Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

S.J. Skrzypek

AGH University of Science and Technology (PL)

Recent publications
1.  Radziejewska J., Skrzypek S.J., Microstructure and residual stresses in surface layer of simultaneously laser alloyed and burnished steel, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ISSN: 0924-0136, Vol.209, No.4, pp.2047-2056, 2009

List of chapters in recent monographs
1. 
Radziejewska J., Skrzypek S.J., Ewaluacja naprężeń w materiałach, rozdział: Stan naprężeń w warstwie wierzchniej stali laserowo stopowanej Stellitem 6 i nagniatanej, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski, Komisja Inżynierii Powierzchni PAN, Poznań, pp.115-131, 2017

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2023