Prof. Antoni Sawczuk, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1965Title of professor
Other
1969Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1983Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1981Vu-Van-The  Dolne oszacowanie przemieszczeń silnie dynamicznie odkształcanych konstrukcji plastycznych 
2.1979Nashiro Tetsuo  Evaluation of mechanical ratcheting using endochronic theory 
3.1979Stolarski Henryk  Zasada ekstremalna dla oceny przemieszczeń dynamicznie obciążonych konstrukcji sztywno-plastycznych 
4.1978Wol-Gajewska Barbara  Zastosowanie związków teorii plastyczności do analizy nieustalonego wypływu ośrodków sypkich ze zbiorników 
5.1977Doliński Krzysztof  Stochastyczna analiza konstrukcji plastycznych 
6.1975Phuong Cao van  Duże ugięcia sztywno-plastycznych powłok walcowych podanych impulsowemu ciśnieniu 
7.1974Mielniczuk Janusz  Skończone odkształcenia sprężysto-plastyczne i utrata stateczności przy zginaniu 
8.1974Sokół-Supel Joanna  Rozwiązania zupełne w teorii płyt plastycznych 
9.1973Porowski Jan  Plastic analysis methods for perforated plates 
10.1969Zawidzki Jerzy  Ustalone dynamiczne płynięcie ośrodków sypkich 
11.1968Duszek Maria  Powłoki plastyczne przy dużych ugięciach 
12.1966König Jan  Zagadnienie teorii dostosowywania się konstrukcji sprężysto-plastycznych 
13.1964Janas Marek  Metoda uogólnionych przegubów plastycznych w nośności granicznej powłok 

Recent publications
1.Boni B., Kleiber M., Sawczuk A., Warunek stanu granicznego przekroju belki dwuteowej poddanej działaniu momentu zginającego siły podłużnej i siły poprzecznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-29, 1982
2.Sokół-Supel J., Sawczuk A., Comparison of the Complete Limit Analysis and the Yield Line Theory Solutions for Plates, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-22, 1979
3.Sokół-Supel J., Grabarski A., Sawczuk A., Nośność graniczna metalowych płyt kołowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-83, 1975
4.Perzyna P., Sawczuk A., Problems of thermoplasticity, NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, ISSN: 0029-5493, DOI: 10.1016/0029-5493(73)90017-4, Vol.24, No.1, pp.1-55, 1973
Abstract:

The problems of irreversible deformation of metallic structures have come to the very focus of interest in nuclear reactor technology.

The paper surveys developments of the theory of thermoplasticity. Starting with the notions of thermodynamics of continua a theory of rheological materials with internal changes implied by plastic deformations is presented. Both a general theory of elastic-viscoplastic materials and its experimental motivation are discussed. Thermoplastic relations at infinitesimal deformations are considered.

The second part concerns thermo-plastic boundary value problems. Solutions and methods of solution are discussed for problems of quenching, thermal shocks, internal heat generation and machine parts design. Thermal cycling and combined thermo-mechanical loading are considered, methods of shakedown analysis being presented.

Affiliations:
Perzyna P.-IPPT PAN
Sawczuk A.-IPPT PAN
5.Sawczuk A., Sokół-Supel J., Rozwiązania zupełne zagadnień nośności granicznej płyt, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.2, pp.1-30, 1972
6.Janas M., Sawczuk A., Problems in Plastic Analysis of Shells, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-34, 1970