Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

J. Sala


Recent publications
1.  Lewandowski M.J., Rozbicki J., Smach H., Karwat P., Szczurek A., Sala J., Bera A., Modelowe rozwiązania skanerów UTPA do badań spawów dla wież wiatrowych, sekcji płaskich oraz konstrukcji wielkogabarytowych on-shore/off-shore, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, Vol.1-4, pp.97-100, 2023

Abstract:
W ramach realizowanego projektu wdrożeniowego (akronim: BalTECH, finansowanie NCBR POIR) opracowano modelowe stanowiska skanerów UTPA do badań nieniszczących spawów dla asortymentu produktów wytwarzanych w Baltic Operator sp. z o.o. Skanery zapewniają prowadzenie i sprzężenie dwóch głowic Phased-Array (badanie dwustronne). Do realizacji badań UTPA wykorzystano komercyjny aparat Olympus-OmniScan ™ X3, natomiast dla metody UTPA-FMC (Full-Matrix Capture) badawczą platformę ultradźwiękową us4R-lite™ firmy us4us sp. z o.o. Wykonano zestaw ok. 170 próbek testowych spawów z rożnymi niezgodnościami dla płyt w zakresie grubości 12–65 mm, które zostały przebadanie metodami VT, MT/PT, UT, RT, UTPA. Opracowana procedura badania i wzorce testowe pozwoliły na pełną walidację klasycznej metody UTPA do badania sekcji wież wiatrowych. Eksperymentalne zastosowanie i porównanie metody UTPA-FMC pokazało jej duży potencjał oraz nowe możliwości wizualizacji i oceny wad, w stosunku do klasycznej metody UTPA. Zweryfikowano także możliwość zbierania surowych danych FMC z prędkością do 100 mm/s. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań badań nieniszczących, które zapewnią ocenę jakości 100% długości spawu. Istotny wkład w rozwój laboratoriów badawczych, w kontekście wiarygodności uzyskiwanych wyników badania

Keywords:
ultradźwiękowe badania nieniszczące, spawy, Phased-Array, UTPA; FMC

Affiliations:
Lewandowski M.J. - IPPT PAN
Rozbicki J. - IPPT PAN
Smach H. - IPPT PAN
Karwat P. - IPPT PAN
Szczurek A. - other affiliation
Sala J. - other affiliation
Bera A. - other affiliation
2.  Lewandowski M., Rozbicki J., Smach H., Karwat P., Szczurek A., Sala J., Bera A., Modelowe rozwiązania skanerów UTPA do badań spawów dla wież wiatrowych, sekcji płaskich oraz konstrukcji wielkogabarytowych on-shore/off-shore, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNID.2022.010, Vol.1-4, pp.89-92, 2022

Abstract:
W ramach realizowanego projektu wdrożeniowego (akronim: BalTECH, finansowanie NCBR POIR) opracowano modelowe stanowiska skanerow UTPA do badań nieniszczących spawow dla asortymentu produktow wytwarzanych w Baltic Operator sp. z o.o. Skanery zapewniają prowadzenie i sprzężenie dwoch głowic Phased-Array (badanie dwustronne). Do realizacji badań UTPA wykorzystano komercyjny aparat Olympus-OmniScan ™ X3, natomiast dlametody UTPA-FMC (Full-Matrix Capture) badawczą platformę ultradźwiękową us4R-lite™ firmy us4us sp. z o.o. Wykonano zestaw ok. 170 probek testowych spawow z rożnymi niezgodnościami dla płyt w zakresie grubości 12–65 mm, ktore zostały przebadanie metodami VT, MT/PT, UT, RT, UTPA. Opracowana procedura badania i wzorce testowe pozwoliły na pełną walidację klasycznej metody UTPA do badania sekcji wież wiatrowych. Eksperymentalne zastosowanie i porownanie metody UTPA-FMC pokazało jej duży potencjał oraz nowe możliwości wizualizacji i oceny wad, w stosunku do klasycznej metody UTPA. Zweryfikowano także możliwość zbierania surowych danych FMC z prędkością do 100 mm/s. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań badań nieniszczących, ktore zapewnią ocenę jakości 100% długości spawu. Istotny wkład w rozwoj laboratoriow badawczych, w kontekście wiarygodności uzyskiwanych wynikow badania.

Keywords:
ultradźwiękowe badania nieniszczące, spawy, Phased-Array, UTPA, FMC

Affiliations:
Lewandowski M. - IPPT PAN
Rozbicki J. - IPPT PAN
Smach H. - IPPT PAN
Karwat P. - IPPT PAN
Szczurek A. - other affiliation
Sala J. - other affiliation
Bera A. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024