Prof. Wojciech Urbanowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Habilitation thesis
1961Struktura ciała odkształconego 
Professor
1955Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1963Go-Czun-Heń  Pochodzenie czasowe pól tensorowych w nieliniowej mechanice kontinuum