Habilitacje:

Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Eligiusz Witold Postek 2014-09-25 Modelowanie numeryczne problemów sprzężonych wraz z paralelizacją Mechanika prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska, dr hab. Ryszard Buczkowski - Akademia Morska
2 Rafał Stocki 2012-03-29 Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych Mechanika prof. dr hab. Stefan Berczyński, prof. dr hab. Andrzej Garstecki, prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, prof. dr hab. Jerzy Wróbel
3 Leszek Chmielewski 2008-03-27 Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych. Informatyka Prof. Marek Domański, Prof. Witold Kosiński, Prof. Juliusz L. Kulikowski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz
4 Romuald Kotowski 2008-02-28 Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice. Mechanika Prof. Józef Giergiel, Prof. Stanisław Sieniutycz, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Jan J. Sławianowski
5 Jerzy Rojek 2008-10-02 Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych. Mechanika Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Jerzy Wróbel
6 Piotr Marian Kowalczyk 2007-11-22 Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity. Mechanika Prof. Andrzej Garstecki, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Włodzimierz Sosnowski, Prof. Gwidon Szefer
7 Zenon Andrzej Kulpa 2007-10-04 Diagrammatic Interval Analysis with Applicatios. Informatyka Prof. Jacek Błażewicz, Dr hab. Ewa Grabska, Prof. Jerzy Klamka, Prof Witold Kosiński