Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

J. WalczewskiRecent publications
1.  Walczewski J., Ustrzycka A., Biometeorologiczne aspekty wysokich temperatur powietrza lata 2003 w Krakowie, WIADOMOŚCI IMGW, ISSN: 1897-5143, Vol.28, pp.73-79, 2005

List of chapters in recent monographs
1. 
Godłowska J., Walczewski J., Tomaszewska A.M., Ustrzycka A., Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, rozdział: Metoda uzupełniania braków danych dla stacji klimatycznych (temperatura) oparta na analizie ciągów czasowych, Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cz. 1, pp.125-137, 2005

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021