Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Z. Tucholski


Recent publications
1.  Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Tucholski Z., Wiadukt żelbetowy z początków XX wieku - analiza mikrostruktury stuletniego betonu, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.3, pp.23-37, 2010

Abstract:
W artykule opisano historię wiaduktu Kolei Kaliskiej a także stan zachowania konstrukcji. Omówiono aktualny stanu jakości betonu z wiaduktu sklepionego parabolicznego Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej – najprawdopodobniej jednej z dwóch najstarszych budowli inżynierskich o konstrukcji betonowej na terenie Warszawy. Zamieszczono opis przygotowywania cienkich szlifów betonowych oraz przedstawiono wyniki analizy cienkich szlifów uzyskane za pomocą mikroskopu optycznego do obserwacji mikrostruktury betonu w świetle spolaryzowanym i w świetle ultrafioletowym. Scharakteryzowano rodzaj i wielkość kruszywa (analiza petrograficzna), a także przeprowadzono analizę jednorodności współczynnika wodno-cementowego ocenianą na podstawie rozkładu intensywności barwnika fluoroscencyjnego w świetle UV.

Keywords:
mikrostruktura, cienkie szlify, stuletni beton, wiadukt sklepiony

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Tucholski Z. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024