Prof. Marcin Kamiński, Ph.D., Dr. Habil.


Doctoral thesis
1997-06-16Stochastyczne zagadnienie kompozytu włóknistego z defektami na granicy faz 
supervisor -- Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
1070