Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Monika Hyrcza-Michalska, PhD

Silesian University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the weld zone in tailor-welded blanks, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2012.04.004, Vol.12, pp.156-162, 2012
2.  Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Metody wyznaczania właściwości mechanicznych złączy w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIX, No.11, pp.13-20, 2010
3.  Hyrcza-Michalska M., Rojek J., Fruitos O., Numerical simulation of car body elements pressing applying tailor welded blanks – practical verification of results, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, Vol.10, No.4, pp.31-44, 2010
4.  Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową, Polska Metalurgia w latach 2006-2010, pp.582-589, 2010
5.  Hyrcza-Michalska M., Rojek J., Laserowe spawanie wsadów do tłoczenia. Wybrane problemy wytwarzania i symulacja numeryczna, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, Vol.4, pp.274-281, 2009

Abstract:
Wsady spawane laserowo (WSL) stanowią wysoko zaawansowane technologicznie wsady przeznaczone do kształtowania w procesach tłoczenia. Wsady tego rodzaju powstają poprzez połączenie pasów blach składowych techniką spawania laserowego. Elementy tłoczone, wykonane z tego rodzaju wsadów, znajdują zastosowanie głównie w konstrukcji pojazdów. Wytwarzanie z WSL wymaga opanowania technik spawania laserowego blach cienkich różnego gatunku i grubości, o różnym rodzaju pokrycia powierzchni. Uzyskanie spoiny laserowej o zaprojektowanych właściwościach mechanicznych wymaga rozwiązania wielu problemów związanych z inicjacją wiązki i stabilizacją doczołowo łączonych pasów blach lub rur szczelinowych. Natomiast do właściwej oceny podatności do kształtowania wytworzonych WSL wymagana jest analiza plastycznego płynięcia blach składowych oraz WSL z nich wykonanych, w próbach podstawowych i technologicznych oceny tłoczności. Potrzeba wytwarzania szerokiego asortymentu wytłoczek uzasadnia zastosowanie symulacji numerycznych do prognozowania wyników tłoczenia WSL i stanowi nowoczesne narzędzie ułatwiające pracę projektanta i technologa. Kompleksowa analiza rozkładów odkształceń lokalnych wybranych wytłoczek laboratoryjnych oraz analiza wyników symulacji MES procesów tłoczenia wytłoczek laboratoryjnych pozwoliły na opracowanie wytycznych tłoczenia WSL.

Affiliations:
Hyrcza-Michalska M. - Silesian University of Technology (PL)
Rojek J. - IPPT PAN
6.  Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the weld zone of tailor-welded blanks, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, ISSN: 1641-8581, Vol.9, pp.153-158, 2009

Conference papers
1.  Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the Weld Zone in tailor-welded blanks, AutoMetForm, Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry: 3rd International Lower Silesia - Saxony Conference, 2012-05-13/05-16, Wrocław (PL), pp.69-81, 2012

Conference abstracts
1.  Lumelskyj D., Rojek J., Grosman F., Tkocz M., Hyrcza-Michalska M., Wyznaczanie początku lokalizacji odkształcenia w numerycznej symulacji tłoczenia blach, IX Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET, 2014-11-25/11-28, Łańcut (PL), pp.7-8, 2014

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024