Andrzej Zacharski, Ph.D., Eng.


Doctoral thesis
1982Nieliniowa analiza statyczna powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych 
supervisor -- Prof. Michał Kleiber, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
379 
Recent publications
1.Sosnowski W., Olejnik M., Zacharski A., Wstępna ocena stateczności płyt usztywnionych i ram przestrzennych w konstrukcjach okrętowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-39, 1989
2.Olejnik M., Sosnowski W., Zacharski A., Liniowa analiza płyt usztywnionych metodą elementów skończonych. Teoria oraz opis i instrukcja użytkowania programu ORTRAM, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-54, 1985
3.Zacharski A., Nieliniowa analiza statyczna powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-176, 1982
4.Kleiber M., Zacharski A., LOSTAB - numeryczna analiza lokalnej utraty stateczności sprężystych układów płytowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-57, 1979
5.Kleiber M., Zacharski A., SHELIN - liniowa analiza statyczna cienkich powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych. Opis programu i instrukcja użytkowania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-68, 1978