Strona domowa Zakładu
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, członek koresp. PAN
tel.: +48 22 826 98 34, +48 22 826 12 81 w. 138
pokój: 137
e-mail: hpetryk
Sekretariat:
Agnieszka Sokalska
tel.: +48 22826 98 34; +48 22 826 12 81 w. 255
pokój: 133
e-mail: alyszk
Zakład składa się z trzech pracowni:
Mikromechaniki Materiałów (prof. dr hab. Henryk Petryk)
Warstwy Wierzchniej (dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT PAN)
Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych (dr hab. Michał Basista, prof. IPPT PAN)
jednego zespołu
Modelowania Materiałów (prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz)
oraz jednego laboratorium
Termoplastyczności (dr inż. Michał Maj)