Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

D. Radomski


Recent publications
1.  Czarkowski M., Hilgertner L., Powałowski T., Radomski D., Mikulska M., Is the resistance of large conduit arteries also decreased in thyrotoxic patients with Graves’ disease?, THYROID, ISSN: 1050-7256, Vol.15, No.4, pp.377-381, 2005
2.  Czarkowski M., Hilgertner L., Powałowski T., Radomski D., U chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Graves’-Basedowa wielkość przepływu krwi zależy od stopnia nasilenia nadczynności tarczycy, POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI, ISSN: 1426-9686, Vol.XVIII, No.108, pp.667-670, 2005

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024