Prof. Paweł Szulkin, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1958Title of professor
Other
1952Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1961Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1962Turski Andrzej  Analiza stabilności pola elektromagnetycznego w prostokątnych falowodach z nieciągłościami przy uwzględnieniu skończonej przewodności ścian 
2.1955Sławiński Stanisław  Wpływ częstotliwości zasilania na sztywność i obciążalność łącza selsynowego 
3.1955Seidler Jerzy  Analiza sprawnych systemów komunikacyjnych