Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Mikromechanika materiałów o wysokiej wytrzymałości właściwej w zakresie dużych deformacji niesprężystych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
dr inż. Karol Frydrych
adiunkt
pok. 138, tel. 436
kfryd
2 Scalable computational methods for fluid-structure interaction problems prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
mgr inż. Michał Wichrowski
specjalista
pok. 138, tel. 436
mwichro
3 Modelling of size effects in crystal plasticity prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
mgr inż. Maciej Lewandowski
doktorant
pok. 140, tel. 453
maclewan

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
2 Multiscale modelling of contact interactions prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
3 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
4 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar