Prof. Ryszard Płowiec, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1970Wyznaczanie lepkosprężystych właściwości cieczy przy pomocy ultradźwiękowych drgań poprzecznych 
supervisor -- Prof. Ignacy Malecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
184 
Habilitation thesis
1976Badanie reologicznych właściwości olejów w obszarze relaksacji lepkosprężystej przy pomocy ultra- i hiperdźwiękowych odkształceń ścinających 
Professor
1989Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1983Wanat Kazimierz  Weryfikacja modelu cieczy w postaci sztywnych kul pomiarami akustycznymi 

Recent publications
1.Ciećwierz W., Płowiec R., Wpływ impedancji generatora i obwodów pośrednich na impedancję plazmy w zastosowaniu do napylania magnetronowego cienkich warstw w polu wielkiej częstotliwości, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-18, 1994
2.Balcerzak A., Płowiec R., Charakterystyka i konstrukcja zbudowanego w IPPT stanowiska do ultradźwiękowego badania zjawisk relaksacyjnych w cieczach w zakresie częstotliwości 10 - 150 MHz, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.21, pp.1-16, 1994
3.Płowiec R., Ranachowski J., Wyniki kompleksowego badania żywic epoksydowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-43, 1980
4.Płowiec R., Porównanie lepkosprężystych właściwości niektórych olejów mineralnych i syntetycznych mierzonych na drodze akustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-19, 1978
5.Płowiec R., Badanie reologicznych właściwości olejów w obszarze relaksacji lepkosprężystej (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.60, pp.1-149, 1975
6.Płowiec R., Ultradźwiękowe wyznaczanie lepkosprężystych właściwości cieczy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-40, 1971

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
308065
1995-04-10
BUP 21/96
1996-10-14
Królikowski J., Płowiec R.
Przyrząd do pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej oraz współczynnika tłumienia w ośrodku ciekłym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
177510
WUP 11/99
1999-11-30