Prof. Jacek Mączyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1959Powolne przepływy z wymianą ciepła jednorodnego gazu clapeyronowskiego w polu grawitacyjnym 
supervisor -- Prof. Jerzy Litwiniszyn, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
24 
Habilitation thesis
1963Metody dynamiki powolnych dyssypatywnych przepływów gazu w przewodach w obecności wymiany ciepła744
 
Professor
1975Title of professor
Recent publications
1.Mączyński J.F., Rozwiązywanie równań metody elementów brzegowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-39, 1991
2.Maj B., Mączyński J.F., System RSX - II - Preliminaria, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-64, 1984
3.Mączyński J.F., Papers on Techniques of Program Design, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-40, 1983
4.Mączyński J.F., Automatyczne programowanie w zakresie rachunku macierzowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-34, 1980
5.Mączyński J.F., Implementing the Method of Representations in Structural Mechanics for a Column, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-29, 1978
6.Mączyński J.F., Augustyn M., A Truncated-series Solution of the Two-dimensional Laminar Jet in Outer Flow, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.53, pp.1-47, 1973
7.Mączyński J.F., Dorywcze użytkowanie EMC, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.14, pp.1-54, 1969

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
292648
1991-12-05
BUP 12/93
1993-06-14
Mączyński J.F.
Sposób i układ do pomiaru różnicy ciśnień z kompensacją elektromechaniczną
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
168103
WUP 01/96
1996-01-31
238789
1982-10-29
-
1984-05-07
Mączyński J.F.
Sposób gazyfikacji węgla pod ziemią
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
137902
-
1986-12-05