Prof. Janusz Kasperkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1971Naprężenia i odkształcenia skurczowe w betonie 
supervisor -- Prof. Andrzej Brandt, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
196 
Habilitation thesis
1984Struktura wewnętrzna a procesy pękania w kompozytach z kruchą matrycą 
Professor
1996Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.2004Załocha Dariusz  Identyfikacja struktury betonu metodą komputerowej analizy obrazu 
2.1997Brzezicki Jerzy  Wpływ kształtu ziaren kruszywa na właściwości mechaniczne betonu 

Recent publications
1.Kasperkiewicz J., Marks M., Agents for searching rules in civil engineering data mining, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, Vol.5103, pp.702-711, 2008
2.Kasperkiewicz J., Alterman D., Holistic approach to diagnostics of engineering materials, COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISSN: 2299-3649, Vol.14, pp.197-207, 2007
3.Alterman D., Akita H., Kasperkiewicz J., The standardization of tension softening curves obtained from the uniaxial tension tests of concrete, Proceedings of the Japan Concrete Institute, ISSN: 1347-7560, Vol.29, No.1, pp.747-752, 2007
4.Alterman D., Kasperkiewicz J., Evaluating concrete materials by application of automatic reasoning, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, Vol.54, No.4, pp.353-361, 2006
5.Horszczaruk E., Kasperkiewicz J., Surface microstructure of high performance concrete submit to abrasive wear, TRIBOLOGIA. TEORIA I PRAKTYKA, ISSN: 0208-7774, Vol.5, No.209, pp.43-55, 2006
6.Załocha D., Kasperkiewicz J., Estimation of the structure of air entrained concrete using a flatbed scanner, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, ISSN: 0008-8846, Vol.32, pp.2041-2046, 2005
7.Załocha D., Kasperkiewicz J., Evaluation of concrete quality by automatic image analysis, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.51, pp.383-393, 2005
8.Kasperkiewicz J., Skarendahl A., Testing the Influence of Steel Fibre Parameters on Toughness and Cracking of Fibre Concrete, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-55, 1989
9.Kasperkiewicz J., Struktura wewnętrzna a procesy pękania w kompozytach z kruchą matrycą (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-239, 1983
10.Kasperkiewicz J., Struktura uzbrojenia w kompozytach z włóknami rozproszonymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, pp.1-47, 1979
11.Kasperkiewicz J., Wytrzymałość i odkształcalność fibrobetonu przy rozciąganiu osiowym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-61, 1979
12.Kasperkiewicz J., Kasperkiewicz J., Tensometryczne pomiary laboratoryjne długotrwałych pól odkształceń w betonie, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-35, 1973
13.Kasperkiewicz J., Naprężenia i odkształcenia skurczowe w betonie (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, pp.1-207, 1971
14.Kasperkiewicz J., On the Possibility of Experimental Investigation of Shrinkage in Concrete, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-19, 1968
15.Jamboliew K., Kasperkiewicz J., Wyniki pomiarów odkształceń wewnątrz ściskanego walca betonowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-48, 1968

List of chapters in recent monographs
1.
45
Marks M., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania trwałości betonów z popiołami fluidalnymi, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.317-338, 2010
2.
46
Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Małolepszy J., Marks M., Śliwiński J., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Podsumowanie i wnioski, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.339-351, 2010
3.
243
Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J., Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, rozdział: Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.), V, pp.325-332, 2008
4.
128
Alterman D., Akita H., Kasperkiewicz J., Advances in construction materials, rozdział: Tension softening curves described by algebraic formulas and artificial neural networks, Springer, Grosse Ch.U. (Ed.), pp.723-730, 2007