Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Edyta Płońska-GościniakRecent publications
1.  Lipczyńska M., Michałowska I., Werys K., Marczak M., Lewandowski M., Lipiec P., Kasprzak J., Klisiewicz A., Szymański P., Płońska-Gościniak E., Artefakty nieinwazyjnego obrazowania serca, Kardiologia Polska, ISSN: 0022-9032, DOI: 10.5603/kp.2015.0206, Vol.73, pp.60-70, 2015

Abstract:
Nieinwazyjne metody obrazowania serca są nieodłączną częścią współczesnej diagnostyki kardiologicznej. Jakość obrazowania niezależnie od użytej techniki stanowi ważny element interpretacji wyniku. Znajomość najczęstszych artefaktów echokardiografii, tomografii rentgenowskiej (CT, X-ray computed tomography) i badania serca metodą rezonansu magnetycznego (CMRI, cardiac magnetic resonance imaging) oraz sposobu ich uniknięcia jest istotna w codziennej pracy.

Keywords:
obrazowanie medyczne, USG, CT, CMRI

Affiliations:
Lipczyńska M. - other affiliation
Michałowska I. - other affiliation
Werys K. - Warsaw University of Technology (PL)
Marczak M. - Institute of Cardiology (PL)
Lewandowski M. - IPPT PAN
Lipiec P. - other affiliation
Kasprzak J. - other affiliation
Klisiewicz A. - other affiliation
Szymański P. - other affiliation
Płońska-Gościniak E. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021