Jerzy Etienne


Recent publications
1.Ranachowski P., Rejmund F., Etienne J., In Memoriam A Look at the Life and Activity of a Prominent Polish Acoustician of the 20th Century Professor Ignacy MALECKI (1912–2004) on the Occasion of the Centenary Anniversary of His Birth, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.2478/aoa-2013-0001, Vol.38, No.1, pp.3-12, 2013
Abstract:

Ignacy Malecki was born on November 18, 1912, at the family estate of Pokiewnia near Vilnius. After Poland regained its independence in 1918, the town was at the border of the Second Republic of Poland and Central Lithuania. The church and village were located in the Polish area, while the family estate on the Lithuanian side. It took some time before those parts could be reunited.
....

Affiliations:
Ranachowski P.-IPPT PAN
Rejmund F.-IPPT PAN
Etienne J.-IPPT PAN
2.Filipczyński L., Etienne J., Sferyczne przetworniki ogniskujące o gaussowskim powierzchniowym rozkładzie prędkości, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-34, 1971
3.Etienne J., Filipczyński L., Nowicki A., Powałowski T., Ultradźwiękowa metoda badania tętna na zasadzie zjawiska Dopplera, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-17, 1970
4.Etienne J., Filipczyński L., Ilmurzyńska K., Sałkowski J., Ultradźwiękowe metody badania czynności serca, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-19, 1969

List of chapters in recent monographs
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
206955
1978-05-20
-
1983-03-15
Etienne J., Filipczyński L., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowe urządzenie dopplerowskie zwłaszcza do pomiaru przepływu krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117416
-
1980-01-28
162550
1973-05-15
-
1975-04-01
Borodziński K., Etienne J., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowy sposób i urządzenie do badania tętna płodu z wykorzystaniem zjawiska Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89237
-
1977-06-20