Assoc. Prof. Andrzej Turski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1962Analiza stabilności pola elektromagnetycznego w prostokątnych falowodach z nieciągłościami przy uwzględnieniu skończonej przewodności ścian 
supervisor -- Prof. Paweł Szulkin, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
53 
Habilitation thesis
1976Problemy początkowe dla równań liniowej elektrodynamiki ośrodków z czasowoprzestrzenną dyspersją (gorąca plazma) 
Supervision of doctoral theses
1.1997Zawistowski Zygmunt  Zastosowanie teorii grup do równań różniczkowo-całkowych fizyki plazmy 
2.1990Wójcik Janusz  Nieliniowe fale obwiedniowe w plazmie Własowa-Maxwella 
3.1977Atamaniuk Barbara  Całkowe rozwinięcia relacji konstytutywnych w nieliniowej elektrodynamice plazmy 

Recent publications
1.Atamaniuk B., Turski A.J., Wave propagation and diffusive transition of oscilations in space and laboratory pair plasmas, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, ISSN: 1234-5865, Vol.58, No.4, pp.91-100, 2009
2.Atamaniuk B., Turski A.J., Uproszczona technika wyznaczania grup symetrii nieliniowych równań kinetycznych plazmy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-11, 1995
3.Turski A.J., Model zorzowej warstwy podwójnej uwzględniający drgania i przejście do chaosu. Cz. II, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-17, 1990
4.Turski A.J., Model zorzowej warstwy podwójnej uwzględniający drgania i przejście do chaosu. Cz. I, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-29, 1989
5.Turski A.J., Warstwy podwójne stref przejściowych wieloskładnikowej plazmy kosmicznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-37, 1985
6.Turski A.J., Wpływ gęstości cząstek zjonizowanych na odpowiedź plazmową w plazmosferze, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-22, 1983
7.Turski A.J., Solitonowe i antysolitonowe fale ładunku przestrzennego wieloskładnikowej w pełni nieliniowej plazmy Własowa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.11, pp.1-52, 1982
8.Turski A.J., Nieliniowe oddziaływanie wieloskładnikowej plazmy z zaburzeniami niestacjonarnymi - Fale podłużne, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-21, 1980
9.Turski A.J., Zagadnienia matematyczne elektromagnetycznego sondowania górotworu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-20, 1974
10.Turski A.J., Pasywność równań liniowej elektrodynamiki gorącej plazmy a tłumienie Landaua, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.19, pp.1-26, 1973
11.Turski A.J., Problemy początkowe dla równań liniowej elektrodynamiki, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-37, 1972