Prof. Jerzy Ranachowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1976Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1988Suarez Gilberto Arcadio Gonzalez  Ultrasonic investigation of aqueous succrose solutions 
2.1983Koziński Janusz  Badanie procesu ultradźwiękowego zgrzewania poliwęglanu na podstawie analizy emisji cieplnej 

Recent publications
1.Ranachowski J., Malecki I., Wyznaczanie metodami akustycznymi dynamicznych modułów sprężystości, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-40, 1999
2.Ranachowski J., Serdyukov A., Shalupaev S., Shershnev E., Forming Dynamics of Temperature Stress Fields in the Process of Parallel Thermosplitting, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-10, 1996
3.Antonowicz G.G., Ranachowski J., Rejmund F., Ocena wytrzymałości mechanicznej i odporności termicznej ceramiki z wykorzystaniem metody emisji akustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.11, pp.1-17, 1996
4.Opydo W., Mila J., Ranachowski J., Próba wykorzystania emisji akustycznej w badaniu izolacji stałej w próżni, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-6, 1996
5.Mityurich G.S., Astakhov P.V., Ranachowski J., Motylewski J., Investigation of Magnetic Fluids by the Method of Photodeflection Spectroscopy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-23, 1995
6.Mityurich G.S., Starodubtsev E.G., Ranachowski J., Motylewski J., Account of Evaporation in Photoacoustical Spectroscopy of Condensed Media, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-9, 1995
7.Ranachowski J., Adamczyk E., Rzeszotarska J., Opilski A., Urbańczyk M., Jakubik W., Wykorzystanie akustycznych fal powierzchniowych do analizy gazów. Aparatura i doświadczenie, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-24, 1994
8.Skubis J., Ranachowski J., Boczar T., Lorenc M., Analiza możliwości wykorzystania metody wzorcowania Hsu-Nielsena w układach do pomiaru EA od wyładowań niezupełnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-38, 1994
9.Ranachowski J., Ranachowski Z., Zaboklicki A., Pomiary emisji akustycznej (EA) w trakcie laserowej obróbki ceramiki, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-12, 1994
10.Starodubtsev E.G., Mityurich G.S., Ranachowski J., Electromagnetic Wave s and Photoacoustic Transformation in Gyrotropic Superlattices, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-29, 1994
11.Kania E., Ranachowski J., Jędrzejewski A., Metody i aparatura defektoskopowych badań magnetycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-55, 1994
12.Malecki I., Ranachowski J., Wyznaczanie parametrów materiałów porowatych metodami akustycznymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-21, 1994
13.Librant Z., Ranachowski J., Rejmund F., Ceramika konstrukcyjna elementy technologii i wybrane własności, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-108, 1993
14.Ranachowski J., Przyczynek do historii akustyki polskiej na tle działalności Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-28, 1993
15.Ranachowski J., Rejmund F., Emisja akustyczna w procesie kruchego pękania ceramiki, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.27, pp.1-98, 1993
16.Święcki Z., Ranachowski J., Zastosowanie emisji akustycznej w ortopedii, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-25, 1993
17.Ranachowski J., Rejmund F., Schallemission in Stoff-und Baueelementprüfung, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-28, 1993
18.Petrovskij W., Kirilenko W., Raabe J., Bobryk E., Ranachowski J., Zastosowanie emisji akustycznej i przewodnictwa elektrycznego w trójpunktowym zginaniu tworzyw ceramicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-74, 1993
19.Mityurich G.S., Motylewski J., Ranachowski J., Modern Photoacoustic Spectroscopy Problems Theory and Experiment (a Review), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-164, 1993
20.Mąkowski H., Opydo W., Ranachowski J., Rzeszotarska J., Przetwornik elektroakustyczny do celów spektroskopii fotoakustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-10, 1992
21.Skubis J., Jezierski G., Ranachowski J., Diagnostyka defektów materiałowych występujących w rurociągach wykonanych ze stali 13 HMF na podstawie emisji akustycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.11, pp.1-23, 1992
22.Ranachowski J., Rejmund F., Librant Z., Badanie ośrodków kruchych metodą emisji akustycznej na przykładzie ceramiki i betonów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-114, 1992
23.Skubis J., Jezierski G., Ranachowski J., Pomiary charakterystyk materiałowych i emisji akustycznej złącza spawanego ze stali 13 HMF, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, pp.1-113, 1992
24.Opydo W., Ranachowski J., Emisja polowa elektronów w próżniowych układach izolacyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-14, 1992
25.Ranachowski J., Librant Z., Raabe J., Nadprzewodniki ceramiczne. Wybrane własności i metody wytwarzania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-33, 1991
26.Bertrand J., Librant Z., Ranachowski J., Uwarunkowania eksploatacyjne i dobór tworzyw ceramicznych dla kranów czerpalnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-57, 1988
27.Motylewski J., Ranachowski J., Badania fizykochemicznych własności materiałów metodami spektroskopii fotoakustycznej i akustoelektrycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-45, 1987
28.Radziszewski L., Ranachowski J., Badanie parametrów propagacji fal ultradźwiękowych i modułów sprężystości w spiekanych proszkach miedzi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-68, 1986
29.Gronowski B., Ranachowski J., Skubis J., Zalewski J., Pomiary tłumienia emisji akustycznej od wyładowań elektrycznych w materiałach elektroizolacyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-35, 1986
30.Raabe J., Szafran M., Ranachowski J., Tworzywo piezoelektryczne w układzie PbNb2O6-Banb2O6, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-58, 1985
31.Ranachowski J., Rzeszotarska J., Opilski A., Jakubczyk Z., Akustyczna metoda oceny parametrów przewodnictwa elektrycznego cienkich warstw polimerów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-57, 1985
32.Radziszewski L., Ranachowski J., Porowatość i moduły sprężystości spieków metalicznych wyznaczone metodą rezonansową, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-96, 1985
33.Ranachowski J., Rejmund F., Librant Z., Akustyka w badaniach materiałów ceramicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-59, 1984
34.Malecki I., Ranachowski J., Physical Foundation of Ultrasonics Research Trends and its Application in Poland, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-29, 1981
35.Kunert K., Ranachowski J., Chodak I., Soszyńska H., Piślewski N., Jakubowska M., Fizyko - mechaniczne badania usieciowanego chemicznie polipropylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-46, 1980
36.Płowiec R., Ranachowski J., Wyniki kompleksowego badania żywic epoksydowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-43, 1980
37.Krześniak Z., Ranachowski J., Rzeszotarska J., Przewodność elektryczna wybranych związków PVK, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.69, pp.1-16, 1978
38.Staniak H., Donkow S., Kunert K.A., Ranachowski J., Analiza klejów gazoszczelnych do klejenia spieków ceramicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-14, 1977
39.Kunert K.A., Gębka-Koźluk A., Ranachowski J., Rzeszotarska J., Sieciowanie fotochemiczne polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-15, 1976
40.Pielichowski J., Starzyk F., Ranachowski J., Kunert K.A., Poliwinylokarbazol nowoczesny materiał dla przemysłu elektronicznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-16, 1975
41.Kunert K.A., Ranachowski J., Kompozyty polimerowe, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.78, pp.1-14, 1975

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
287067
1990-09-27
BUP 07/92
1992-04-06
Ranachowski J., Lotański S.
Urządzenie do poszukiwań ratunkowych, zwłaszcza wykrywania osób zasypanych w wyniku katastrof obsunięcia gruntu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
164169
WUP 06/94
1994-06-30
285297
1990-05-23
BUP 24/91
1991-12-02
Ranachowski J., Adamczyk E.
Układ równoważenia mostka tensometrycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
162533
WUP 12/93
1993-12-31
290319
1988-12-23
-
-
Toczyski Z., Kruczyński S.W., Frąckiewicz H., Łoziński J., Chłopek Z., Danilczyk W., Ranachowski J., Janula J., Wolski L.
Sposób i urządzenie do zasilania silników z zapłonem iskrowym o średniej paliwa
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Warszawska
4,984,550
-
1991-01-15
266676
1987-07-06
BUP 02/89
1989-01-23
Ranachowski J., Adamczyk E., Ranachowski Z.
Urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej próbek materiałów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155864
WUP 01/92
1992-01-31252929
1985-04-15
-
1986-10-21
Ranachowski J., Ranachowski Z.
Sposób i urządzenie do wykrywania naprężeń w górotworze
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151015
-
1990-12-31