Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Michał Glinicki 239 330 mglinic
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski 205 036 zkowalew
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Tomasz Mościcki 231 033 tmosc
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska 369 039 epiecz
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski 163 532 zranach
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
mgr inż. Aneta Antolik 207 333 aantolik
dr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska 236/235 030/034 jchrzan
dr inż. Mariusz Dąbrowski 310 331/345/-9 mdabrow
dr hab. Jacek Hoffman 236/235 030/034 jhoffman
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka 310 331/345/-9 djozwiak
mgr inż. Mateusz Kopeć 262 035 mkopec
dr hab. inż. Joanna Radziejewska 347 029 jradz
dr hab. Przemysław Ranachowski 254 533 pranach
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Damian Cacko 248 537 dcacko
mgr inż. Agata Kaczmarek 236 034 akaczmar
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Karolina Bogusz 207 333 kgibas
mgr inż. Adam Brodecki 431 534 abrodec
Andrzej Chojnacki 402 535 chojnacki.andrzej
mgr inż. Tomasz Dębowski 163 532 tdebow
mgr inż. Kinga Dziedzic 217 332 kdzie
dr inż. Karol Golasiński 366 040 kgolasin
Erwin Grzebielichowski 340 -10 egrzeb
mgr inż. Tomasz Katz 242 536 tkatz
mgr inż. Mateusz Kopeć 262 035 mkopec
Jan Kraskowski 402/286 535 jkraskow
dr inż. Dominik Kukla 262/286 035 dkukla
dr Marcin Lewandowski 407 539 mlew
mgr inż. Tomasz Libura 347 029 tlibura
dr Sławomir Mackiewicz 248 537 smackiew
inż. Artur Myczka 340 535/-7/-10 amyczka
mgr inż. Rafał Psiuk 236 034 rpsiuk
inż. Jakub Rozbicki 404 529 jrozb
mgr inż. Hanna Słomińska 236 034 hslom
Maciej Sobczak 207/470 333/345/-9 msobczak
dr Maria Staszczak 408 037 mstasz
mgr Tomasz Steifer 462 538 tsteifer
dr inż. Jakub Tabin 254 533 jtabin
dr Aneta Ustrzycka 408 037 austrzyc
inż. Mateusz Walczak 404 529 mwalczak
dr inż. Jacek Widłaszewski 320 032 jwidl
mgr inż. Beata Witek 404 529 bwitek
inż. Mirosław Wyszkowski 431/340/286 534/-10 mwyszkow
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Andrzej Brandt 217 332 abrandt
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich 262 035 ldietr
dr hab. Maria Marks 310 331/345 mmarks
prof. dr hab. inż. Józef Miastkowski jozefmiastkowski