Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

P. Lewicki


Recent publications
1.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Influence of water activity on acoustic emission of flat extruded bread, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ISSN: 0260-8774, Vol.79, No.2, pp.410-422, 2007
2.  Gondek E., Lewicki P., Ranachowski Z., Influence of water activity on the acoustic properties of breakfast cereals, JOURNAL OF TEXTURE STUDIES, ISSN: 0022-4901, Vol.37, pp.497-515, 2006
3.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Opis emisji akustycznej pieczywa chrupkiego, INŻYNIERIA ROLNICZA, ISSN: 1429-7264, Vol.3, No.78, pp.305-312, 2006
4.  Ranachowski Z., Gondek E., Lewicki P., Marzec A., Investigation of acoustic properties of compressed wheat bran flakes, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, Vol.30, pp.255-266, 2005
5.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Właściwości mechaniczne i akustyczne suchych produktów zbożowych, INŻYNIERIA ROLNICZA, ISSN: 1429-7264, Vol.69, pp.207-214, 2005

List of chapters in recent monographs
1. 
Lewicki P.P., Marzec A., Ranachowski Z., Food properties handbook, rozdział: Acoustic properties of food, Taylor & Francis Group, Rahman M.Sh. (Ed.), pp.811-838, 2009

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024