Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Gotowy na przygodę?

Użyj swojego tytułu magistra jako startu do prestiżowego doktoratu i przyspiesz swoją karierę!

Zapraszamy do Szkół Doktorskich w IPPT PAN, które otwierają rekrutację na nowy rok akademicki 2024/2025. Oferujemy ekscytujące programy doktoranckie w dyscyplinach, w których Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, takich jak:

 • Inżynieria Mechaniczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • Inżynieria Biomedyczna

W ramach tych dyscyplin będziemy mogli stawiać czoła takim nowoczesnym wyzwaniom jak: nano-technologie, nano-mechanika, sztuczna inteligencja, biomateriały, materiały z pamięcią kształtu, sprzężenia elektromechaniczne, diagnostyka i sterowanie obiektów mechatronicznych, digital twins i wielu innym.

Obecnie, w IPPT PAN istnieją dwie Szkoły Doktorskie:

 

Dlaczego właśnie my?

IPPT PAN cieszy się renomą w świecie i posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu doktorantów (od roku 1968). Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami. Stwarzamy optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Proponujemy:

 • Udział w wysokospecjalistycznych zadaniach badawczych w wiodącym instytucie PAN
 • Program studiów nieobciążający doktorantów obowiązkami dydaktycznymi, co pozwala na poświęcenie prawie całego czasu na badania naukowe i dokształcanie
 • Możliwość współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, obejmująca udział w ciekawych międzynarodowych projektach, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • Wsparcie wysokiej klasy kadry naukowej - możliwość interdyscyplinarnej współpracy i swobodnego korzystania z bezpośrednich konsultacji z doświadczonymi pracownikami naukowymi oraz ambitnymi, młodymi zespołami badawczymi
 • Wsparcie w aplikowaniu o dodatkowe fundusze i stypendia
 • Możliwość udziału w programach wymiany studenckich np. Erasmus +
 • Możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych dla pracowników IPPT PAN
 • Wsparcie w osobistym rozwoju zawodowym i rozwijaniu dodatkowych umiejętności

Dzięki temu, uzyskany stopień doktora na wysokim poziomie międzynarodowym ułatwia dalszy rozwój zawodowy w kraju i zagranicą.

Najważniejsze jednostki naukowe w IPPT PAN to:

Aplikację do Szkół Doktorskich w IPPT PAN mogą złożyć magistrowie-absolwenci szkół wyższych wyróżniający się uzdolnieniami w naukach ścisłych i inżynieryjno-technicznych oraz posiadający silną motywację do pracy naukowej.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024