Aparatura:

lp Nazwa Rok prod Pokój Kontakt
1. Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(22) 8261281 w.425
dkolbuk
2. Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad
3. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
4. Bioreaktor TC-3 2012 344 dr inż. Olga Urbanek-Świderska
(22) 8261281 w.425
ourbanek
5. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
6. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad