INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kim jesteśmy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk to przede wszystkim zespół naukowców i wysokiej klasy specjalistów, którzy chcą służyć nauce i społeczeństwu. Tworzymy jeden z największych instytutów technicznych Polskiej Akademii Nauk i dążąc do mocnych, rozpoznawalnych osiągnięć naukowych, pragniemy inicjować, zacieśniać i umacniać efektywną współpracę pomiędzy najambitniejszymi przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki a naszymi przedstawicielami i wybitnymi naukowcami z obszarów nauk technicznych.

Priorytetem jest dla nas to, by realizacja naszej pracy badawczej wiązała się
z najwyższą jakością i dbałością o każdy szczegół.
W taki sposób podchodzimy do tego co tworzymy.

IPPT misja

Misja i Wiedza

01

        Chcemy tworzyć międzynarodowe centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania najnowszych osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego. Inicjujemy badania naukowe na najwyższym poziomie oraz wykorzystujemy swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie do prowadzenia szkół doktoranckich. Tworzymy, promujemy, wspieramy, wdrażamy inicjatywy dotyczące badań i transferu technologii oraz podtrzymujemy więzi z przemysłem zmierzające do prowadzenia zrównoważonego rozwoju społecznego.

IPPT misja

Doświadczenie

               i Potencjał

02

        Bogactwo doświadczeń, które posiadamy, wciąż jest udziałem niewielu. Rozpoczęliśmy działalność w 1953 roku i należymy do pionierów instytutów wydziału technicznego Polskiej Akademii Nauk. Instytut tworzyli najwybitniejsi polscy uczeni, a przykładem są profesorowie: Witold Nowacki i Wacław Olszak. O potencjale Instytutu świadczy jego ugruntowana pozycja na świecie, najwyższe oceny Ministerstwa, zaszczytne nagrody, w tym „polskie noble”. O prestiżu również świadczy udział pracowników w pracach wybieralnych ciał kolegialnych wielu renomowanych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych.

Info Pałac Staszica – pierwsza siedziba IPPT PAN przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie. Obecnie jest to siedziba Polskiej Akademii Nauk
Info
Info WACŁAW OLSZAK (1902-1980) - założyciel IPPT. Twórca znanej na świecie "polskiej szkoły" teorii plastyczności. Jego działalność naukowa obejmowała: zagadnienia teorii plastyczności, teorii konstrukcji wstępnie sprężonych, reologii. Wielki autorytet w kraju i za granicą, propagator osiągnięć polskiej mechaniki w świecie. Więcej: Założyciele IPPT PAN.
IPPT misja

Nowoczesność

     i Międzynarodowość

03

        Łącząc pasję i doświadczenie patrzymy nieustannie w przyszłość. Realizujemy to poprzez współpracę z największymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, prowadzenie badań z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych, budowę najnowszej generacji laboratoriów, wytwarzanie unikatowej aparatury badawczej, inwestowanie w rozwój technologii komputerowych, współpracę z przemysłem poprzez stymulowanie i rozwój wynalazczości oraz prowadzenie pracowni środowiskowych oferujących nasze usługi z wykorzystaniem najnowszej, wysokospecjalistycznej aparatury badawczej.

IPPT misja
IPPT misja

NOWOCZESNOŚĆ  ZAANGAŻOWANIE  INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

InfoBadania rozkładalnego mostu nożycowego u stóp góry Fudżi (Japonia)
InfoBadania prowadzone w Pracowni Technologicznych Zastosowań Laserów

Pasja

i Profesjonalizm

04

InfoBadania prowadzone w Pracowni Pól Odkształceń
Image

        Badania naukowe to nasz zawód i pasja. Pasja, którą przeżywamy, niejednokrotnie wiąże się w naszym życiu z dużym poświęceniem, ale to ona sprawia, że sięgamy poza nasze ludzkie ograniczenia i zmęczenie, i sięgamy po coraz to większe sukcesy. W Instytucie tworzymy zespoły, które się wzajemnie wspierają, ale też mocno wzajemnie mobilizują do pracy, bo łączy nas ta sama idea i pragnienie: sprawcza i pozytywna przemiana świata. Wierzymy głęboko w sens naszej pracy i jej misji w służbie dla społeczeństwa, dlatego kryterium naszego działania stanowi rzetelność i uczciwość poznawcza w dążeniu do sukcesów.

Interdyscyplinarność

            i Innowacyjność

05

        Naszą pozycję potwierdzają interdyscyplinarność i nasze osiągnięcia. Zawdzięczamy je nie tylko dzięki olbrzymiej pracowitości, nowoczesnemu warsztatowi badawczemu, wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, ale także niekonwencjonalnemu i odważnemu myśleniu. Nasze projekty i publikacje budzą zainteresowanie wielu środowisk, gdyż wyniki, które w nich przedstawiamy mają szerokie zastosowanie, co pokazuje długa lista wynalazków i patentów. Efekty prezentujemy na międzynarodowych konferencjach, gdzie weryfikowane w warunkach zagranicznej konkurencji pozyskują uznanie i zaszczytne wyróżnienia.

Pracujemy dla Państwa i jesteśmy do Państwa dyspozycji

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024