Prof. Jerzy Wicher, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1970Modyfikacja metody linearyzacji statystycznej do eksperymentalnego badania własności dynamicznych nieliniowych układów mechanicznych 
supervisor -- Prof. Stefan Ziemba, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
189 
Habilitation thesis
1976Problemy identyfikacji systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów hierarchicznych 
Professor
1984Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1981Rakoczy Andrzej  Metoda określania polityki odnowy złożonego obiektu technicznego 
2.1980Kujath Marek  Rozwinięcie metody funkcji modulującej do identyfikacji silnie nieliniowych układów mechanicznych 

Recent publications
1.Wicher J., A Present - day Problems in Identification of Dynamic Systems, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-34, 1984
2.Kowalska Z., Wicher J., Zastosowanie analizy wrażliwości do przygotowania eksperymentu identyfikacji układu biomechanicznego dłoń - ramię, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-40, 1984
3.Wicher J., Analiza właściwości materiału wibroizolacyjnego opisanego modelem reologicznym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-37, 1981
4.Wicher J., Oliferuk W., Sitarek I., Trinda P., Chmurny R., Wpływ samoistnego nagrzewania się materiału wibroizolacyjnego na jego własności dynamiczne w warunkach obciążeń sinusoidalnie zmiennych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.54, pp.1-23, 1980
5.Wicher J., Ocena jakości wibroizolacji obrabiarek, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.66, pp.15-24, 1979
6.Wicher J., Zastosowanie rozwinięć w szeregi ortogonalne do analizy członów nieliniowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-20, 1978
7.Wicher J., Wykorzystanie macierzy podatności dynamicznej do identyfikacji układów o „stopniach swobody”, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-17, 1976
8.Wicher J., Problemy identyfikacji systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.67, pp.1-197, 1975
9.Wicher J., Zjawisko tłumienia dynamicznego w układzie znajdującym się pod działaniem wymuszenia losowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-8, 1974
10.Wicher J., Modelowanie systemu technicznego jako proces optymalizacyjny, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-14, 1974
11.Wicher J., Pewien przypadek optymalizacji parametrów układu mechanicznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-13, 1974
12.Wicher J., Chropowatość obrabianej powierzchni jako sygnał diagnostyczny, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.54, pp.1-14, 1974
13.Różycki A., Rysiński B., Wicher J., Identyfikacja parametrów tłumienia i sztywności materiałów wibroizolacyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-28, 1973
14.Dekert J., Kurowski W., Wicher J., Korelacja między obciążeniami przekładni zębatej a przyśpieszeniami korpusu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-18, 1972
15.Wicher J., Metoda gęstości widmowych do wyznaczania charakterystyk dynamicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-41, 1972
16.Wicher J., Charakterystyki dynamiczne obrabiarek metodą gęstości widmowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-25, 1972
17.Wicher J., Żółtowski J., Dobór postaci rozkładu prawdopodobieństwa w badaniach niezawodnościowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-23, 1971
18.Wicher J., Ziemba S., Zagadnienia stochastyczne w teorii drgań nieliniowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-47, 1971
19.Wicher J., Ziemba S., Eksperymentalne badanie własności dynamicznych nieliniowego układu mechanicznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-17, 1970
20.Wicher J., Ziemba S., Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów znajdujących się pod wpływem wymuszeń losowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-22, 1967