Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Szkoła Doktorska IPPT PAN rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2023/2024. Szkoła Doktorska TIB PAN ogłosi rekrutację już wkrótce. Zapraszamy!

Obecnie, w IPPT PAN istnieją dwie Szkoły Doktorskie:

Oferujemy w IPPT PAN:

 • Udział w ciekawych zadaniach badawczych w wiodącym instytucie PAN
 • Możliwość współpracy z doświadczonymi pracownikami naukowymi oraz ambitnymi, młodymi zespołami badawczymi
 • Możliwość dostępu do nowoczesnej aparatury i specjalistycznych laboratoriów
 • Możliwość dostępu do komputerów o dużej mocy obliczeniowej
 • Możliwość współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą, w tym udziału w ciekawych międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych
 • Możliwość udziału w programach wymiany studenckich
 • Wsparcie w aplikowaniu o dodatkowe fundusze i stypendia
 • Kreatywną, innowacyjną i przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych dla pracowników IPPT PAN
 • Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania
 • Wsparcie w osobistym rozwoju zawodowym i rozwijaniu dodatkowych umiejętności
 • Brak obowiązku dydaktycznego, który pozwala na poświęcenie całego czasu na badania naukowe i dokształcanie

IPPT PAN posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w kształceniu doktorantów (od roku 1968). Stwarzamy optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery.

Najważniejsze jednostki naukowe w IPPT PAN to:

W tym roku Szkoła Doktorska TIB PAN rozpoczęła współpracę z ośrodkiem badawczo-rozwojowym w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR. Podpisany w kwietniu list intencyjny otwiera drogę do wspólnego kształcenia doktorantów pracujących nad nowymi projektami w obszarze sztucznej inteligencji i innych rozwiązań informatycznych. Współpraca pomiędzy TIB PAN a IDEAS NCBR przyniesie korzyści obu stronom wzmacniając konkurencyjność absolwentów Szkoły na arenie międzynarodowej. IDEAS NCBR umożliwi prowadzenie innowacyjnych badań oraz ich późniejszą komercjalizację w różnych gałęziach gospodarki.

Aplikację do Szkół Doktorskich w IPPT PAN mogą złożyć magistrowie-absolwenci szkół wyższych wyróżniający się uzdolnieniami w naukach ścisłych oraz posiadający silną motywację do pracy naukowej.

Aktualnie Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria biomedyczna
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023