Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowej konferencji 40th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (DAS 2024), która odbędzie się 24 – 27 września 2024 w Gdańsku.

Sympozjum DAS 2024 jest organizowane przez Danubia-Adria Society, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską.

Danubia-Adria Symposium (DAS) on Advances in Experimental Mechanics jest prestiżową międzynarodową konferencją naukową w tematyce szeroko rozumianej mechaniki doświadczalnej. Skupia naukowców z całego świata, w tym również z Polski. Uczestniczą w niej pracownicy naukowi z uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedstawiciele sektora przemysłowego i producenci aparatury badawczej. DAS odbywa się corocznie i nieprzerwanie od 1984 roku. Za każdym razem jej organizacja jest przyznawana w drodze głosowania innemu państwu. Sympozja Danubia-Adria mają długą tradycję i są organizowane pod patronatem Towarzystwa Metod Eksperymentalnych Danubia-Adria (DAS) założonego w 1983 roku. Towarzystwo to skupia uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów i młodych badaczy w celu wymiany pomysłów na różne tematy, których wspólnym ogniwem jest „mechanika eksperymentalna”. DA pełni także funkcję platformy do nawiązywania kontaktów pomiędzy różnymi zespołami badawczymi, które starają się budować i rozwijać przyszłą współpracę naukową.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie https://das2024.pl/en .

Preferowaną formą prezentacji na DAS 2024 jest plakat, ale 15-minutowe ustne wystąpienia również będą mile widziane. Prezentacja posterowa powinna zawierać krótkie, nie dłuższe niż 4 minuty, ustne wprowadzenie. Zainteresowanych autorów zapraszamy do elektronicznej rejestracji i nadsyłania dwustronicowych abstraktów za pośrednictwem strony https://das2024.pl

Kontakt:
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024