Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Kinetics of biochemical reactions on the plasma membrane analyzed by stochastic simulations of heterogeneous systems prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia
dr Marek Kochańczyk
adiunkt
pok. 311, tel. 161
mkochan
2 Fale i oscylacje wapnia w komórce prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
mgr inż. Sławomir Białecki
specjalista
pok. 328, tel. 423
sbialeck
3 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
mgr Paramita Chatterjee
doktorant
pok. 328, tel. 423
pchatter
4 Dynamics of microparticles in fluids prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
mgr Chris Trombley
doktorant
pok. 327, tel. 446
ctromble
5 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia
mgr Paweł Kocieniewski
starszy programista
pok. 326, tel. 411
pkocien

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
2 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
3 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
4 Microhydrodynamics of soft matter prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
5 Dynamics of flexible microfibers in fluids prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
6 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia