Anna Miklewska, M.Sc., Eng.

Department of Ultrasound (ZU)
position: doctoral student
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 251
room: 222
e-mail: amiklew

Conference abstracts
1.Miklewska A., Krajewski M., Kruglenko E., Tymkiewicz R., Gambin B., Wpływ stężenia nanocząstek superparamagnetycznych na wydajność hipertermii magnetycznej, XXIX Sympozjum PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, 2019-06-09/06-12, Janów Podlaski, Polska (PL), No.1, pp.217-218, 2019