Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Jacek Tarasiuk


Conference abstracts
1.  Pietras D., Sadowski T., Postek E., Boniecki M., Tarasiuk J., Badania eksperymentalne kompozytów AlSi/SiC w stanach jednoosiowego rozciągania i ściskania, PLASTMET 2021, XII Konferencja Naukowa, Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, 2021-11-23/11-26, Łańcut (PL), pp.54-55, 2021

Abstract:
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne kompozytów ceramicznych infiltrowanych poddanych działaniu obciążeń mechanicznych. Rozpatrywany typ kompozytów wytwarzany jest z pianki ceramicznej typu SiC, która wypełniona jest stopem AlSi. Ten typ zaawansowanego kompozytu jest stosowany w  przemyśłe kosmicznym, lotniczym i samochodowym.
Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe struktury badanych kompozytów oraz pianki ceramicznej, wykonano skany micro-CT.
Odpowiedź na obciążenia dynamiczne zbadano prętem Hopkinsona używając próbek krępych.
Uzyskane wyniki pokazują postacie zniszczenia próbek cylindrycznych i beleczek. Wskazują one na istotny wpływ szkieletu ceramicznego na zachowanie kompozytu.

The experimental testing of interpenetrating composite was presented for uniaxial compression or tension. The analysed composite was manufactured using SiC ceramic foaminfiltrated by an alloy of AlSi. This type of composites is used in cosmic, aerospace, or automotive idustries.
The response of the rested material waas investigated using stocky samples in the Hopkinson bar device.
The obtained results exhibit different modes of fracture of cylindrical and beam samples. They indicate the substantial influence of the ceramic skeleton on the behaviour of the composite under the dynamic loading.

Keywords:
Kompozyty metalowo ceramiczne, kompozyty infiltrowane, skany CT, pręt Hopkinsona, dynamika, pękanie zniszczenie, Metal matrix composites, infiltrated composites, CT scanning, Hopkinson bar, dynamics, fracture, failure

Affiliations:
Pietras D. - Lublin University of Technology (PL)
Sadowski T. - Lublin University of Technology (PL)
Postek E. - IPPT PAN
Boniecki M. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Tarasiuk J. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024