Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 112 610 tburczynski
prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski 184 424 pdluzew
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber 259 425 mkleiber
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek 147 423 jrojek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski 328 410 kwisn
Profesorowie nadzw.
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk 257 421 pkowalcz
Pracownicy naukowi
mgr inż. Dmytro Lumelskyj 289 413 dlumelsk
dr inż. Szymon Nosewicz 289 413 snosew
dr hab. inż. Eligiusz Postek 131 412 epostek
Doktoranci
mgr Mohammed J. Akhter 321 412 mjakhter
mgr inż. Piotr Jarosik 412 414 pjarosik
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
dr hab. inż. Grzegorz Jurczak 144 418 gjurcz
mgr inż. Michał Marijnissen 412 422 mmarijn
dr inż. Marcin Maździarz 321 417 mmazdz
dr inż. Piotr Tauzowski 420 414 ptauzow
Pracownicy emerytowani
dr hab. inż. Krzysztof Doliński 216 119 kdolin
prof. dr hab. inż. Marek Janas 289 413 mjanas
prof. dr hab. inż. Stefan Jendo 192 419 sjendo
prof. dr hab. inż. Mariusz Nieniewski 321 412 mnieniew
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski wsosn