Dariusz Wiącek, Ph.D., Eng.


Doctoral thesis
2001Monitorowanie, ocena i przewidywanie rozwoju zniszczeń w budynkach historycznych 
supervisor -- Prof. Jan Holnicki-Szulc, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
560 
List of chapters in recent monographs
1.
361
Kołakowski P., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P., Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych, rozdział: Dynamiczna waga kolejowa, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, pp.55-84, 2014
2.
360
Sekuła K., Pawłowski P., Sala D., Kołakowski P., Świercz A., Wiącek D., Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych, rozdział: Dynamiczna waga drogowa, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, pp.21-54, 2014
3.
362
Kołakowski P., Mróz A., Orłowska A., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P., Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych, rozdział: System monitorowania stalowego mostu kolejowego, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, pp.85-108, 2014