Projekty aktualnie realizowane


Kryteria:ZakładSponsorTyp projektuSortowanie wg dat
początek/rosnąco
początek/malejąco
koniec/rosnąco
koniec/malejąco
aktualne
zakończone
  Liczba projektów=61
KierownikTematDatyInne
dr Tomasz Szmidt
ZTI
Stateczność i nieliniowa dynamika tłumionej elektromagnetycznie rury przenoszącej płyn2016-03-17
2020-12-16
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
mgr inż. Krzysztof Zembrzycki
ZBiMM
Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej2016-07-06
2021-07-05
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Michał Wichrowski
ZMM
Skalowalne metody obliczeniowe dla zagadnień oddziaływania płyn-ciało stałe2016-07-08
2021-01-07
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Tomasz Zieliński
ZTI
Mikro-geometria a propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach porowatych i poro-sprężystych2016-07-08
2021-03-07
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Magdalena Gruziel-Słomka
ZBiMM
Badania numeryczne i eksperymentalne sedymentacji chiralnych, splątanych włókien2016-07-08
2021-07-07
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
SPPiB
PANDA 2 - utrzymanie infrastruktury CEPT2016-12-30
2020-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PANDA
dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
ZTOCiN
Identyfikacja parametrów reologicznych ośrodków lepkosprężystych na przykładzie ciekłych i stałych polimerów metodą ultradźwiękowych powierzchniowych fal Love'a2017-01-13
2021-01-12
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
ZBiMM
Niestandardowe problemy paraboliczne w opisie procesów biologicznych2017-01-16
2021-01-15
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Tamara Kujawska
ZU
Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów2017-01-17
2021-01-16
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Mirosław Meissner
ZTI
Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe.2017-02-03
2021-02-02
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
ZIiNO
Inteligentne projektowanie 2D nanostruktur materialnych opartych na molibdenie2017-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badań cząsteczek i nanomateriałów2017-03-01
2021-02-28
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
SPPiB
Wykorzystanie kolagenu w funkcjonalizacji powierzchni metodami chemicznymi nanowłókien z polikaprolaktonu formowanych techniką elektroprzędzenia 2017-07-10
2021-07-09
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nieliniowym 2017-07-10
2021-11-09
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Karol Golasiński
ZMD
Gumo Metal w procesie ściskania - interdyscyplinarne badania innowacyjnego nadstopu tytanu 2017-07-12
2021-07-11
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Piotr Denis
SPPiB
Elastyczne włókniny z poli(sebacynianem gliceryny) otrzymywane metodą elektroprzędzenia. 2017-07-28
2021-01-27
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr inż. Marcin Krajewski
ZMM
Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie, właściwości oraz wpływ atmosfery utleniania i temperatury na wzrost otoczki 2017-09-29
2021-09-28
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Michał Basista
ZMM
Innowacyjne pokrycia Ni-Cr-Re o podwyższonej odporności korozyjnej i erozyjnej do zastosowań wysokotemperaturowych w przemyśle energetycznym2017-10-01
2021-09-30
Uczestnik konsorcjum
NCBiR
M-ERA.NET 2016
dr hab. Piotr Korczyk
ZBiMM
Precyzyjne operacje na kroplach wbudowane w inteligentne architektury mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej i badaniach biologicznych2018-01-01
2021-03-30
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Unraveling the role of anisotropy in material failure2018-01-01
2021-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
ZMD
Wpływ składu chemicznego na właściwości betonu poddanego długotrwałym oddziaływaniom radiacyjnym2018-01-03
2021-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
V4-Korea Joint Research Program
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
ZU
Wyznaczanie wskaźników reaktywnej odpowiedzi tętnicy promieniowej na przekrwienie w ocenie nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej.2018-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Michał Majewski
ZMM
Mikromechaniczny model rozwoju uszkodzenia w materiałach kompozytowych o dowolnym kształcie wtrąceń2018-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Metody dynamicznej rekonfiguracji w zagadnieniach sterowania konstrukcjami: opracowanie nowych algorytmów sterowania i weryfikacja ich efektywności2018-02-15
2021-02-14
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. Michał Komorowski
ZBiMM
Odszyfrowywanie sygnalizacji biochemicznej w celu projektowania bardziej skutecznych strategii terapeutycznych2018-03-01
2021-11-29
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Tomasz Mościcki
ZMD
Osadzanie i badania nowych super-twardych pokryć z domieszkowanych borków wolframu2018-03-05
2021-03-04
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Dominik Pisarski
ZTI
Adaptacyjne rozproszone tłumienie drgań konstrukcji modułowych2018-04-10
2021-04-09
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
ZTI
Zaawansowane metody modelowania i optymalizacji struktur mechanicznych metamateriałów do inteligentnego sterowania drganiami2018-04-12
2023-04-11
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA BIS
dr Adolfo Poma Bernaola
ZBiMM
Samoorganizacja oraz charakterystyka nanomechaniczna mikrowłókien celulozy2018-04-20
2021-04-19
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
ZMD
Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne Gumo Metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych2018-06-20
2021-06-19
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
ZMD
Optymalizacja układów przetworników ultradźwiękowych do wykrywania wad wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie z obowązującym w PLK S.A. katalogiem wad2018-10-01
2021-09-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR / PKP Linie Kolejowe S.A.
BRIK
dr Agnieszka Słowicka
ZBiMM
Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii2018-12-01
2020-11-30
NAWA
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Światłoczułe hydrożele nanostrukturalne wyprodukowane z pochodnych politiofenu i ich zastosowanie w terapiach fototermicznych2019-01-01
2021-12-31
NAWA
wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską CANALETTO
mgr inż. Damian Zaremba
ZBiMM
Opracowanie nowych metod pomiaru lepkości oraz napięcia międzyfazowego cieczy przy użyciu układów mikroprzepływowych2019-01-14
2022-01-13
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska
SPPiB
Termowrażliwe hydrożele napełniane nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej 2019-01-21
2022-01-20
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Koordynacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w zainfekowanej populacji komórek: eksperyment i modelowanie matematyczne2019-01-31
2022-01-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej2019-02-01
2022-01-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering2019-02-01
2022-06-02
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
SPPiB
‘Induced pluripotent stem cell seeded activeosteochondral nanofibrous scaffolds ’ — ‘iP-OSTEO’2019-02-01
2023-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Nowe metody obliczeniowe w modelowaniu ostrych i rozmytych powierzchni nieciągłości2019-03-06
2022-03-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr Grażyna Omarska
BD
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu2019-06-01
2021-05-31
Jedyny wykonawca
UE/FRSE
ERASMUS +
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Opracowanie i weryfikacja efektywnych metod i algorytmów optymalnego projektowania układów czujników i aktuatorów w systemach monitorowania stanu technicznego z uwzględnieniem obciążenia konstrukcji2019-06-28
2022-06-27
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Cezary Graczykowski
ZTI
Oparte na modelu adaptacyjno-predykcyjne sterowanie semi-aktywnych tłumików cieczowych poddanych nieznanym obciążeniom udarowym2019-07-09
2022-07-08
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
mgr inż. Katarzyna Czarnecka
SPPiB
Submikronowe włókniste nanokompozyty polimer bioresorbowalny - zredukowany tlenek grafenu wytwarzane metodą rozdmuchu roztworu polmieru2019-07-22
2022-07-21
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
ZBiMM
Dynamika mikrocząstek w płynie2019-07-26
2022-07-25
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Stanisław Kucharski
ZMM
Mechanizmy deformacji plastycznej monokryształów w makro- i mezo-skali: zależność między wzmocnieniem plastycznym, efektem skali i anizotropią materiału2019-08-12
2022-08-11
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Rami Faraj
ZTI
Innowacyjny, adaptacyjny skokochron do bezpiecznej ewakuacji ludzi2020-01-01
2022-12-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr hab. inż. Maciej Zawidzki
ZTI
Arm-Z: ekstremalnie modularny hiperredundantny ekonomiczny manipulator - opracowanie metod sterowania oraz analiza efektywności2020-01-31
2023-01-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
ZTI
Zaawansowane metody masowego zrównoleglania obliczeń numerycznych w dynamice konstrukcji2020-01-31
2023-01-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr Piotr Topolewski
ZBiMM
Wyjaśnianie źródeł międzykomórkowej zmienności odpowiedzi na interferon gamma2020-02-05
2022-02-04
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Eligiusz Postek
ZIiNO
Opis dynamicznej fragmentacji metalowo-ceramicznych kompozytów o strukturze infiltrowanej poddanych działaniu dużych prędkości odkształceń wywołanych uderzeniem. Badania doświadczalne i modelowanie wieloskalowe.2020-04-01
2023-03-31
Uczestnik konsorcjum
NCN
OPUS
dr inż. Witold Węglewski
ZMM
Eksperymentalne i numeryczne badanie wpływu mikrostruktury na naprężenia resztkowe oraz właściwości cieplne i mechaniczne w kompozytach gradientowych na osnowie aluminiowej2020-06-22
2023-06-21
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
ZMD
Identyfikacja powierzchni plastyczności materiałów funkcjonalnych i jej ewolucji uwzględniającej wprowadzoną historię deformacji w warunkach obciążeń złożonych2020-06-25
2023-06-24
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
ZTI
Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self-Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)2020-07-01
2023-06-30
Koordynator
NCBiR
TANGO
mgr inż. Olga Cegielska
SPPiB
Nanowłóknisty mukoadhezyjny nośnik brynzolamidu na bazie hydroksypropylocelulozy i β-cyklodekstryny.2020-07-09
2023-07-08
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Jerzy Litniewski
ZU
Ilościowa analiza ultradźwięków rozproszonych w tkance. Zastosowanie do oceny odpowiedzi guza na chemioterapię u pacjentów z rakiem piersi2020-07-14
2023-07-13
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Wpływ onkogennych mutacji na przepływ informacji w szlaku sygnałowym MAPK2020-07-27
2024-07-26
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
ZIiNO
Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym2020-08-12
2024-08-11
Koordynator
NCN
OPUS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Oddziaływanie komórek NK z populacją zainfekowanych komórek rakowych: eksperymenty w urządzeniach mikroprzepływowych i modelowanie matematyczne na poziomie pojedynczych komórek2020-09-01
2023-08-31
Koordynator
Fundusze Norweskie / EOG
GRIEG
dr Marcin Lewandowski
ZMD
Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-sho2020-09-01
2023-02-28
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
POIR
dr Anita Orłowska-Gałęzia
ZTI
Kompozytowe struktury inteligentne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG wytwarzane metodami drukowania przestrzennego2020-10-01
2023-09-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCN
M.ERA-NET 2