Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

P. Maj

Warsaw University of Technology (PL)


Conference abstracts
1.  Nowak Z., Pęcherski R.B., Maj P., Niestabilność plastycznego płynięcia w stopie Inconel 718. Badania doświadczalne Serrated flow in Inconel 718 alloy. Experimental investigations, OMIS'2017, XII Konferencja NAukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW, 2017-11-21/11-24, Łańcut (PL), pp.47-48, 2017

Abstract:
Badania doświadczalne efektu Portevin - Le Chatelier w Inconelu 718 przeprowadzono na płaskich próbkach. Do pomiarów zastosowano metodę cyfrowej korelacji obrazu (DIC), która jest efektywna i praktyczna dzięki bezkontaktowym pomiarom i dużej dokładności w ustalaniu charakterystycznych cech przestrzenno-czasowych deformacji próbki. Określenie takich cech zlokalizowanych pasm ścinania jest konieczne do zaproponowania modelu konstytutywnego dla metali wykazujących ten typ plastycznej niestabilności. Opracowany model konstytutywny pozwoli na numeryczne symulacje w pełnej skali 3D fizycznych testów z użyciem programu ABAQUS. Głównym celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania pomiarów uzyskanych techniką cyfrowej korelacji obrazu do wykrywania i charakteryzowania przestrzenno-czasowych cech efektu PLC w dostępnym komercyjnie stopie Inconel 718.
An experimental investigation of the Portevin–Le Chatelier effect in the Inconel 718 alloy is undertaken in this study through flat specimen geometries. Measurements based on digital image correlation (DIC) is an effective and practical optical technique due to the advantages of easy operation, non-contact, full field optical measurement, high accuracy and high computational efficiency for investigating the PLC effect and its spatio-temporal characteristics. The localization band characteristics are required to develop the constitutive relations for metals exhibiting this type of plastic instability, based on available material tests. The constitutive model can be used in full-scale 3D numerical simulations of the physical tests using the explicit solver of the finite element code ABAQUS. The objective of this paper is to show how DIC techniques are readily able to detect and characterize spatio-temporal features of the PLC behaviour of a commercial available Inconel 718 alloy.

Keywords:
stop Inconel 718, efekt Portevin-Le Chatelier, cyfrowa korelacja obrazu, Inconel 718 alloy, Portevin-Le Chatelier effect, Digital Image Correlation (DIC)

Affiliations:
Nowak Z. - IPPT PAN
Pęcherski R.B. - IPPT PAN
Maj P. - Warsaw University of Technology (PL)

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021