prof. dr hab. inż. Władysław Fiszdon


Profesura
1962Nadanie tytułu naukowego profesora
Inne
1960Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
1969Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Promotor prac doktorskich
1.1985Tarczyński Marek  Eksperymentalne badania fal uderzeniowych w mieszaninach gazów szlachetnych o dużym stosunku mas 
2.1984Czechowski Zbigniew  Propagacja dźwięku w gazach monoatomowych i w binarnych mieszaninach gazów monoatomowych w szerokim zakresie częstotliwości 
3.1982Kowalewski Tomasz  Badania eksperymentalne laminarnego przepływu zawiesin w kanale 
4.1980Bottger Hans  Asymptotyka zagadnienia Canchy'ego dla nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych i zastosowania w dynamice płynów 
5.1979Szymański Zygmunt  Gęstość obsadzeń poziomów wzbudzonych i temperatura elektronów w naddźwiękowym strumieniu plazmy 
6.1978Szukszta Lech  Niestacjonarne przepływy o prostych geometriach w atmosferach rozrzedzonych 
7.1977Dembiński Michał  Kinetyka nierównowagowych obsadzeń poziomów energetycznych w fali uderzeniowej 
8.1974Gajewski Piotr  Teoria mechanicznej pompy molekularnej 
9.1973Pieńkowska Izabela  Oddziaływanie gazów szlachetnych z powierzchnią ciała stałego 
10.1972Mucha Zygmunt  Oddziaływanie silnych fal uderzeniowych z poprzecznym polem elektromagnetycznym 
11.1969Kopystyński Jacek  Wpływ sublimacji ścianki na przepływ gazu za odbitą silną falą uderzeniową 
12.1968Kosowski Stanisław  Efektywne określenie parametrów dyssypacyjnych gazu relatywistycznego w ramach teorii kinetycznej 
13.1968Byszewski Wojciech  Odbicie silnej, promieniującej fali uderzeniowej od sztywnej ścianki 
14.1966Pietrzyk Zbigniew  Badanie plazmy za silną falą uderzeniową w elektromagnetycznej rurce uderzeniowej 
15.1963Luboński Jan  Zastosowanie pewnej metody przybliżonej do badania przepływu Conette'a gazu rozrzedzonego 

Ostatnie publikacje
1.Fiszdon W., Struktura płaskich fal uderzeniowych w jednoatomowych gazach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-52, 1978
2.Fiszdon W., Wytyk E., Zastosowanie metody operatora rzutowego do przybliżonego rozwiązania równania Boltzmanna, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-24, 1973
3.Fiszdon W., Kosowski S., Wykorzystanie metody termicznej do badania oddziaływania gazu ze ścianką, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-43, 1971
4.Fiszdon W., Piechór K., Pewne ścisłe rozwiązania równania Boltzmanna i wpływ zaburzenia potencjału oddziaływań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-46, 1970
5.Fiszdon W., Grzędziński J., Akustyczna metoda badania oddziaływania gazu ze ścianką, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.60, pp.1-34, 1970