Projekty aktualnie realizowane


Kryteria:ZakładSponsorTyp projektuSortowanie wg dat
początek/rosnąco
początek/malejąco
koniec/rosnąco
koniec/malejąco
aktualne
zakończone
  Liczba projektów=47
KierownikTematDatyInne
dr Marcin Lewandowski
ZMD
Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca2015-11-01
2020-10-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
STRATEGMED
dr Tomasz Szmidt
ZTI
Stateczność i nieliniowa dynamika tłumionej elektromagnetycznie rury przenoszącej płyn2016-03-17
2020-12-16
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
SPPiB
PANDA 2 - utrzymanie infrastruktury CEPT2016-12-30
2020-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PANDA
prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
ZBiMM
Niestandardowe problemy paraboliczne w opisie procesów biologicznych2017-01-16
2021-01-15
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Tamara Kujawska
ZU
Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów2017-01-17
2021-01-16
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Mirosław Meissner
ZTI
Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe.2017-02-03
2021-02-02
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
ZIiNO
Inteligentne projektowanie 2D nanostruktur materialnych opartych na molibdenie2017-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Marcin Krajewski
ZMM
Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie, właściwości oraz wpływ atmosfery utleniania i temperatury na wzrost otoczki 2017-09-29
2020-09-28
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy2017-10-01
2021-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy
prof. dr hab. inż. Michał Basista
ZMM
Innowacyjne pokrycia Ni-Cr-Re o podwyższonej odporności korozyjnej i erozyjnej do zastosowań wysokotemperaturowych w przemyśle energetycznym2017-10-01
2021-09-30
uczestnik konsorcjum
NCBiR
M-ERA.NET 2016
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców2018-01-01
2020-12-01
Jedyny wykonawca
MNiSW
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
dr hab. Piotr Korczyk
ZBiMM
Precyzyjne operacje na kroplach wbudowane w inteligentne architektury mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej i badaniach biologicznych2018-01-01
2020-12-31
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Unraveling the role of anisotropy in material failure2018-01-01
2021-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
ZMD
Wpływ składu chemicznego na właściwości betonu poddanego długotrwałym oddziaływaniom radiacyjnym2018-01-03
2021-01-02
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
V4-Korea Joint Research Program
dr inż. Michał Majewski
ZMM
Mikromechaniczny model rozwoju uszkodzenia w materiałach kompozytowych o dowolnym kształcie wtrąceń2018-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Metody dynamicznej rekonfiguracji w zagadnieniach sterowania konstrukcjami: opracowanie nowych algorytmów sterowania i weryfikacja ich efektywności2018-02-15
2021-02-14
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. Michał Komorowski
ZBiMM
Odszyfrowywanie sygnalizacji biochemicznej w celu projektowania bardziej skutecznych strategii terapeutycznych2018-03-01
2021-02-28
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Tomasz Mościcki
ZMD
Osadzanie i badania nowych super-twardych pokryć z domieszkowanych borków wolframu2018-03-05
2021-03-04
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Dominik Pisarski
ZTI
Adaptacyjne rozproszone tłumienie drgań konstrukcji modułowych2018-04-10
2021-04-09
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
ZTI
Zaawansowane metody modelowania i optymalizacji struktur mechanicznych metamateriałów do inteligentnego sterowania drganiami2018-04-12
2023-04-11
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA BIS
dr Adolfo Poma Bernaola
ZBiMM
Samoorganizacja oraz charakterystyka nanomechaniczna mikrowłókien celulozy2018-04-20
2021-04-19
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
ZMD
Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne Gumo Metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych2018-06-20
2021-06-19
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Janusz Szczepański
ZBiMM
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)2018-08-01
2021-07-31
Uczestnik konsorcjum - partner
CPPC
POPC
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Utworzenie interdyscyplinarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich pt. "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych"- kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry n2018-09-01
2023-08-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PO WER
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy 2 edycja2018-10-01
2022-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
ZMD
Optymalizacja układów przetworników ultradźwiękowych do wykrywania wad wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie z obowązującym w PLK S.A. katalogiem wad2018-10-01
2021-09-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR/PKP Linie Kolejowe S.A.
BRIK
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
SPPiB
Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców2018-11-09
2021-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
dr Agnieszka Słowicka
ZBiMM
Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii2018-12-01
2020-11-30
NAWA
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Światłoczułe hydrożele nanostrukturalne wyprodukowane z pochodnych politiofenu i ich zastosowanie w terapiach fototermicznych2019-01-01
2020-12-31
NAWA
wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską CANALETTO
mgr inż. Damian Zaremba
ZBiMM
Opracowanie nowych metod pomiaru lepkości oraz napięcia międzyfazowego cieczy przy użyciu układów mikroprzepływowych2019-01-14
2022-01-13
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska
SPPiB
Termowrażliwe hydrożele napełniane nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej 2019-01-21
2022-01-20
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Koordynacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w zainfekowanej populacji komórek: eksperyment i modelowanie matematyczne2019-01-31
2022-01-31
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering2019-02-01
2022-01-30
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej2019-02-01
2022-01-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
SPPiB
‘Induced pluripotent stem cell seeded activeosteochondral nanofibrous scaffolds ’ — ‘iP-OSTEO’2019-02-01
2023-12-31
Uczestnik konsorcjum-partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Nowe metody obliczeniowe w modelowaniu ostrych i rozmytych powierzchni nieciągłości2019-03-06
2022-03-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr Grażyna Omarska
BD
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu2019-06-01
2021-05-31
Jedyny wykonawca
UE/FRSE
ERASMUS +
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Opracowanie i weryfikacja efektywnych metod i algorytmów optymalnego projektowania układów czujników i aktuatorów w systemach monitorowania stanu technicznego z uwzględnieniem obciążenia konstrukcji2019-06-28
2022-06-27
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Cezary Graczykowski
ZTI
Oparte na modelu adaptacyjno-predykcyjne sterowanie semi-aktywnych tłumików cieczowych poddanych nieznanym obciążeniom udarowym2019-07-09
2022-07-08
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
mgr inż. Katarzyna Czarnecka
SPPiB
Submikronowe włókniste nanokompozyty polimer bioresorbowalny - zredukowany tlenek grafenu wytwarzane metodą rozdmuchu roztworu polmieru2019-07-22
2022-07-21
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
ZBiMM
Dynamika mikrocząstek w płynie2019-07-26
2022-07-25
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Stanisław Kucharski
ZMM
Mechanizmy deformacji plastycznej monokryształów w makro- i mezo-skali: zależność między wzmocnieniem plastycznym, efektem skali i anizotropią materiału2019-08-12
2022-08-11
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Rami Faraj
ZTI
Innowacyjny, adaptacyjny skokochron do bezpiecznej ewakuacji ludzi2020-01-01
2022-12-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr hab. inż. Maciej Zawidzki
ZTI
Arm-Z: ekstremalnie modularny hiperredundantny ekonomiczny manipulator - opracowanie metod sterowania oraz analiza efektywności2020-01-31
2023-01-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
ZTI
Zaawansowane metody masowego zrównoleglania obliczeń numerycznych w dynamice konstrukcji2020-01-31
2023-01-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr P. Topolewski
Wyjaśnianie źródeł międzykomórkowej zmienności odpowiedzi na interferon gamma2020-02-05
2022-02-04
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Eligiusz Postek
ZIiNO
Opis dynamicznej fragmentacji metalowo-ceramicznych kompozytów o strukturze infiltrowanej poddanych działaniu dużych prędkości odkształceń wywołanych uderzeniem. Badania doświadczalne i modelowanie wieloskalowe.2020-04-01
2023-03-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCN
OPUS