Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Marcin Kaczorowski

Warsaw University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Rokicki G., Kowalczyk T., Kaczorowski M., Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.2.2, Vol.63, No.2, pp.90-101, 2018

Abstract:
Przedstawiono metodę modyfikacji żywic epoksydowych biscyklicznymi węglanami sześcioczłonowymi. Wykazano, że katalizowana kwasami Lewisa reakcja oksiranów z sześcioczłonowymi węglanami cyklicznymi przebiega głównie z wytworzeniem spiroortowęglanu pięcio-sześcioczłonowego. W jej wyniku powstają poli(etero-węglany), polietery i pięcioczłonowe węglany cykliczne. W niskiej temperaturze reakcja może ulec zahamowaniu na etapie spiroortowęglanu. Wykazano, że żywice epoksydowe zmodyfikowane dodatkiem 10 % mas. oligomeru uretanowego, zakończonego sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami lub biscyklicznym węglanem zawierającym resztę glikolu tri(oksyetylenowego), charakteryzują się udarnością o 66–83 % większą niż żywica niemodyfikowana, przy zachowanym poziomie wartości pozostałych cech wytrzymałościowych.

Keywords:
biscykliczne węglany sześcioczłonowe, modyfikacja żywicy epoksydowej, cykliczny węglan jako aktywny rozcieńczalnik, kationowa kopolimeryzacja oksiranów z sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami, polimeryzacja z otwarciem pierścienia

Affiliations:
Rokicki G. - Warsaw University of Technology (PL)
Kowalczyk T. - IPPT PAN
Kaczorowski M. - Warsaw University of Technology (PL)

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024