prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych (ZIiNO)
Zespół Inteligencji i Inżynierii Obliczeniowej (ZeIiIO)
stanowisko: profesor
telefon bezpośredni: (+48) 22 826 89 11
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 112
pokój: 610
e-mail: tburczynski

Habilitacja
1990Metoda elementów brzegowych w wybranych zagadnieniach analizy i optymalizacji układów odkształcalnych 
Profesura
1993-07-30Nadanie tytułu naukowego profesora
Inne
2007Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
2019-12-05Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Życiorys 

Promotor prac doktorskich
1.2017-11-30Marszałek Adam
(PK)
Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych1295
 
2.2017-01-26Łabędź Piotr  
(PK)
Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennych669
 
3.2011-12-15Jarosz Paweł  
(PK)
Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej 
4.2009-09-23Mrozek Adam  
(PŚl)
Kontynualno-molekularny model ośrodka materialnego w analizie komputerowej odkształcalnych układów mechanicznych 
5.2008-09-18Bereta Michał  
(PK)
Application of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysis 
6.2006-07-03Skrobol Antoni  
(PŚl)
Inteligentne systemy obliczeniowe w zagadnieniach identyfikacji defektów 
7.2006Grela Witold  
(PŚl)
Optymalizacja ewolucyjna kształtu łopatek turbiny1340
 
8.2004-12-08Poteralski Arkadiusz  
(PŚl)
Optymalizacja strukturalna przestrzennych układów mechanicznych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych 
9.2003-12-02Szczepanik Mirosław  
(PŚl)
Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych 
10.2002-12-20Mrówczyńska Bogna  
(PŚl)
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych w optymalizacji zestawów kołowych pojazdów szynowych 
11.2002-10-31Orantek Piotr  
(PŚl)
Zastosowanie algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji dynamicznych układów mechanicznych 
12.2002-10-31Kuś Wacław  
(PŚl)
Połączona metoda elementów brzegowych i skończonych w optymalizacji układów mechanicznych 
13.2001-10-24Długosz Adam  
(PŚl)
Metoda elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji układów termomechanicznych 
14.2000-08-31Nowakowski Marek  
(PŚl)
Analiza wrażliwości i identyfikacja kształtu brzegów wewnętrznych drgających układów mechanicznych przy zastosowaniu metody elementów brzegowych 
15.2000-06-20Beluch Witold  
(PŚl)
Analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów mechanicznych z pęknięciami 
16.2000-06-20Habarta Mirosław  
(PŚl)
Analiza wrażliwości kształtu koncentratów naprężeń z zastosowaniem metody elementów brzegowych 
17.1998-11-25Kokot Grzegorz  
(PŚl)
Optymalizacja ewolucyjna sprężystych układów mechanicznych z zastosowaniem metody elementów brzegowych 
18.1991-12-20Fedeliński Piotr  
(PŚl)
Zastosowanie metody elementów brzegowych w optymalizacji postaci konstrukcyjnej drgających układów mechanicznych 

Ostatnie publikacje
1.Maździarz M., Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Anisotropic-Cyclicgraphene: A New Two-Dimensional Semiconducting Carbon Allotrope, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma11030432, Vol.11, No.3, pp.432, 2018

Streszczenie:

A potentially new, single-atom thick semiconducting 2D-graphene-like material, called Anisotropic-cyclicgraphene, has been generated by the two stage searching strategy linking molecular and ab initio approach. The candidate was derived from the evolutionary-based algorithm and molecular simulations was then profoundly analysed using first-principles density functional theory from the structural, mechanical, phonon, and electronic properties point of view. The proposed polymorph of graphene (rP16-P1m1) is mechanically, dynamically, and thermally stable and can achieve semiconducting with a direct band gap of 0.829 eV.

Słowa kluczowe:

carbon, graphene, graphyne, ab initio calculations, Semiconductors

Afiliacje autorów:

Maździarz M.-IPPT PAN
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
35p.
2.Maździarz M., Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., First-principles study of new X-graphene and Y-graphene polymorphs generated by the two stage strategy, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, ISSN: 0254-0584, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.08.066, Vol.202, pp.7-14, 2017

Streszczenie:

Two potentially new, 2D-graphene-like materials have been generated by the two stage searching strategy combining molecular and ab initio approach. The two candidates obtained from the evolutionary based algorithm and molecular calculations were then in depth analysed using first-principles Density Functional Theory from the mechanical, structural, phonon and electronic properties point of view. Both proposed polymorphs of graphene (oP8-P2mm) are mechanically and dynamically stable and can be metallic-like.

Słowa kluczowe:

Carbon, Graphene, Ab initio calculations, Mechanical properties, Elastic properties

Afiliacje autorów:

Maździarz M.-IPPT PAN
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
35p.
3.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Method for determining structures of new carbon-based 2D materials with predefined mechanical properties, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2017020429, Vol.15, No.5, pp.379-394, 2017

Streszczenie:

The following article presents the description and application of an algorithm for optimal searching for the new stable atomic arrangements of two-dimensional graphenelike carbon lattices with predefined mechanical properties. The proposed method combines the evolutionary algorithm and the conjugate-gradient optimization. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms placed in the unit cell with imposed periodic boundary conditions, which reveal desired mechanical properties. Examples of the newly obtained models of the flat, carbon materials are presented. Their mechanical properties are additionally validated during the simulation of the tensile tests using molecular dynamics.

Słowa kluczowe:

2D atomic structures, graphenelike materials, hybrid algorithm, evolutionary algorithm, mechanical properties

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
25p.
4.Rowiński P.M., Burczyński T., Duszyński J., Rychard A., Uniwersytet badawczy, czyli…?, NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.3, pp.35-56, 201710p.
5.Duszyński J., Burczyński T., Rowiński P.M., Rychard A., Projekt: Uniwersytet PAN, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISSN: 1231-0298, Vol.2, No.50, pp.59-76, 2017

Streszczenie:

Instytuty Polskiej Akademii Nauk mają wśród polskich instytucji naukowych czołowy potencjał merytoryczny. W instytutach PAN w latach 2013-2016 powstało 19,7% prac afiliowanych w polskich instytucjach i umieszczonych w najbardziej prestiżowych pismach naukowych danych dziedzin (górne 10% z list pism danej dziedziny nauki uszeregowanych według rosnącego współczynnika wpływu, IF). Jest to najlepszy wynik wśród polskich instytucji akademickich. Kadra instytutów PAN zajmuje się nie tylko badaniami, ale też dydaktyką; 1607 osób (stan na 31 grudnia 2016) było na stacjonarnych studiach doktoranckich w Instytutach PAN. Stopień umiędzynarodowienia studiów w PAN (8%) jest największy wśród polskich uczelni. W związku z tym uzasadnione wydaje się powołanie Uniwersytetu PAN (UPAN), który mógłby stać się pierwszą w Polsce uczelnią badawczą. Planuje się, że docelowo kształciłoby się na nim 2,5 tys. osób, w przeważającej części studentek i studentów III stopnia. Taka liczba pozwoli na zagwarantowanie indywidualnej merytorycznej opieki każdemu studentowi, a także na wprowadzenie i przetestowanie nowatorskich programów dydaktycznych, właściwych erze Internetu i e-learningu, prowadzenia studiów online poprzez courser, studiów inter- i crossdyscyplinarnych. UPAN ma realne szanse stać się wizytówką polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż otwarte, międzynarodowe wieloletnie programy konkursowe na pozycje: wizytujących profesorów, stażystów podoktorskich i doktorantów mogą podnieść umiędzynarodowienie zarówno kadry, jak i studentów UPAN do poziomu właściwego najlepszym uczelniom świata. Z uwagi na wielkość naszego budżetu nauki i szkolnictwa wyższego osiągnięcie takiego umiędzynarodowienia jest finansowo realne w najbliższym czasie tylko dla uczelni tak małej jak UPAN. Opisane działania będą projakościowe także dla samych instytutów PAN i istotnie podniosą ich poziom merytoryczny. Po kilku latach UPAN ma realne szanse na uplasowanie się w międzynarodowych rankingach na bardzo dobrych pozycjach, w pierwszej dwusetce, a nawet w pierwszej setce najlepszych światowych uczelni. Należy podkreślić, że warunkiem tego jest zapewnienie finansowania badań w instytutach PAN na co najmniej takim jak obecnie poziomie, uelastycznienie ich sieci, wytworzenie mechanizmów synergii pomiędzy instytutami (wspólny cel – UPAN) oraz wsparcie tego projektu długoletnim programem umiędzynarodowienia kadry i studentów.

Słowa kluczowe:

research university, University of the Polish Academy of Sciences, excellence in science

Afiliacje autorów:

Duszyński J.-Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
Rowiński P.M.-Polish Academy of Science (PL)
Rychard A.-Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (PL)
6p.
6.Burczyński T., Mrozek A., Kuś W., Computational Intelligent Design of 2D Nanostructures Based on Carbon, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, ISSN: 1820-6530, DOI: 10.24874/jsscm.2017.11.01.09, Vol.11, No.1, pp.94-96, 2017

Streszczenie:

The pap er describes an application of the hybrid intelligent algorithm to optimal searching for new, stable atomic arrangements of 2D graphene -like carbon lattices. The proposed approach combines the parallel evolutionary algorithm and the conjugated -gradient optimization technique. The main goal is to find stable arrangements of carbon atoms under certain imposed condi tions such as density, shape and size of the unit cell and also predefined mechanical properties. The nanostructure is considered a discrete atomic model and interactions between atoms are modeled using the AIREBO potential, especially developed for carbon. The parallel approach is used in computations. Validation of the obtaine d results and examples of new models of the new grapheme -like materials are presented

Słowa kluczowe:

Hybrid intelligent algorithm, 2D nanostructures, new grapheme-like materials

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-IPPT PAN
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
7.Kuś W., Mrozek A., Burczyński T., Memetic Optimization of Graphene-Like Materials on Intel PHI Coprocessor, Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN: 0302-9743, DOI: 10.1007/978-3-319-39378-0_35, Vol.9692, pp.401-410, 2016

Streszczenie:

The paper is devoted to the optimization of energy of carbon based atomic structure with use of the memetic algorithm. The graphene like atoms structure is coded into floating point genes and underwent evolutionary changes. The global optimization algorithm is supported by local gradient based improvement of chromosomes. The optimization problem is solved with the use of Intel PHI (Intel Many Integrated Core Architecture – Intel MIC). The example of optimization and speedup measurement for parallel optimization are given in the paper.

Słowa kluczowe:

Parallel computing, Intel PHI, Optimization, Graphene-like materials

Afiliacje autorów:

Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
8.Kołodziej J., Burczyński T., Zomaya A.Y., A note on energy efficient data, services and memory management in Big Data Information Systems, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2015.06.001, Vol.319, No.Special issue: Energy Efficient Data, Services and Memory Management in Big Data Information Systems Edited By Joanna Kołodziej, Tadeusz Burczyński and Albert Y. Zomaya, pp.69-70, 2015

Streszczenie:

As we delve deeper into the Digital Age, we are witnessing an explosive growth in the variety, velocity, and volume of data being transmitted over the Internet. The rapid migration of Big Data Information Systems (e.g., fraud detection in banking transaction, product sentiment analysis, smart cities, etc.) to datacentre computing environments is fueling an increasing concern about the growing demand for electricity and related carbon emissions. Big Data is emerging news around the world. For example, studies by CISCO [1] and IBM [2] found we now generate 2.5 quintillion bytes of data per day. According to IDC [3], the data universe is set to explode to 40 yottabytes by 2020 5200 gigabytes for every person on earth. Together with the rapidly increasing volume of data being generated, opportunities for analysing such data to distil knowledge that can help solve problems that benefit individuals, the industry and government, and our entire society presents a monumental technical challenge. Considering the large volume and velocity of Big Data, smart information systems, will exploit the elastic storage and computational power of datacentre computing servers for undertaking learning and other analytics tasks.

Afiliacje autorów:

Kołodziej J.-Cracow University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
Zomaya A.Y.-University of Sydney (AU)
45p.
9.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Nano level optimization of graphene allotropes by means of a hybrid parallel evolutionary algorithm, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ISSN: 0927-0256, DOI: 10.1016/j.commatsci.2015.05.002, Vol.106, pp.161-169, 2015

Streszczenie:

The article describes the application of a Hybrid Parallel Evolutionary Algorithm (HPEA) to optimal searching for new, stable atomic arrangements of two-dimensional graphene-like carbon lattices. The proposed approach combines the parallel evolutionary algorithm and the conjugated-gradient optimization technique. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms under certain imposed conditions (e.g. density, shape and size of the unit cell). The fitness function is formulated as the total potential energy of an atomic system. The optimized structure is considered as a discrete atomic model and interactions between atoms are modeled using the AIREBO potential, especially developed for carbon and hydrocarbon materials. The parallel approach used in computations allows significant reduction of computation time. Validation of the obtained results and examples of the models of the new 2D materials obtained using the described algorithm are presented, along with their mechanical properties.

Słowa kluczowe:

Graphene-like materials, Optimization at the nano level, AIREBO potential, Evolutionary algorithm, Parallel computing

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
30p.
10.Mrozek A., Burczyński T., Computational models of polycrystalline materials, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2015013090, Vol.13, No.2, pp.145-161, 2015

Streszczenie:

Methods of creating digital material representations of polycrystalline structures based on molecular dynamics (MD) simulations are presented in this paper. All simulations are performed using the massively parallel MD solver and the canonical ensemble. The simple pair-wise model and the more sophisticated many-body atomic potential model are utilized. All of the unique features and parameters (e.g., size and crystallographic orientation grain) of each approach, along with the results of the simulations, are discussed in detail and illustrated with proper numerical examples. Additionally, a comparison of the mechanical properties between the ideal monocrystal structure and a series of obtained polycrystalline structures is included, along with a description of the algorithm used in the computation of the mechanical properties and the stress-strain relationships.

Słowa kluczowe:

nanomechanics, mono- and polycrystals, molecular dynamics, digital material representation, mechanical properties

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
25p.
11.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D grapehene-like materials, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, ISSN: 1641-8581, Vol.15, No.1, pp.103-110, 2015

Streszczenie:

Development and application of the hybrid parallel evolutionary-conjugated gradient algorithm for searching for new, stable atomic arrangements of the two-dimensional graphene-like carbon lattices was described in this paper. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms under imposed conditions (e.g. density, shape and size of the unit cell). Such configurations correspond to the minimal values of the total potential energy of the atomic system. Thus, the fitness function is formulated as the total potential energy of the atoms. Interactions between carbon atoms are modeled using Adaptive Intermolecular Reactive Bond Order potential. The parallel approach used in computations allows significant reduction of computation time. Validation of the achieved results and example of the model of new 2D material obtained using presented method were presented in this paper. The numerical scalability tests of the algorithm were performed on the IBM BlueGene/Q supercomputer.

Słowa kluczowe:

nano-scale modeling, carbon materials, AIREBO potential, evolutionary algorithm, conjugate gradient minimization, parallel computing

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
12p.
12.Burczyński T., Tango, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, No.9, pp.24-26, 2015
13.Studencki W., Burczyński T., Granty ERC - czy jest szansa na zmianę?, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, No.7-8, pp.34-36, 2015
14.Marszałek A., Burczyński T., Modeling and forecasting financial time series with ordered fuzzy candlesticks, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2014.03.026, Vol.273, pp.144-155, 2014

Streszczenie:

The goal of the paper is to present an experimental evaluation of fuzzy time series models which are based on ordered fuzzy numbers to predict financial time series. Considering this approach the financial data is modeled using Ordered Fuzzy Numbers (OFNs) called further by Ordered Fuzzy Candlesticks (OFCs). The use of them allows modeling uncertainty associated with financial data and maintaining more information about price movement at assumed time interval than comparing to commonly used price charts (e.g. Japanese Candlestick chart). Thanks to well-defined arithmetic of OFN, one can construct models of fuzzy time series, such as an Ordered Fuzzy Autoregressive Process (OFAR), where all input values are OFC, while the coefficients and output values are arbitrary OFN; in the form of classical equations, without using rule-based systems. In an empirical study ordered fuzzy autoregressive models are applied to modeling and predict price movement of futures contracts on Warsaw Stock Exchange Top 20 Index.

Słowa kluczowe:

Ordered fuzzy number, Directional predictability, Fuzzy autoregressive, Financial time series, Stock return

Afiliacje autorów:

Marszałek A.-Cracow University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
45p.
15.Dziatkiewicz J., Kuś W., Majchrzak E., Burczyński T., Turchan Ł., Bioinspired Identification of Parameters in Microscale Heat Transfer, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2014007963, Vol.12, No.1, pp.79-89, 2014

Streszczenie:

The paper is devoted to the identification of microscale heat-transfer parameters. The numerical modeling of short-pulse laser interaction with thin metal films is considered. The hyperbolic two-temperature model describing the temporal and spatial evolution of the lattice and electrons temperatures in the irradiated metal is applied. This model consists of four equations: two equations concern the electron and lattice temperatures; the later ones determine the dependencies between heat fluxes and temperatures. The short-pulse laser interaction with the film is taken into account by introducing an internal volumetric heat source to the equation describing the electron temperature. The equations concerning the electrons and lattice temperatures are joined by coupling factor G, which characterizes the energy exchange between phonons and electrons. The relations between electron heat flux and electron temperature and between the lattice heat flux and lattice temperature contain the parameters ?e and ?l, respectively. The parameter ?e is the relaxation time of free electrons in metals; the parameter ?l is the relaxation time in phonon collisions. The one-dimensional problem is analyzed. (Heat transfer in the direction perpendicular to the thin film is taken into account.) The nonflux conditions can be accepted at the front surface irradiated by a laser pulse and the back surface. The initial conditions are also assumed. The direct problem is solved by the explicit scheme of the finite difference method. The results of the computations are partially compared with the experimental data available in literature. The inverse problem discussed here consists in the simultaneous identification of three parameters, namely, the coupling factor G and relaxation times ?e and ?l. To solve such a problem, the electron temperature history at the irradiated surface of the thin film is taken into account. The inverse problems can be formulated as optimization problems and solved by means of bioinspired algorithms. The objective function is formulated on the basis of the known measured and numerical simulated values of temperature. The minimization of the objective function allows one to find the design variables vector, which may contain the parameters of the coupling factor and time coefficients in the presented case. The inverse problems are ill-defined problems, and the identification may lead to different results with the same objective function value. The objective function can have many local minima, and therefore the bioinspired algorithm is used in the paper.

Słowa kluczowe:

multiscale modeling, two-temperature model, identification, bioinspired algorithms

Afiliacje autorów:

Dziatkiewicz J.-Silesian University of Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Majchrzak E.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
Turchan Ł.-Silesian University of Technology (PL)
25p.
16.Beluch W., Burczyński T., Two-scale identification of composites' material constants by means of computational intelligence methods, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2013.12.007, Vol.14, No.4, pp.636-646, 2014

Streszczenie:

The paper deals with the two-scale approach to the identification of material constants in composite materials. Structures made of unidirectionally fibre-reinforced composites are examined. Composite constituents’ elastic constants in a micro scale are identified on the basis of measurements performed in a macro scale. Numerical homogenization methods using a representative volume element are employed. Static (displacements in sensor points) and dynamic (eigenfrequencies) data are considered as measurements. Ideal and disturbed measurements are taken into account. Computational intelligence methods in the form of evolutionary algorithms and artificial immune systems are used to perform the identification procedure. Finite element method is used to solve the boundary-value problem for composites in both scales. Numerical examples presenting the effectiveness of the proposed approach are attached. Statistical data are considered to compare the efficiency of the identification procedure for both algorithms and different measurement data.

Słowa kluczowe:

Composite, Numerical homogenization, Identification, Evolutionary algorithm, Artificial immune system

Afiliacje autorów:

Beluch W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
25p.
17.Burczyński T., Szczepanik M., Intelligent optimal design of spatial structures, COMPUTERS AND STRUCTURES, ISSN: 0045-7949, DOI: 10.1016/j.compstruc.2013.04.029, Vol.127, pp.102-115, 2013

Streszczenie:

The paper deals with an application of the evolutionary algorithm (EA) and the particle swarm optimizer (PSO), to the optimization of shape, topology and material properties of spatial structures. Structures considered in this work are analyzed by the finite element method (FEM). Optimization criteria that are taken into account concern minimize mass and/or compliance. Numerical examples demonstrate that the method based on soft computing is a very effective technique for solving computer aided optimal design.

Słowa kluczowe:

Evolutionary algorithms, Particle swarm optimizer, Topology optimization, Finite element method, Level set method

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-other affiliation
Szczepanik M.-other affiliation
35p.
18.Poteralski A., Szczepanik M., Ptaszny J., Kuś W., Burczyński T., Hybrid artificial immune system in identification of room acoustic properties, INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, ISSN: 1741-5977, DOI: 10.1080/17415977.2013.788174, Vol.21, No.6, pp.957-967, 201325p.
19.Burczyński T., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M., Soft computing in structural dynamics, Computational Methods in Applied Sciences, ISSN: 1871-3033, DOI: 10.1007/978-94-007-6573-3_24, Vol.30, pp.521-543, 2013

Streszczenie:

The paper is devoted to new computational techniques in structural dynamics where one tries to study, model, analyse and optimise very complex phenomena, for which more precise scientific tools of the past were incapable of giving low cost and complete solution. Soft computing methods differ from conventional (hard) computing in that, unlike hard computing, they are tolerant of imprecision, uncertainty, partial truth and approximation. The paper deals with an application of the bio-inspired methods, like the evolutionary algorithms (EA), the artificial immune systems (AIS) and the particle swarm optimisers (PSO) to optimisation problems. Structures considered in this work are analysed by the finite element method (FEM) and the boundary element method (BEM). The bio-inspired methods are applied to optimise shape, topology and material properties of 3D structures modelled by the FEM and to optimise location of stiffeners in 2D reinforced plates modelled by the coupled BEM/FEM. The structures are optimised using the criteria dependent on frequency, displacements or stresses. Numerical examples demonstrate that the methods based on the soft computation are effective for solving computer aided optimal design problems.

Słowa kluczowe:

Soft computing, Evolutionary algorithm, Artificial immune system, Particle swarm optimiser, Optimisation, Finite element method, Boundary element method, Dynamics

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-other affiliation
Górski R.-other affiliation
Poteralski A.-other affiliation
Szczepanik M.-other affiliation
20.Marszałek A., Burczyński T., Financial Fuzzy Time Series Models Based on Ordered Fuzzy Numbers, Intelligent Systems Reference Library, ISSN: 1868-4394, DOI: 10.1007/978-3-642-33439-9_4, Vol.47, pp.77-95, 2013

Streszczenie:

The purpose of this chapter is to present an original concept of financial fuzzy time series models based on financial data in the form of Japanese Candlestick Charts. In this approach the Japanese Candlesticks are modeled using Ordered Fuzzy Numbers (OFN) called further Ordered Fuzzy Candlesticks (OFC). The use of ordered fuzzy numbers allows modeling uncertainty associated with financial data. Thanks to well-defined arithmetic of ordered fuzzy numbers, one can construct models of fuzzy time series, such as e.g. an autoregressive process, where all input values are OFC, while the coefficients and output values are arbitrary OFN, in the form of classical equations, without using rule-based systems. Finally, several applications of these models for modeling and forecasting selected financial time series are presented.

Słowa kluczowe:

Fuzzy Number, Arithmetic Operation, Autoregressive Process

Afiliacje autorów:

Marszałek A.-Cracow University of Technology (PL)
Burczyński T.-other affiliation
21.Długosz A., Burczyński T., Multiobjective shape optimization of selected coupled problems by means of evolutionary algorithms, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.2478/v10175-012-0028-3, Vol.60, No.2, pp.215-222, 2012

Streszczenie:

In present paper an improved multi-objective evolutionary algorithm is used for Pareto optimization of selected coupled problems. Coupling of mechanical, electrical and thermal fields is considered. Boundary-value problems of the thermo-elasticity, piezoelectricity and electro-thermo-elasticity are solved by means of finite element method (FEM). Ansys Multiphysics and MSC.Mentat/Marc software are used to solve considered coupled problems. Suitable interfaces between optimization tool and the FEM software are created. Different types of functionals are formulated on the basis of results obtained from the coupled field analysis. Functionals depending on the area or volume of the structure are also proposed. Parametric curves NURBS are used to model some optimized structures. Numerical examples for exemplary three-objective optimization are presented in the paper.

Słowa kluczowe:

multiobjective optimization, evolutionary algorithms, multiphysics, coupled field problems, finite element method

Afiliacje autorów:

Długosz A.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-other affiliation
30p.
22.Szczepanik M., Burczyński T., Swarm optimization of stiffeners locations in 2-D structures, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.2478/v10175-012-0032-7, Vol.60, No.2, pp.241-246, 2012

Streszczenie:

The paper is devoted to the application of the swarm methods and the finite element method to optimization of the stiffeners location in the 2-D structures (plane stress, bending plate s and shells). The structures are optimized for the stress an d displacement criteria. The numerical examples demonstrate that the method based on the swarm computation is an effective technique for solving t he computer aided optimal design. The additional comparisons of the effectiveness of the particle swarm optimizer (PSO) and evolutionary algorithms (EA) are presented.

Słowa kluczowe:

swarm algorithms, optimization, finite element method, bar s, plane stress, bending plates, shells

Afiliacje autorów:

Szczepanik M.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
30p.
23.Poteralski A., Szczepanik M., Dziatkiewicz G., Kuś W., Burczyński T., Immune identification of piezoelectric material constants using BEM, INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, ISSN: 1741-5977, DOI: 10.1080/17415977.2010.519027, Vol.19, No.1, pp.103-116, 201120p.
24.Kuś W., Burczyński T., Identification of stochastic material properties in multiscale modelling, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, ISSN: 1641-8581, Vol.11, pp.524-530, 2011

Streszczenie:

The paper is devoted to multiscale identification of material properties in microscale. The identification process allows one to identify properties (like material constants, geometry) in microscale on the basis of measurements performed for macroscale. The presented approach assumes stochastic material properties in microscale. The identification problem is formulated as minimization of a functional which represents a distance between measured and theoretical values of displacements and strains. The Monte Carlo method combined with the finite element method is used to obtain theoretical displacements and strains values. The identification problem is solved with use of an evolutionary algorithm.

Słowa kluczowe:

identification, stochastic, multiscale, FEM

Afiliacje autorów:

Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-other affiliation
5p.
25.Jarosz P., Burczyński T., Biologically-inspired methods and game theory in multi-criterion decision processes, Studies in Computational Intelligence, ISSN: 1860-949X, DOI: 10.1007/978-3-642-21271-0_5, Vol.362, pp.101-124, 2011

Streszczenie:

In order to make decisions in multi-criteria environments there is a need to find solutions with compromises. All solutions which are compromises for all criteria create the set of solutions named the Pareto frontier. Based on these possibilities the decision maker can choose the best solution looking at the current preferences. It is not trivial to solve such a multiobjective problem, however there are several methods which try to do it, with differing degrees of success. Methods based on behaviors of different biological phenomena belong to the most successful set. Genetic and evolutionary algorithms and artificial immune systems are included that group of methods. On the other hand, the game theory is a branch which mathematically analyzes conflict situations. This chapter is dedicated to methods of finding solutions in multi-criteria environments using bio-inspired methods and the game theory, as well as coupling both approaches to create a new intelligent hybrid system of decision making.

Słowa kluczowe:

Game Theory, Multiobjective Optimization, Clonal Selection, Pareto Frontier

Afiliacje autorów:

Jarosz P.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
26.Bereta M., Burczyński T., Evolving ensembles of linear classifiers by means of clonal selection algorithm, CONTROL AND CYBERNETICS, ISSN: 0324-8569, Vol.39, No.2, pp.325-342, 2010

Streszczenie:

Artificial immune systems (AIS) have become popular among researchers and have been applied to a variety of tasks. Developing supervised learning algorithms based on metaphors from the immune system is still an area in which there is much to explore. In this paper a novel supervised immune algorithm based on clonal selection framework is proposed. It evolves a population of linear classifiers used to construct a set of classification rules. Aggregating strategies, such as bagging and boosting, are shown to work w ell with the proposed algorithm as the base classifier.

Słowa kluczowe:

artificial immune systems, clonal selection, linear classifiers, bagging, boosting

Afiliacje autorów:

Bereta M.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
20p.
27.Burczyński T., Kuś W., Brodacka A., Multiscale modeling of osseous tissues, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, Vol.48, No.4, pp.855-870, 2010

Streszczenie:

The paper presents a methodology of the multiscale bone mode ling in which the task of identification of material parameters plays the crucial role. A two-scale analysis of the bone is considered and the problem of identification, formulated as an inverse problem, is examined as an important stage of the modelling process. The human femur bone, built form cancellous and cortical bone, is taken as an example of an n osseous tissue, and the computational multiscale approach is considered. The methodology presented in the paper allows one to analyze the two-scale model with the use of computational homogenization. The representative volume element (RVE) is created for the microstructure of the basis of micro-CT scans. The macro and micro model analyses are performed by using the finite element method. The identification of trabeculae material parameters on the micro-level is considered as the minimization problem which is solved using evolutionary computing.

Słowa kluczowe:

multiscale modeling of bone, computational homogenization, identification of material parameters

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-other affiliation
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Brodacka A.-other affiliation
9p.
28.Bereta M., Burczyński T., Immune K-means and negative selection algorithms for data analysis, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2008.10.034, Vol.179, No.10, pp.1407-1425, 2009

Streszczenie:

During the last decade artificial immune systems have drawn much of the researchers’ attention. All the work that has been done allowed to develop many interesting algorithms which come in useful when solving engineering problems such as data mining and analysis, anomaly detection and many others. Being constantly developed and improved, the algorithms based on immune metaphors have some limitations, though. In this paper we elaborate on the concept of a novel artificial immune algorithm by considering the possibility of combining the clonal selection principle and the well known K-means algorithm. This novel approach and a new way of performing suppression (based on the usefulness of the evolving lymphocytes) in clonal selection result in a very effective and stable immune algorithm for both unsupervised and supervised learning. Further improvements to the cluster analysis by means of the proposed algorithm, immune K-means, are introduced. Different methods for clusters construction are compared, together with multi-point cluster validity index and a novel strategy based on minimal spanning tree (mst) and a analysis of the midpoints of the edges of the (mst). Interesting and useful improvements of the proposed approach by means of negative selection algorithms are proposed and discussed.

Słowa kluczowe:

Artificial immune systems, Clonal selection, Negative selection, Clustering, Data analysis

Afiliacje autorów:

Bereta M.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
32p.
29.Burczyński T., Orantek P., Uncertain identification problems in the context of granular computing, Studies in Computational Intelligence, ISSN: 1860-949X, DOI: 10.1007/978-3-540-92916-1_14, Vol.182, pp.329-350, 2009

Streszczenie:

The chapter is devoted to applications of selected methods of computational intelligence: evolutionary algorithms and artificial neural networks, in identification of physical systems being under the uncertain conditions. Uncertainties can occur in boundary conditions, in material coefficients or some geometrical parameters of systems and are modeled by three kinds of granularity: interval mathematics, fuzzy sets and theory of probability. In order to evaluate fitness functions the interval, fuzzy and stochastic finite element methods are applied to solve granular boundary-value problems for considered physical systems. Several numerical tests and examples of identification of uncertain parameters are presented.

Słowa kluczowe:

Fuzzy Number, Granular Computing, Stochastic Case, Interval Case, Sensor Point

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-IPPT PAN
Orantek P.-other affiliation
30.Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Topological evolutionary computing in the optimal design of 2D and 3D structures, ENGINEERING OPTIMIZATION, ISSN: 0305-215X, DOI: 10.1080/03052150701515102, Vol.39, No.7, pp.811-830, 2007
31.Bereta M., Burczyński T., Comparing binary and real-valued coding in hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals, Engineering Applications of Artificial Intelligence, ISSN: 0952-1976, DOI: 10.1016/j.engappai.2006.11.004, Vol.20, No.5, pp.571-585, 2007

Streszczenie:

The paper presents a new algorithm for feature selection and classification. The algorithm is based on an immune metaphor, and combines both negative and clonal selection mechanisms characteristic for B- and T-lymphocytes. The main goal of the algorithm is to select the best subset of features for classification. Two level evolution is used in the proposed system for detectors creation and feature selection. Subpopulations of evolving detectors (T-lymphocytes) are able to discover subsets of features well suited for classification. The subpopulations cooperate during evolution by means of a novel suppression mechanism which is compared to the traditional suppression mechanism. The proposed suppression method proved to be superior to the traditional suppression in both recognition performance and its ability to select the proper number of subpopulations dynamically. Some results in the task of ECG signals classification are presented. The results for binary and real coded T-lymphocytes are compared and discussed.

Słowa kluczowe:

Artificial immune system, Feature selection, ECG signals classification, Negative selection, Clonal selection, Evolutionary feature selection, Evolutionary algorithms, Immune metaphors, Hybrid immune algorithm

Afiliacje autorów:

Bereta M.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
32.Białecki R.A., Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Ostrowski Z., Evolutionary shape optimization of thermoelastic bodies exchanging heat by convection and radiation, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/j.cma.2004.07.004, Vol.194, No.17, pp.1839-1859, 2005

Streszczenie:

Shape optimization of heat conducting, elastic bodies subjected to thermal and standard loads is considered. Interaction of stress and temperature fields is modelled using the formulation of steady state thermoelasticity. The presence of heat radiation with mutual irradiation of the boundaries and the presence of shadow zones is taken into account. Evolutionary algorithm is used to evaluate the optimal shape. The boundary element method is applied to discretize the thermoelasticity, conduction and radiation problems.

Słowa kluczowe:

Evolutionary algorithm, Shape optimization, Thermoelasticity, Radiation, Stress, BEM, Parallel computing

Afiliacje autorów:

Białecki R.A.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
Długosz A.-Silesian University of Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Ostrowski Z.-other affiliation

Lista ostatnich monografii
1.
567
Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp.1-586, 2017
Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
562
Marszałek A., Burczyński T., Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers, rozdział: Ordered Fuzzy Candlesticks, Springer International Publishing, pp.183-194, 2017
2.
430
Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M., Advances in Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control in Engineering and Sciences, rozdział: Immune and swarm optimization of structures, Springer International Publishing Switzerland, Computational Methods in Applied Sciences 36, D.Greiner et al. (Eds.), pp.295-308, 2015

Prace konferencyjne
1.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Modelling of molybdenum-based 2D materials, CMM 2017, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2017-09-13/09-16, Lublin (PL), DOI: 10.1063/1.5019036, Vol.1922, pp.030002-1-8, 2018

Streszczenie:

The flat, two dimensional materials play important role in the research and industrial applications in the last 15 years. The new materials with flat atomic structures are discovered almost every month. The focus of the paper is on the discrete modellingof the single layer molybdenum disulphide based material (SLMoS2). Two methods, based on the molecular statics and molecular dynamics of estimation of materials properties and numerical simulations at the nanolevel are described and discussed.

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
20p.
2.Marszałek A., Burczyński T., Ordered Fuzzy GARCH Model for Volatility Forecasting, Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN: 2194-5357, DOI: 10.1007/978-3-319-66824-6_42, Vol.642, pp.480-492, 2018

Streszczenie:

A volatility forecasting comparative study between the most popular original GARCH model and the same model defined based on concepts of Ordered Fuzzy Numbers and Ordered Fuzzy Candlsticks is presented. These approaches offer a suitable tool to handle both imprecision of measurements and uncertainty associated with financial data. Therefore, they are particularly useful for volatility forecasting, since the volatility is unobservable and a proxy for it is used (realised volatility). In presented study, based on intra-daily data of theWarsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG 20), one showed that based on the adjusted-R squared and several prediction measurements, the fuzzy approach does perform better than the original GARCH model and forecasts more precisely in both the in-sample and out-of-sample predictions

Słowa kluczowe:

Volatility forecasting, Realized volatility, Ordered fuzzy number, Kosinski's fuzzy number, Ordered fuzzy candlestick, Ordered fuzzy GARCH model, Financial high-frequency data

Afiliacje autorów:

Marszałek A.-Cracow University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
20p.
3.Marszałek A., Burczyński T., Fuzzy Portfolio Diversification with Ordered Fuzzy Numbers, 16th International Conference, ICAISC 2017, 2017-06-11/06-15, Zakopane (PL), pp.279-291, 2017

Streszczenie:

In this paper, we consider a multi-objective portfolio diversification problem under real constraints in fuzzy environment, where the objective is to minimize the variance of portfolio and maximize expected return rate of portfolio. The return rates of assets are modeled using concept of Ordered Fuzzy Candlesticks, which are Ordered Fuzzy Numbers. The use of them allows modeling uncertainty associated with financial data based on high-frequency data. Thanks to well-defined arithmetic of Ordered Fuzzy Numbers, the estimators of fuzzy-valued expected value and covariance can be computed in the same way as for real random variables. In an empirical study, 20 assets included in the Warsaw Stock Exchange Top 20 Index are used to compare considered fuzzy model with crisp mean-variance model

Słowa kluczowe:

Ordered fuzzy number, Kosinski's fuzzy number, Ordered fuzzy candlestick, Fuzzy portfolio diversification, Fuzzy returns, Multi-objective optimization, Financial high-frequency data

Afiliacje autorów:

Marszałek A.-Cracow University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
4.Poteralski A., Szczepanik M., Górski R., Burczyński T., Swarm and Immune Computing of Dynamically Loaded Reinforced Structures, ICAISC, 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 2015-06-14/06-18, Zakopane (PL), DOI: 10.1007/978-3-319-19369-4_43, Vol.9120, pp.483-494, 2015

Streszczenie:

In the paper an application of the particle swarm optimizer (PSO) and artificial immune system (AIS) to optimization problems is presented. Reinfored structures considered in this work are dynamically loaded and analyzed by the coupled boundary and finite element method (BEM/FEM). The metod is applied to optimize location of stiffeners in plates using criteria depended on displacements. The main advantage of the particle swarm optimizer, contrary to gradient methods of optimization, is the fact that it does not need any information about the gradient of fitness function. A comparison of the PSO, artificial immune system and evolutionary algorithm (EA) is also shown and it proves the efficiency of the former over other artificial intelligence methods of optimization. The coupled BEM/FEM, which is used to analyse structures, is very accu-rate in analysis and attractive in optimization tasks. It is because of problem dimensionality reduction in comparison with more frequently used domain methods, like for instance the FEM. Numerical examples demonstrate that the combination of the PSO with the BEM/FEM is an effective technique for solving computer aided optimal design problems, both with respect to accuracy and computational resources.

Słowa kluczowe:

Particle swarm optimization, Immune optimization, Boundary element method, Finite element method, Dynamics

Afiliacje autorów:

Poteralski A.-other affiliation
Szczepanik M.-other affiliation
Górski R.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
15p.
5.Poteralski A., Szczepanik M., Burczyński T., Immune Optimal Design of 2-D and 3-D Structures, ICAISC, 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 2015-06-14/06-18, Zakopane (PL), DOI: 10.1007/978-3-319-19369-4_42, Vol.9120, pp.471-482, 2015

Streszczenie:

The paper deals with an application of the artificial immune system (AIS) to the optimization of shape, topology and material properties of 2-D and 3-D structures. Structures considered in this work are analyzed by the finite element method (FEM). Optimization criteria that are taken into account concern minimize mass of the structure. Numerical examples demonstrate that the method based on soft computing is a very effective technique for solving computer aided optimal design.

Słowa kluczowe:

Artificial immune system (AIS), Optimization Finite element method (FEM), Computational intelligence, Shape and topology optimization

Afiliacje autorów:

Poteralski A.-other affiliation
Szczepanik M.-other affiliation
Burczyński T.-other affiliation
15p.
6.Szczepanik M., Poteralski A., Długosz A., Kuś W., Burczyński T., Optimization of thermomechanical structures using PSO, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.204-1-7, 2011
7.Szczepanik M., Kuś W., Burczyński T., Swarm optimization of stiffeners locations in 2-D structures, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), DOI: 10.2478/v10175-012-0032-7, pp.173-1-7, 2011

Streszczenie:

The paper is devoted to an application of the swarm methods and the finite element method to optimization of the stiffeners location in the 2-D structures (plane stress, bending plates and shells). The structures are optimized for the stress and displacement criteria. The numerical examples demonstrate that the method based on swarm computation is an effective technique for solving computer aided optimal design.

Słowa kluczowe:

swarm algorithms, optimization, finite element method (FEM), bars, plane stress, bending plates, shells

Afiliacje autorów:

Szczepanik M.-other affiliation
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-other affiliation

Abstrakty konferencyjne
1.Burczyński T., Kuś W., Mrozek A., Optimization of 2D materials based on Molybdenum, CNM 2019, 6th CONFERENCE ON NANO- AND MICROMECHANICS, 2019-07-03/07-05, Rzeszów (PL), pp.1-2, 2019
2.Burczyński T., Kuś W., Maździarz M., Mrozek A., Computational intelligence in design of new nanomaterials, Computational Sciences and AI in Industry, 2019-06-12/06-14, Jyvaskyla (FI), pp.1, 2019
3.Burczyński T., Kuś W., Maździarz M., Mrozek A., Molecular and Ab-initio Approaches in Computational Design of New 2D Nano-Structures, COUPLED 2019, VIII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering, 2019-06-03/06-05, Sitges (ES), pp.1, 2019
4.Burczyński T., Maździarz M., Mrozek A., Kuś W., Designing of new 2d semiconducting carbon allotrope as an inverse problem, IPM 2019, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems Methods, 2019-05-22/05-24, Rzeszów-Kombornia (PL), pp.1-2, 2019
5.Kuś W., Akhter M.J., Mrozek A., Burczyński T., The influence of defects on mechanical properties in molybdenum disulfide flat material, KOMPLASTECH 2019, XXVI CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MATERIALS TECHNOLOGY, 2019-01-13/01-16, Zakopane (PL), pp.1-2, 2019
6.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Bioinspired optimization of mechanical properties of two-phase single-layered mos2 structures, PCM-CMM, 4th Polish Congress of Mechanics, 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2019-09-08/09-12, Kraków (PL), pp.1, 2019
7.Kuś W., Akhter M.J., Mrozek A., Burczyński T., Bioinspired optimization of mos2 2d material with presence of defects, PCM-CMM, 4th Polish Congress of Mechanics, 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2019-09-08/09-12, Kraków (PL), pp.1, 2019
8.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Modelling of molybdenum-based 2D materials, CMM 2017, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2017-09-13/09-16, Lublin (PL), pp.MS14-27-28, 2017

Streszczenie:

The flat, two dimensional materials play important role in the research and industrial applications in the last 15 years. The new materials with flat atomic structures are discovered every month. The focus of the paper is on the modelling of the single layer molybdenum disulphide based material. The numerical simulations and mechanical material properties are described and discussed.

Słowa kluczowe:

molybdenum, two dimensional materials, molecular modelling, MoS2

Afiliacje autorów:

Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
Burczyński T.-IPPT PAN
9.Mrozek A., Kuś W., Burczyński T., Inverse problem for design of new carbon-based 2D materials with predifined mechanical properties, ECCOMAS International Conference IPM 2017 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, 2017-05-31/06-02, Rzeszów-Krasiczyn (PL), pp.1-2, 2017
10.Burczyński T., Topology Optimization In Nano-Scale - New Graphene-Like Materials, IAMMC 2017, Interaction of Applied Mathematics and Mechanics Conference, 2017-05-09/05-11, Paris (FR), pp.13-13, 2017
11.Burczyński T., Mrozek A., Kuś W., Design of New Flat Nanomaterials Based on Carbon, NanoWorld Conference, 2017-04-03/04-05, Boston (US), pp.1, 2017
12.Burczyński T., Mrozek A., Kuś W., Generation of graphene-like atoms structures by means of memetic algorithms, ECCOMAS 2016, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 2016-06-05/06-10, Hersonissos (GR), No.9447, pp.1, 2016

Słowa kluczowe:

carbon nano-structures, atom structures, memetic algorithms

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-other affiliation
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
13.Burczyński T., Mrozek A., Kuś W., Computational models of new graphene-like nano-structures, SolMech 2016, 40th Solid Mechanics Conference, 2016-08-29/09-02, Warszawa (PL), No.P253, pp.1-2, 2016

Słowa kluczowe:

carbon nano-structures, conjugated gradient method, evolutionary algorithm

Afiliacje autorów:

Burczyński T.-other affiliation
Mrozek A.-AGH University of Science and Technology (PL)
Kuś W.-Silesian University of Technology (PL)
14.Burczyński T., Mrozek A., Atomistic models of polycrystalline and porous structures, SolMech 2014, 39th Solid Mechanics Conference, 2014-09-01/09-05, Zakopane (PL), pp.189-190, 2014
15.Kuś W., Brodacka A., Burczyński T., Identification of trabecular bone material properties in multiscale model of femur bone, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.175-1-2, 2011
16.Długosz A., Burczyński T., Multiobjective shape optimization of selected coupled problems by using evolutionary algorithms, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.167-1-2, 2011
17.Beluch W., Burczyński T., Kuś W., Parallel and distributed computations in evolutionary and immune optimization of laminates, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.168-1-2, 2011
18.Beluch W., Burczyński T., Habarta M., Searchning for an optimat sensor location in the identification of laminates parameters, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.169-1-2, 2011
19.Kuś W., Brodacka A., Burczyński T., The cellular automata parameters identification with use of parallel evolutionary algorithm, CMM 2011, 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2011-05-09/05-12, Warszawa (PL), pp.250-1-2, 2011