Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Piotr Kapela

Building Research Institute (PL)

Recent publications
1.  Nawrot T., Kapela P., Postek E., Wrażliwość dźwigarów kratowych na imperfekcje, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, ISSN: 0021-0315, Vol.24, No.10, pp.361-362, 1990

Abstract:
Projektując hale przemysłowe przyjmuje się, że wszystkie dźwiga¬ry dachowe pracują w jednakowych warunkach, a więc ich układy statyczne są identyczne. Na tej podstawie wymiaruje się elementy konstrukcyjne, nie dostrzegając różnic wynikających z istnienia imperfekcji (odchyleń od założeń projektowych i wykonawczych), zarówno w samym materiale, jaki w układach statycznych oraz geometrii. Projektanci intuicyjnie wyczuwając, że te czynniki mają znaczenie, przeciwdziałają ich ujemnym skutkom, np. przez obniżenie stopnia wykorzystania naprężeń w prętach dźwigarów stalowych w granicach 70% . Dawniej takie postępowanie uzasadnione było tym, że ze względu na pracochłonność obliczeń rozpatrywano jeden układ statyczny, przy czym dokładność była stosunkowo niska. Obecnie, dzięki komputeryzacji istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia analiz, także z uwzględnieniem wpływu niektórych imperfekcji. W celu rozpoznania poruszonego problemu, podjęto próbę oszacowania znaczenia niektórych imperfekcji stwierdzonych w zrealizowanych halach i ujęcia wyników w postaci oceny wrażliwości konstrukcji na imperfekcje.

Keywords:
konstrukcje stalowe, kratownice, węzły, błędy wykonania i montażu, imperfekcje, projektowanie

Affiliations:
Nawrot T. - other affiliation
Kapela P. - Building Research Institute (PL)
Postek E. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024