Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Szkoły Doktorskie w IPPT PAN ogłosiły rekrutacje na rok akademicki 2022/2023.

IPPT PAN posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w kształceniu doktorantów (od roku 1968). Stwarzamy optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery.

Obecnie, w IPPT PAN istnieją dwie Szkoły Doktorskie:

  • Szkoła Doktorska IPPT PAN
  • Szkoła Doktorska TIB PAN

ZASADY REKRUTACJI:

rekrutacja szkoła doktorska IPPT rekrutacja szkoła doktorska TIB PAN

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA IPPT PAN

Podstawowymi dyscyplinami naukowymi, w ramach których odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej IPPT PAN, są Inżynieria mechaniczna i Inżynieria materiałowa.

Szkoła Doktorska IPPT PAN jest nową formą kształcenia doktorantów zgodnie z zapisem art. 198, ust. 1 Ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej IPPT PAN definiują ponadto Regulamin Szkoły Doktorskiej IPPT PAN, Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz Program Szkoły Doktorskiej IPPT PAN uchwalone 28 marca 2019 r. Szkoła Doktorska IPPT PAN rozpoczęła swoją działalność naukowo-dydaktyczną 1 października 2019 roku. Wszystkie ważne informacje dotyczące zasad studiowania w Szkole Doktorskiej IPPT PAN można znaleźć na stronie: Szkoła Doktorska IPPT PAN.

Najważniejsze jednostki naukowe w IPPT PAN to:

 

SZKOŁA DOKTORSKA TIB PAN

IPPT PAN prowadzi również równolegle drugą szkołę doktorską wraz z sześcioma jednostkami badawczymi Polskiej Akademii Nauk.

Szkołę Doktorską TIB PAN współtworzą:

Ze względu na dyscypliny naukowe, w ramach których ta szkoła będzie prowadzić kształcenie, tj. Informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna i nauki medyczne, oficjalna nazwa tej placówki brzmi: Szkoła Doktorska Technologii Informatycznych i Biomedycznych (TIB) Instytutów PAN. Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej TIB, akty prawne oraz wszelkie istotne informacje dotyczące tej szkoły można znaleźć na stronie: "Szkoła Doktorska TIB Instytutów PAN"

 

Aplikację do Szkół Doktorskich mogą złożyć magistrowie-absolwenci szkół wyższych wyróżniający się uzdolnieniami w naukach ścisłych oraz posiadający silną motywację do pracy naukowej.

Aktualnie Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Inżynieria mechaniczna
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Inżynieria materiałowa
  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • Inżynieria biomedyczna
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022