Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Karol Turski


Doctoral thesis
1970 Badanie wpływu odkształcenia plastycznego na zachowanie się metalu przy różnych drogach wtórnych obciążenia 
supervisor -- Wojciech Szczepiński, PhD, DSc, IPPT PAN
 
Supervision of doctoral theses
1.  1977 Śliwowski Marek   Badania wpływu trwałych odkształceń przy obciążeniach cyklicznych na uplastycznienie metalu w złożonym stanie naprężenia 

Recent publications
1.  Kowalewski Z.L., Turski K., Multiaxial Proportional and Non-Proportional Cyclic Behaviour of 40H Steel and PA6 Aluminium Alloy, KEY ENGINEERING MATERIALS, ISSN: 1662-9795, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.233-236.269, Vol.233-236, pp.269-274, 2003

Abstract:
The phenomena arising during proportional and non-proportional cyclic loadings are experimentally investigated for 40H steel and PA6 aluminium alloy. Variations of the mechanical properties due to different two types of cyclic loading are assessed on the basis of the yield surface evolution. Effects of strain rate and magnitude of cyclic loading amplitude are also considered. Analysis of the stress and strain signals during non-proportional cyclic loading along circular path has shown significant effect of a phase shift of the maximum stress with respect to the corresponding maximum strain, which was not observed during tests carried out along proportional loading paths

Keywords:
Additional Hardening, Non-Proportional Cyclic Loading, Phase Shift, Yield Surfaces

Affiliations:
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Turski K. - IPPT PAN
2.  Dietrich L., Lekszycki T., Turski K., Identyfikacja charakterystyki mechanicznej materiałów sprężystolepkich na podstawie danych doświadczalnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-59, 1995
3.  Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-104, 1994
4.  Dietrich L., Kiryk R., Turski K., Zmiany anizotropii stopu aluminium pod wpływem wyżarzania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-40, 1994
5.  Dietrich L., Turski K., Analiza sposobów wyznaczania stałych materiałowych dla materiałów lepkosprężystych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-37, 1991
6.  Turski K., Badanie granicy proporcjonalności przy obciążaniu i odciążaniu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-21, 1989
7.  Turski K., Warunki plastyczności i prawa plastycznego wzmocnienia. Dotychczasowe hipotezy i nowe propozycje (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-94, 1983
8.  Dietrich L., Turski K., Badania zmęczeniowe w złożonym stanie naprężenia, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, Vol.10, No.1, pp.9-28, 1972

Abstract:
In this article the review of the original research is given in. which are described the experimental investigations of fatigue fracture under combined stresses. The papers have been ordered according to shape of the specimens: complex shape specimens, thick-walled specimens, thin-walled specimens. Each group of papers is presented in the chronological order. Equations of the fatigue conditions mentioned in papers are given.

Affiliations:
Dietrich L. - IPPT PAN
Turski K. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024