Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

M. KośćRecent publications
1.  Kość M., Pęcznienie modelowej sieci łańcuchów splątanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-41, 1990
2.  Jarecki L., Kość M., Ziabicki A., Teoria krystalizacji w zewnętrznym polu elektrycznym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-33, 1990
3.  Kość M., Krzemiński J., Nukleacja mikroszczelin w obszarach zetknięcia się dwóch i trzech ziaren, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-33, 1990
4.  Kość M., Wasiak A., Urządzenie do badania dwuwymiarowych rozkładów intensywności na dyfraktogramach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-15, 1988
5.  Kość M., Statystyka łańcuchów polimerowych z więzami typu splątania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-67, 1986
6.  Kość M., Wpływ deformacji molekularnej na termodynamikę krystalizacji sieci polimerowych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-142, 1981

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021