Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Zbigniew Kacprzyk

Warsaw University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Kacprzyk Z., Postek E., Plast. Program for static elastic-plastic analysis of plates and shells, Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, ISSN: 0867-5007, Vol.3, No.3-4, pp.83-87, 1993

Abstract:
The not deals with a short description of a finite element program for elastic-plastic analysis of plaes and shells. The code is published in [1] and is distributed with he book. It is possible to use it in the analysis of anizotropic, layered, elastic-plastic plates and shells undergoing large displacements. The Huber Mises yield condition is applied.

Keywords:
nonlinear analysis, plates and shells, graduate courses

Affiliations:
Kacprzyk Z. - Warsaw University of Technology (PL)
Postek E. - IPPT PAN
2.  Kacprzyk Z., Postek E., Plastoshell. Program for static elastic-plastic analysisof plates and shells, Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, ISSN: 0867-5007, Vol.3, No.3-4, pp.89-94, 1993

Abstract:
The modern structural mechanics is strictly computer oriented. To prepare a part of a course considering nonlinear analysis of shells a published finite element program PLASTOSHELL of Figueiras and Owen is used. The following finite elements ar implemented: 8-node Serendipidity, 9-node Lagrangian and 9-node Heterosis. The program was tested to check if it may be used in an accurate analysis of shells.

Keywords:
nonlinear analysis, plates and shells, graduate courses

Affiliations:
Kacprzyk Z. - Warsaw University of Technology (PL)
Postek E. - IPPT PAN
3.  Kacprzyk Z., Postek E., Biblioteka izoparametrycznych elementów skończonych systemu FEAS, Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, ISSN: 0867-5007, Vol.2, No.3, pp.89-108, 1993

Abstract:
W artykule przedstawiona została biblioteka izoparametrycznych elementów skończonych opartych o paraboliczinee funkcje ksztaltu. W bibliotece zawarte zostały elementy tarczowe o liczbie węzłów od 4 do 8, bryłowe o liczbie węzłów od 8 do 20, 4 i 8 węzłowe elementy płyyty Mindlina, 3 węzłowy element powtoki osiowo-symetrycznej oraz 8 węzłowy element typu Ahmada. Przedstawiona biblioteka implementowana jest w systemie analizy konstrukcji inżynierskich FEAS i znajdzie sie ona w nowej wersji systemu. Konstrukcje mogq być modelowane przy użyciu elementów znajdujqcych się w tzw. bibliotece inżynierskiej skladającej się z elementów, których macierze sztywności obliczone zostaly analitycznie oraz w bibliotece , parabolicznej. W tym wypadku jednak za poprawność modelu odpowiada calkowicie użytkownik. Nowa biblioteka systemu wykorzystywana będzie zarówno w obliczeniach inżynierskich jak i w procesie nauczania mechaniki na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Keywords:
elementy paraboliczne, metoda elementĂłw skończonych, dydaktyka

Affiliations:
Kacprzyk Z. - Warsaw University of Technology (PL)
Postek E. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024