978-11-15
178844
1975-03-17
-
1976-03-27
Filipczyński L., Beredziński K., Sałkowski J.
Urządzenie do rejestracji maksymalnej prędkości przepływu cieczy, zwłaszcza krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
95112
-
1978-04-29
178613
1975-03-07
-
1976-02-28
Filipczyński L., Sałkowski J., Szkóp H.
Ultradźwiękowy sposób wizualizacji struktur oka i oczodołu oraz ultrasonograf do stosowania tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
96740
-
1978-06-30
178614
1975-03-07
-
1976-11-20
Adamczyk E.
Układ stabilizacji częstotliwości generatora
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
97573
-
1978-09-15
178139
1975-02-18
-
1976-03-13
Nowicki A.
Sposób wyznaczania kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej względem naczynia krwionośnego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
97775
-
1980-01-31
177785
1975-02-04
-
1976-11-20
Korczak L.
Wybierak obwodów tensometrycznych
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
99914
-
1978-11-30
177196
1975-01-07
-
1976-08-28
Chachulski A., Kuński R., Berens S.
Miniaturowy atomowy dyskryminator częstotliwości
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
100263
-
1979-02-28
186765
1974-12-19
-
1977-03-28
Pajewski W.
Sonda do pomiaru gęstości energii ultradźwiękowej w silnych i niejednorodnych polach ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
100264
-
1979-02-28
175318
1974-11-04
-
1976-12-04
Filipczyński L., Etienne J., Borodziński K.
Ultradźwiękowe urządzenie do badań położniczych wykorzystujące zjawisko Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
97328
-
1979-07-30
170123
1974-04-05
-
1975-11-03
Filipczyński L., Etienne J.
Ultradźwiękowe urządzenie do badań położniczych wykorzystujące zjawisko Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
93554
-
1997-12-15
166692
1973-11-22
-
1975-06-02
Gadomski S.
Układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
90711
-
1977-08-15
166489
1973-11-12
-
1975-06-02
Gadomski S.
Układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
90631
-
1977-10-15
165899
1973-10-16
-
1975-05-02
Deputat J., Pęski Z.
Sposób wytwarzania akustycznych fal powierzchniowych, zwłaszcza do badań nieniszczących
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89467
-
1977-05-16
164382
1973-07-30

1975-03-01
Mazurek J., Pawłowski Z.
Sposób nieniszczącego ultradźwiękowego wykrywania nieciągłości powierzchniowych elementów walcowych, zwłaszcza w laskach popychaczy silników spalinowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
84021
-
1976-08-31
163467
1973-06-20
-
1975-03-01
Byszewski W., Baranowski A., Mucha Z.
Sposób wytwarzania katody lasera gazowego He-Ne dużej mocy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
87668
-
1977-05-30
162940
1973-05-30
-
1975-03-01
Filipczyński L., Waszczuk T., Sałkowski J., Szkóp H.
Ultrasonograf do uwidaczniania wewnętrznych struktur ciała
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
91039
-
1977-07-30
162550
1973-05-15
-
1975-04-01
Borodziński K., Etienne J., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowy sposób i urządzenie do badania tętna płodu z wykorzystaniem zjawiska Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89237
-
1977-06-20
162047
1973-04-20
-
1975-04-01
Filipczyński L.
Sposób i aparat do bezstykowego pomiaru mocy podłużnej fali ultradźwiękowej w falowodzie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89150
-
1977-06-30
162046
1973-04-20
-
1975-03-01
Filipczyński L.
Sposób i aparat do bezstykowego pomiaru mocy podłużnej fali ultradźwiękowej w falowodzie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89155
-
1977-07-30
161808
1973-04-10
-
1975-02-01
Pawłowski Z., Rułka R.
Defektoskop magnetyczny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
84906
-
1977-02-25
154652
1972-04-11
-
1973-05-30
Brandt A.M.
Sonda do pomiaru składowych odkształcenia, zwłaszcza w materiałach wiążących
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
81933
-
1977-02-15